نقش زنان در چرخه تولید منسوجات و تأثیر آن در شکوفایی اقتصاد دوره صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی ،واحد خمین ،دانشگاه آزاداسلامی ،خمین ، ایران

2 گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

3 گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

بررسی نقش زن در چرخه تولید منسوجات، که بطور اعم ذیل فعالیتهای اقتصادی قرار می گیرد، در دوره صفوی تصویری کاملتر از چگونگی شکوفایی تمدن اسلامی در این عصر می‌دهد. مسأله تحقیق چگونگی نگرش اسلامی-شیعی عصر صفوی در مهیا کردن بسترهای لازم دینی، اجتماعی و اقتصادی برای فعالیت های اقتصادی زنان در عرصه تولید منسوجات می باشد که این امر موجب مشارکت آنها در شکوفایی اقتصادی تمدن عصر صفوی شده است. نتایجی که در این تحقیق بدست آمدند نشان دادند که زنان در پرتو شرایط پدید آمده از قوانین اسلامی-شیعی توانستند تا از زمینه های مذهبی نظیر تفکیک زنان از مردان در اجتماع در حرفه های مرتبط با زنان نظیر مشارکت در تولید مواد خامِ مورد نیاز بازرگانی منسوجات نظیر ابریشم خام، پشم ریسی و مشارکت در تولید منسوجات و صنایع دستی نظیر پارچه، زری دوزی، فرش بافی سود برند. همچنین زنان با استفاده از آموزه های نظیر وقف توانستند با ساختن کاروانسراها و راهها به رونق اقتصادی برای بازرگانی این منسوجات در عصر صفوی یاری رسانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The women's role in textile production cycle and its effect on the flourishing of the Safavid's economy

نویسندگان [English]

  • Neda Kabeh 1
  • Hossein Khosravi 2
  • Sohrab Eslami 3
1 history and civilization of islamic nations, ,khomein branch,islamic azad university ,khomein iran
2 The History and Civilization of Islamic Nations Department, Faculty of Humanity, Khomein Branch, Azad university, Khomein, Iran
3 Islamic Teaching Department, Faculty of Humanity, Araak Branch, Azad university, Araak, Iran
چکیده [English]

The study of the role of woman in textile production cycle , which includes economic activities , in safavid period provides a more complete picture of how islamic civilization flourished in this era . the research question is how islamic - shiite approach of safavid era in preparing the essential Religioussubstrates , social and economic contexts for women economic activities in the field of textile production . the results obtained in this study showed that women in light of conditions emerged from islamic - shia laws could benefit from religious backgrounds like women 's separation from men in society in women related professions such as raw silk , Wool spinning and participation in producing textiles and handicrafts such as textiles , carpets and Embroidered gold. in addition , women by means of teaching such as endowment were able to create inns and roads to economic prosperity for commerce in safavid era

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavid
  • Women
  • textiles
  • Silk
  • Economy