نقش ایران و روم در حیات سیاسی اشکانیان ارمنستان در قرن چهارم میلادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترای تاریخ دانشگاه تهران و مدرس گروه تاریخ دانشگاه ارومیه

چکیده

اشکانیان ارمنستان، در معاهده صلحی که بین ایران و روم در اواخر قرن سوم میلادی منعقد شد، بار دیگر سلطه خود را بر ارمنستان، در نتیجه اتحاد با امپراتوری روم و تقابل با شاهنشاهی ساسانی، احیا کرد. هدف روم از اتحاد با اشکانیان ارمنستان، تحت فشار قرار دادن ساسانیان بود. زیرا ارمنستان به‌دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، برای حفظ سلطه بر میان‌رودان و سرزمین‌های ماورای فرات، برای روم و ساسانیان بسیار مهم بود. اهمیت ارمنستان برای ایران و روم در قرن چهارم میلادی، باعث اثرپذیری خاندان اشکانی حاکم در ارمنستان از هریک از دو قدرت شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری روم شد. این مقاله با بررسی حوادث تاریخی این دوره، با تحلیل داده‌های منابع، نه تنها بر نقش موثر ایران و روم در تداوم و انقطاع حیات سیاسی این خاندان تاکید می‌کند، بلکه به تبیین روابط ایران و روم، با در نظر گرفتن نقش این خاندان ایرانی حاکم بر ارمنستان، نیز می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Iran and Rome in the Political Life of the Arsacids of Armenia in the 4th Century AD

نویسنده [English]

  • mohammad maleki
Graduated from the doctorate in Ancient History of the Faculty of Literature, University of Tehran
چکیده [English]

In the peace treaty between Iran and Rome at the end of the third century, The Arsacids of Armenia restored their dominance over Armenia, as a result of unification with the Roman Empire and confrontation with the Sassanian Empire. The purpose of Rome was to push the Sassanid to do so. Because Armenia was very important for Rome and the Sassanians due to its geographical position, in order to preserve the dominance of the brothels and the territories beyond the Euphrates. The significance of Armenia for Iran and Rome in the 4th century led to the perceived influence of the Parthian dynasty ruling in Armenia from each of the two powers. By analyzing the historical events of this period, this paper emphasizes not only the effective role of Iran and Rome in the continuation and termination of the political life of this family, but also the explanation of the relations between Iran and Rome, taking into account the role This is the Iranian family ruling in Armenia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sassanian Iran
  • Roman empire
  • the Arsacids of Armenia
  • Armenia