تبیین تاریخی عدم بیعت امام حسین(ع) با یزید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

چکیده: نهضت امام حسین(ع) را باید در زمره وقایع بزرگ تاریخ صدر اسلام دانست که علی‌رغم آثار فراوان نگاشته شده پیرامون آن هنوز نیازمندی به مطالعات نوآورانه در آن احساس می‌گردد. مسأله گردن ننهادن امام به بیعت در ارتباط با شخصیت یزید، امید به شیعیان کوفه و سرنوشتی الهی مخصوص به امام تعلیل شده است. این درحالی است که در تبیین تاریخی با تکیه بر داده‌های کهن نگاشته‌ها در بازخوانی چگونگی روی دادن واقعه و کاوش بسترهای بروز آن در پی سراغ گرفتن از چرایی روی دادن واقعه با اتکاء بر اطلاعات تاریخی نمی‌توان استنادی بر امید به کوفیان و مستند کردن این تصمیم به سرنوشتی محتوم بر آن یافت. سخن از شخصیت یزید نیز تنها بخشی از دلیل عدم بیعت است. سبب اصلی را باید در اهتمام حزب اموی به تخریب شخصیّت امام علی(ع) و ضربه زدن به جبهه طرفدار ایشان به عنوان گروه داعیه‌دار اسلام اصیل دانست. فارغ از اندیشه شیعه در باب امامت بر اساس رویه معمول آن عصر جامعه اسلامی در پی مرگ معاویه و سپرده شدن امر خلافت به شورای مسلمانان امید بازگشت خلافت به خاندان اهل‌بیت بسیار بود مسأله‌ای که انتخاب یزید به ولیعهدی می‌توانست با تبدیل خلافت به سلطنت برای همیشه آن را نابود سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical explanation of Imam Hussein's (AS) non-allegiance to Yazid

نویسنده [English]

  • hussein ghazikhani
Faculty member of the Institute of Islamic Sciences and Culture
چکیده [English]

The movement of Imam Hussein (AS) is one of the great events in the early history of Islam, which despite the many written works around it still need to be studied in an innovative way. The issue of the Imam's refusal to pay allegiance to Yazid's personality, hope to the Kufa Shiites, and the divine destiny specific to the Imam have been mitigated. However, historical explanations relying on archaeological data to read how events occur and explore its contexts after finding out why an event relies on historical information cannot rely on Kufian hope. And documenting the decision found its fate inevitable. Speaking of Yazid's character is also only part of the reason for the disloyalty. The main cause should be considered in the attempt of the Umayyad Party to destroy the personality of Imam Ali (AS) and to hit his pro-Front as a genuine Islamist group. Shiite thought about Imamate According to the common practice of that era of Islamic society following the death of Mu'awiyah and the deposition of the caliphate to the Muslim Council, the hope that the caliphate would return to the Ahlibit family was a matter that Yazid could become the crown prince. The caliphate of the monarchy will destroy it forever.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hussein (AS)
  • karbala
  • allegiance
  • martyrdom
  • historical explanation