خاندان ها و نخبگان ایرانی در نهضت ترجمه دوره بررسی: خلافت هارون الرشید و مامون عباسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر و مهدیشهر

2 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

چکیده

نهضت ترجمه در اواسط قرن دوم هجری از تشعشعات آفتاب درخشان فرهنگ و تمدن اسلامی است. توسعه
فرهنگ و تمدن اسلامی در پهنه وسیعی در جهان آن روز تا حد زیادی مدیون این حرکت علمی- فرهنگی
است. بی تردید دانشمندان ملل گوناگون به ویژه ایرانیان نقش اساسی را در این زمینه ایفا نمودند.
از این رو شناخت زوایای مختلف مشارکت فرهیختگان ایران زمین در این جنبش علمی مسئله اصلی این
پژوهش است و آنچه در این تحقیق یافت شد آن است که نخبگان، خاندان های ایرانی و انیرانی در عرصه
های سیاسی، علمی، اداری، اقتصادی و ارتباطات اقوام مختلف این نهضت را حمایت کردند.
به یقین حفظ میراث کهن فرهنگی ایران زمین از تاراج زمانه از انگیزه های اساسی این حمایت بود. در این
مقاله کوشش شد از منابع اصیل و نزدیک به دوره مورد بررسی، نهایت بهره برداری به عمل آید.
کلید واژگان : فرهنگ، تمدن، فرهنگ و تمدن اسلامی، نهضت ترجمه، بیت الحکمه و


عنوان مقاله [English]

Iranian families and elites in the translation movement Course of Study: The Caliphate of Aaron al-Rashid and Mamoun Abbasi

نویسندگان [English]

  • mohammad reza hamedi 1
  • soheila shokri 2
1 professor of abhar and mehdishahr branch, islamic azad university
2 phd student in kharazmi university
چکیده [English]

The political and cultural role of Iranian In the middle of 2nd A.H century especially in the period of Harun al Rashid and his child Mamun caliphate Islamic world witnessed a scientific development.
With taking advantage of translation Iranian works, Islamic culture and civilization developed.
Many Iranian interference in this moment, the most famous ones were Honein ebn Eshag, Ebn – Emogffa, (ruz be), Ale how boxt, Baxtishu.
This scientists and translators, by cooperation with Muslims and Non-muslims, translated
Many works which were in the field of medicine, mathematics, Geometry, astrology, philosophy and soon, and presented them to Islamic and Hamanity world.
In this activity, scientific centers like Jondy Shapur University Supported them.