اندیشه های مهاتما گاندی درباره دین اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ ، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، ،تهران،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ، واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسلامی، ،تهران،ایران

چکیده

مهاتما گاندی یکی از بزرگ ترین شخصیت های اندیشمند و متفکر جهان اسلام است،افکار گاندی این رهبر فرهمند را بر آن داشت تا نقش بزرگی را در بیداری دینی،اخلاقی، اجتماعی و سیاسی هندوان ایفا کند. در بینش وی دین جایگاه اساسی داشت وتأثیر اندیشه های دینی ابعادی را از حیث جنبش های دینی نزد ادیان و مذاهب و آیین های مختلف ایجاد کرد و منجر به یک استراتژی استقلال طلبانه در هندوستان گردید. دین درنگاه گاندی بیشتر در عرصه عمل و تجربه قابل فهم بود و از همین رو آدمی می بایست باعمل به آموزه های دینی و اخلاقی از سطح دین عبور کرده و به ژرفای آن دست یابد. دراین مقاله سعی شده ضمن اشاره به نقش دین اسلام در اندیشه گاندی، برداشت ها ونقطه نظر او در حوزه دین اسلام بیان گردد، همچنین برخی ابعاد مهم در حیطه دین،دین داری، اصول و مبانی آن ها نیز موردبررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mahatma Gandhi's ideas about Islam

نویسندگان [English]

  • Mahmood Seyyed 1
  • Majid Golmohammadi 2
1 Assistance Professor in History.Central Tehran Branch, Islamic Azad University. Tehran, Iran
2 M.A Student in History. Central Tehran Branch, Islamic Azad University. Tehran , Iran
چکیده [English]

Mahatma Gandhi is one of the greatest figures in the Islamic world scholars and thinkers, Gandhi thought this charismatic leader to take up a major role in awakening of religious, moral, social and political Indians play. In his insight and influence on the religious dimension of religion occupies a central position as the religious movements created by religions and traditions and lead to a strategy of independence was in India.
Dean looked at more Gandhian in practice and the experience was understandable And so one must practice religious and moral teachings of the religion and passes it to achieve depth.
In this paper, referring to the role of Islam in Gandhian thoughts, perceptions and point of view he expressed in Islam.
Also, some important aspects in the field of religion, religiosity, the fundamentals are also examined.