تأثیرات هجوم مغول بر تصوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

2 - عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

هجوم مغول به ایران که با گسترش ناامنی، تخریب بسیاری از زیرساختهای تمدنی و خلاء ناشی از سقوط
خلافت همراه بود، نه تنها تصوف را به مرجع عوام در گریز از فشارهای اجتماعی ارتقاء بخشید که مناطق دور
از دسترس را ملجاء نخبگان فرهنگی نمود. با توجه به ویژگی های مشایخ در ساده زیستی، هدایت عمومی به
تسلیم و توکل، همگونی با شریعت و عدم مزاحمت برای حکومت، تصوف از دو منظر مورد توجه مردم و
دولتمردان شد. مشروعیت بخشی به ساختار قدرت و تسکین آلام اجتماعی. بدین ترتیب ارادت حکام و بزرگان
محلی به تصوف، در ساخت و توسعه مالی خانقاهها نمود یافت. این هجوم برتصوف علیرغم این تأثیرات مثبت
آسیب های سختی وارد آورد. که در نتیجه باعث آوارگی و قتل عده ای از صوفیان شد. همچنین در اندیشه
برخی صوفیان جبرگرایی و تکیه بر عنایات إلهی بیش از پیش غلبه کرد. و گسترش عامیانه تصوف منجر به
ابتذال، بی مایگی و انحطاط آن در قرون بعدی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of the Mughal invasion on Sufism

نویسندگان [English]

  • Zekrallah mohamadi 1
  • Nasrollah pour mohammadi amlashi 2
  • Mohsen soltani 3
1 History department ,alzahra university
2 History department ,international imam Khomeini university
3 Ma student in Islamic iran history /international imam Khomeini university
چکیده [English]

Mongol invasion of Iran by insecurity, destroying most of the infrastructure of
civilization and vacuum left by the fall of the Caliphate was, Sufism reference not
only to escape social pressures Commons promoted A place of refuge areas beyond
the reach of the cultural elit Due to the characteristics of the elders in simplicity,
and trust to give general guidanceComply with the law and without burdening the
government, the people and government of Sufism was twofold Legitimize the
power structure and social pain relief. The devotion of Governors, and local
leaders to Sufism, found in the construction and development of the financial
monasteries. Despite the positive effects of this influx Brtsvf inflict severe damage.
Resulting in the displacement and killing of a group of Sufis were It also favors
the idea of some mystical determinism and rely on God more than ever overcome.
And development of folk mysticism leads to banality, the mediocrity and decline
in the next century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words : Sufism
  • Sufis
  • Mongols
  • Positive effects
  • Negative effects