رابطه دین و سیاست از منظر علامه فیض کاشانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان/مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان سیما و منظر شهرداری کاشان

چکیده

علامه ملامحسن فیض کاشانی با تکیه بر جهان‌بینی خاص و مبتنی بر اصول خود، نقشه‌ای منسجم و طرحی مستحکم از یک نظام سیاسی را پایه‌ریزی کرده که به فراخور ماهیت اسلامی و شیعی بودن این مجموعه، تمام تفکرات اخلاقی، فقهی، سیاسی و اجتماعی هم‌چون رشته‌های مروارید به یکدیگر پیوسته و نظامی مرتبط، هماهنگ و ذوالابعاد را شکل داده است. بررسی منش سیاسی این فقیه محدث، نیازمند کاوش در مبانی فکری، انسان‌شناسی و هستی‌شناسی معظم‌له است؛ زیرا ارتباط وثیق هدف آفرینش انسان، طریق شریعت برای رسیدن به این هدف و لزوم وجود رهبران شایسته برای تحقق آن، موجب شکل‌گیری نظامی دینی در حوزة سیاست است که شریعت، روح و اساس آن‌را از منظر فیض تشکیل می‌دهد.تفکر خاص فقهی علامه فیض در حوزة اخباری‌گری که در عین نکوهش تفسیر به رأی و پرهیز از فتواهای جسورانه و من‌عندی فقهای مسلمان و دور افتادن آن‌ها از دامان اهل بیت (ع)، به اهمیت عقل و اجماع مطلوب در بهره‌گیری از کتاب و سنت پرداخته و فقیهان شایسته را جانشینان پیامبر معرفی می‌کند نیز در این حوزه، اهمیت وافری است. علامه فیض کاشانی-که خود از جمله علمای فعال سیاسی و اجتماعی عصر خود محسوب می‌شود-، بعد از تقسیم علم و علما، دسته‌ای از آن‌ها که دین‌شناس به معنای حقیقی کلمه هستند‌ را شایستة رهبری مردم می‌داند. در این وجیزه به تبیین تفصیلی و مستدل موضوعات اخیرالاشعار پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Faraji
teacher of Islamic Azad University of Kashan
چکیده [English]

-The study of the political nature of this jurisprudent, Mohaddis, requires exploring the intellectual foundations of anthropology and his psychology, since the relationship between the purpose of creation of man, through the Shari'ah, to achieve this goal and the necessity of the existence of suitable leaders for its realization, has led to the formation of a religious military in the field. It is a policy that the law of the soul forms the basis of grace.
The special jurisprudential thinking of grace in the field of journalism, which, while condemning the interpretation of the vote and avoiding the bold Fatwas and I, the Muslim scholars of the A'ndi, and their passing away from the family of the Ahlul Bayt (as), gave importance to the wisdom and consensus in utilizing the book and tradition It is also important in this area, and the competent jurisprudents are the successors of the Prophet.
Feyz Kashani, who is considered one of the most active political and social scholars of his age, after dividing science and scholars, considers a group of those who are theologians in the true sense of the word to deserve the leadership of the people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "فیض"
  • "اخباری "
  • " دین"
  • "شریعت"
  • "سیاست"