علل و عوامل چگونگی جدا شدن قسمت‌هایی از آب و خاک ایران در عصر قاجاریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 واحد تهران مرکز.دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

2 کارشناس ارشد تاریخ

چکیده

شاید این سوال برای بسیاری دیگر هم پیش آمده باشد که «چه شد که در عصر قاجار حدود نیمی از مملکت به سرعت و سهولت از دست رفت؟» و مختصرترین پاسخ این است که از آغاز قرن نوزدهم میلادی استعمار پرسابقه و قدرتمند بین­المللی خود را به دستگاه حکومتی کشانید و با استفاده از بی­خبری و خودکامگی ایلخانانی که عنوان شاهی می­یافتند و مدّعیان جاه­طلب در جمع شاهزادگان و حاکمان و خوانین و سایر متنفّذان روحانی و غیرروحانی قدرت­جویی و رقابت و فساد و خیانت را در بین آنان، و اضطراب و ناامیدی و بیم را در سطح جامعه گسترش داد. ارتباط ناسالم با بیگانگان به شرحی که می­آید مهمّ­ترین عامل جدا شدن بسیاری از نقاط ایران آن دوره گردید. این تحقیق که بر اساس روش گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای انجام گرفته، به گونه­ای توصیفی – تحلیلی علاوه بر بیان کلیّات موضوع – که در دو بخش تفصیلی مقدّمه آمده­اند – به جزئیات نقش مؤثر بسیاری از دست­اندکاران نگاهی ویژه داشته است.

عنوان مقاله [English]

Political Causes and Social Detachment of Getting Aparts of Iran in Qajar Era

نویسندگان [English]

  • neamat ahmadi nasab 1
  • laleh parvin 2
1 central tehran beranch,islamic azad university. tehran. iran
2 ma. in history
چکیده [English]

Perhaps this is many people’s question that “what has happened in Qajar era that about half of the country was lost?” and the smallest answer is that since the beginning of the nineteenth century, international longtime and powerful colonial appears in state apparatus and by using ignorance and tyranny of men who were king, and ambitious claims between the princes and rulers and influential people, expanded the power saving and competition and corruption and betrayal between these men and released anxiety and frustration and fear between population. Unhealthy relationship with aliens was the most important reason of detaching many parts of Iran in that era. This study that is an analytical - descriptive study based on library data collection, in addition to present the general items, tries to discrib the role of traitors in Qajar era in separating apart Iran.
Key words England, Russia, Colonialism, Tyranny, Treachery