واکاوی مسئله فلسطین در ایران (آغاز تا انقلاب اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا ، گروه تاریخ ،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران

2 گروه تاریخ ،واحد یادگار امام خمینی (شهر ری) دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 گروه تاریخ ،واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

واکاوی مسئله فلسطین و شرایط پیدایش اسرائیل در سال 1948 میلادی مبحثی است که پیچیده گی های زیادی در بررسی این مسئله پیدا می کند و این مسئله در سطح منطقه موضوعی است که دارای ابعاد مختلفی می باشد. همچنین کنکاش پیرامون نقش اعراب و رویکردهای متفاوت آنان درباره مساله فلسطین و اسرائیل از جمله مسائلی است که از جهات مختلف تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. دیدگاه جهان اسلام، و غرب دراین باره نیز از دیگر مسائل قابل تامل و بررسی دراین حوزه می باشد. امروزه با توجه به رویکرد سازش کارانه دولت های عربی با اسرائیل، جایگاه ایران به عنوان حامی فلسطین روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.یافته های این پژوهش نشان می دهد که از زمان ورود و اشغال اسرائیلی ها به فلسطین تاکنون، این سرزمین شاهد جنگ های داخلی و خارجی سنگینی شده است که در درون آن، احزاب، فرقه ها و سازمان های مختلفی رشد کرده اند که بعضا در مقابل یکدیگر ایستاده اند. پس از تشکیل کشور اسرائیل، خشم فلسطینیان در مقابل این تجاوز بیش از پیش شعله گرفت و به ایستادگی در مقابل متجاوزان پرداختند. وجود وقایع متنوع و وضعیت جغرافیایی سرزمین فلسطین سبب ایجاد اختلافات جدی و بعضا غیرقابل رفعی میان فلسطین و اسرائیل گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Palestinian Issue in Iran (Beginning to the Islamic Revolution)

نویسندگان [English]

  • ALIREZA KESHAVARZI NIA 1
  • MOHAMMAD KALHOR 2
  • SINA FOROZESH 3
2 Yadegare emam branch,islamic azad university ,tehran.iran
3 SCIENCE AND RESEARCH BRANCH ,ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
چکیده [English]

he analysis of the Palestinian question and the conditions for the emergence of Israel in 1948 is an issue that is very complex in examining this issue, and this issue is at the regional level, which has different dimensions. Research on the role of the Arabs and their different approaches to the Palestinian-Israeli issue is also one of the issues that has been considered by researchers in various ways. The views of the Islamic world and the West in this regard are also other issues to be considered in this area. Today, given the compromising approach of the Arab states to Israel, Iran's position as a supporter of Palestine is becoming increasingly important. The findings of this study show that this land has been inhabited since the arrival and occupation of the Israelis in Palestine. It has witnessed heavy internal and external wars in which various parties, sects and organizations have grown up, sometimes standing opposite each other. After the formation of the state of Israel, the anger of the Palestinians against this aggression flared up more and more and they resisted the aggressors. The existence of various events and the geographical situation of the land of Palestine have caused serious and sometimes irreversible differences between Palestine and Israel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign policy
  • Palestinian Issue
  • Israel
  • Arab Countries