نقش سادات در تغییرات فرهنگی وگسترش تشیع در قزوین ( در قرون نخستین اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 استاد گروه تاریخ ، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 عضو هیئت علمی دایره المعارف بزرگ اسلامی

چکیده

علی‌رغم کثرت مطالعات و پژوهش‌های تاریخی صورت گرفته درباره قزوین، هم چنان ناگفته‌های بسیاری درباره دگرگونی‌های فکری و فرهنگی و گرایش مردم این شهر به تشیع در قرون نخستین اسلامی با توجه به «دارالسنه» بودن قزوین وجود دارد.سوال محوری پژوهش حاضر این است که سادات چه نقشی در گسترش تشیع در قزوین در قرون نخستین اسلامی داشته اند؟. مطابق یافته این پژوهش، تشیع در این شهر در ابتدا به سبب حضور بعضی از صحابه و تابعین که به ائمه و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) علاقه وافری داشتند وارد شهر قزوین گردید و مردم قزوین از این طریق با تشیع آشنا شدند و در ادامه نوع حکومت امویان و طرز برخورد آنان با مردم ایران و حضور سادات و علویان در شهرهای مختلف ایران به خصوص در قزوین رفته رفته باعث علاقمندی بیش از پیش مردم ایران و قزوین به تشیع گردید. در این میان سادات جعفری نقش کلیدی در گسترش تشیع در قزوین داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Sadat in cultural change and the spread of Shia in Qazvin (In Early Islamic Ages)

نویسندگان [English]

  • asghar karimkhani 1
  • MOHAMMAD SEPEHRI 2
  • sattar oudi 3
1 phd student in history, central tehran branch,islamic azad university,tehran,iran
2 history department, central tehran branch, islamic azad university, tehran,iran
3 factually member of The Centre for the Great Islamic Encyclopaedia
چکیده [English]

Despite the abundance of historical studies and research on Qazvin, there is still much to be said about the intellectual and cultural changes and tendency of the people of Shi'ite in the early Islamic centuries due to Qazvin's "Dar al-Sina". The central question of this study is that Sadat What role did they play in the spread of Shi'ism in Qazvin in the early Islamic centuries? According to the findings of this study, Shiites in this city first came to Qazvin due to the presence of some companions and worshipers who were deeply interested in the Imams and the Ahlul-Bayt Imams. The continuation of the Umayyad regime and their treatment of the Iranian people and the presence of Sadat and Alawites in different cities of Iran, especially in Qazvin, have gradually increased the interest of the Shiites in Iran. Meanwhile, Sadat Ja'fari played a key role in the spread of Shi'ism in Qazvin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qazvin
  • Dar Alsaneh
  • Sadat Alavi
  • Imamzadegan
  • Shiite Emami