زن ماهی در تمدن ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، واحد نجف‌آباد، د انشگاه آزاد اسلامی، نجف ‌آباد، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد،ایران

چکیده

آب همواره در شکل‌گیری تمدن‌های بزرگ بشری نقشی مهم و تعیین کننده داشته‌است که تمدن ایلام نیز از آن جمله است و از آن‌جا که بشر اولیه برای هر پدیده‌ای که برایش از اهمیت برخوردار بوده، نماد‌هایی ایزدی تعریف نموده‌است، برای آب نیز در تمامی تمدن‌ها ایزدی تعریف شده‌است که در تمدن ایلام نیز از کهن‌ترین دوران تمدنی آن، همواره ایزد آب و مخلوقاتش از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند، که ازجمله این مخلوقات می‌توان به زن‌ماهیان اشاره نمود. آنان که از ایزدبانوان همکار و مخلوق ائا/ انکی ایزد آب به شمار می‌رفتند، از دوران کهن ایلامی، در میان نقوش و آثار ایلامی دیده می‌شوند. البته باید توجه نمود با توجه به محدودیت منابع موجود از تمدن ایلام، و نیز تاثیر پذیری و تاثیرگذاری متقابل دو تمدن ایلام و میانرودان از یکدیگر، و تنوع بیشتر منابع میانرودانی، نقش و جایگاه زن‌ماهیان را باید با توجه به پیشینه آنان در تمدن میانرودان بررسی نمود، که البته این به دلیل انطباق کامل این مفاهیم در این دو تمدن نمی‌باشد اما، بدلیل قلت منابع ایلامی در این رابطه، نزدیکترین مفاهیم به مفاهیم ایلامی را می‌توان در میان منابع موجود در میان مفاهیم میانرودانی یافت. این مقاله بر آنست که با توجه به منابع موجود و به روش کتابخانه‌ای به بررسی نقش زن‌ماهی در تمدن ایلام بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fish Woman in Ilam Civilization

نویسندگان [English]

  • Khadije Naghipourfar 1
  • Naser Jadidi 2
1 History department, Najafababd branch, Azad Islamic University, Najafabad, Iran
2 Department of History, Faculty of Humanities, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Water has always played an important and decisive role in the formation of the human civilizations, including the Elamite civilization. Since the early human had defined god symbols for every phenomenon important to him, he also defined the gods of water in all civilizations. It is also known that in the Elamite civilization, since its earliest civilization, water gods and their creatures have always had a special place, including creatures. Those who were associated with the gods of water and the creatures of the gods Ea/Enki waters' deities have been seen among the Elamite motifs and works since ancient Elam. Of course, given the limited resources available to Elamite civilization, as well as the interplay between the two Elamite and Mesopotamian civilizations, and the greater diversity of interpersonal resources, the role, and status of fish-women should be examined in light of their background in Mesopotamian civilization. This is not, of course, due to the complete conformity of these concepts in these two civilizations, but, due to the lack of Elamite resources in this respect, the closest concepts to Elamite concepts can be found among the sources available among the interpersonal concepts. This article is based on the library study method on the existing evidence and it seeks to study the role of the fish-women in the Elam civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fish
  • Ea
  • Water's deity
  • Elam
  • mesopotamia