استعمارستیزی در اشعار عارف قزوینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان،دهاقان،ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان دهاقان،ایران

چکیده

استعمار به عنوان پدیده‌ای سیاسی، اقتصادی از قرن 16میلادی با حضور کشورهای قدرتمند اروپایی آن زمان در سرزمینها و جوامعی مانند آمریکا، آفریقا، اقیانوسیه و آسیا که مراکز اقتدار و فرهنگ و تمدن بومی آنها ضعیف بود، به منظور غارت ذخایر و منابع ملی به وجود آمد. استعمارستیزی عنوانی است که برای جنبش‌هایی که در نیمۀ دوم قرن بیستم علیه استعمار بویژه بر ضد تسلط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اروپا و امریکا بر مردمان غیر اروپایی به کار رفت. هدف مبارزۀ ضد استعماری، رسیدن به استقلال و تشکیل دولت ملی و ادبیات پیوسته مجالی برای این مبارزه بود. در ایران عصر مشروطه که تحت استعمار دول غربی بود نیز بخشی از مبارزات استعمارستیزانه در قالب ادبیات شکل گرفت و عارف قزوینی یکی از چهره‌های معروف آن بود که استعمارستیزی، آزادی‌خواهی و وطن‌دوستی درون‌مایۀ بسیاری از اشعار او را تشکیل می‌داد. او بی سابقه‌ای اشعار سیاسی خود را همراه با ساز در حضور مردم می‌خواند و برای اولین بار از موسیقی برای آگاهی سیاسی استفاده کرد؛ این یکی از مهمترین دلایل ملقب شدن او به "شاعر ملی" است  .این پژوهش به بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم بر عصر عارف و تأثیرپذیری وی از آن و بویژه موضوع استعمارستیزی در اشعار و تصانیف او می‌پردازد و برآن است نتایج تحقیق را به شیوۀ تحلیل محتوا تبیین کند.

عنوان مقاله [English]

Aref qazvini lyrics at Anti-colonialism

نویسندگان [English]

  • pARISA DAVARI 1
  • ALI ABOTORABI 2
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature Islamic Azad University, Dehaghan Branch, Dehaghan, Iran
2 PhD student of Persian language and literature Islamic Azad University, Dehaghan Dehaghan Branch, Iran
چکیده [English]

The colonial as a political and economic phenomenon, initiated in communities such as Lands and the United States, Africa, Oceania and Asia during 16th century with the presence of powerful European countries of the time with an aim loot national resources and reserves. Anti-colonialism is a title for the movement happened in the second half of the 20th century against colonialism, particularly against political, economic and cultural dominance of European imperialism and of non-European peoples.  on cattle have come to fight. The aim of anti-colonialism was a national independence and the formation of the State.
Aref qazvini is one of the famous figures of constitutional era and contemporary literature that has the revolutionary spirit with a borderless patriotism. He considered the anti-colonialism motif, liberty and devotion seriously. One of the most valuable concepts found in his poems is the disgusting presentation of colonialism. Reading the political poems with music in the presence of the people was unprecedented and people did not know so far that Music also can be used for political purposes; it is one of the main reasons he is red to the "national poet".. This study explores the political and social situation prevailed in mystic’s era and the impression can be traced specially that of anti-colonialism in his poems. Hence, the result of present study is based on analytical conten.