اخلاق اجتماعی و مدیریت شهری قزوین درعصرقاجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ واحد شبستر دانشگاه آزاد اسلامی ،شبستر، ایران

2 گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی

3 گروه تاریخ ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی ، شبستر ، ایران

چکیده

مقاله حاضر روند و چگونگی مدیریت شهری قزوین را در مقطع زمانی دوره قاجار مورد بررسی قرار میدهد. مطالعه حاضر بر اساس منابع و مآخذ این دوره نشان داده است که چگونه مدیریت شهری نوین در ابتدای امر بر اساس نظمه می که از گذشته به ارث رسیده بود، بازسازی شد؛ ولی به دلیل فقدان اخلاقیات اجتماعی نتوانست به موفقیتی مهم دست یابد. از دوره مشروطه تا مقطع زمانی کودتای سوم اسفند هم دستاوردی مهم به ارمغان نیامد، از کودتا تا انقراض سلطنت قاجار، تلاشهائی برای ایجاد نظمی نوین در مدیریت اجتماعی و شهری قزوین انجام شد که در مقایسه با گذشته قابل توجه به نظر میرسید. هدف مقاله این است تا نشان دهد مدیریت نوین شهری، موضوعی است که در ارتباط با اخلاق اجتماعی و نهادهای دیگر جدید تمدنی معنا می یابد. پرسش اصلی مقاله این است که چرا با وصف تلاشهای دست اندرکاران مدیران شهری قزوین، دستاوردهای این مهم قابل توجه نبود؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Ethics and Urban Management of Qazvin in Qajar Period

نویسندگان [English]

  • Zahra Chegini 1
  • Hossein Abadian 2
  • manijeh sadri 3
  • Masomeh Garadagi 3
1 ph. D Student inhistory, in shabestar .. Branch,Islamic Azad university ,shabestar,,iran
2 Department of History in Faculty of Humanities in Imam Khomeini International University
3 shabestar branch, islamic azad university.shabestar , iran
چکیده [English]

This paper examines the process the urban management of Qazvin during the Qajar period. The study, based on the main sources of this period, has shown how the modern urban management was rebuilt, based on the order inherited from the past, but failed to achieve significant success because of the lack of social morals between the people. From the Constitutional Revolution to the time of the coup of 1921, there was not any significant achievement too. From the coup to the extinction of the Qajar dynasty, efforts were made to create a new order in Qazvin's social and urban management, which seemed remarkable in comparison to the past. The purpose of the article is to show that modern urban management is a topic that is meaningful in relation to social ethics and other new civilization institutions. The main question of the article is why, with the description of the efforts of the Qazvin city managers, the achievements of this issue were not significant?

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Municipality”
  • “Qazvin”
  • “Urban Management”
  • “Social Ethic”