روایات مسلمانان از هند (مطالعه موردی داستان آفرینش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه تاریخ،واحد تاکستان،دانشگاه آزاد اسلامی،تاکستان ایران

2 استادیار،گروه تاریخ ،واحد تاکستان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تاکستان ایران

3 استادیار،گروه تاریخ، واحد تاکستان،دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان ایران

4 استادیار،گروه تاریخ،واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر ایران

چکیده

یکی از مباحثی که در کتب سده‌های نخستین و میانه اسلامی مطرح بوده هبوط آدم در هند ‌‌‌‌‌‌‌می باشد.‌‌‌‌‌‌‌ شاید بتوان گفت که داستان نخستین انسان‌‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌‌ یک داستان جهانی است‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌ ادیان ابراهیمی به آن پرداخته‌اند و در کتب عهدین و قرآن آمده است. عد‌ه‌ای برآنند که ماجرا را غیر واقعی‌‌‌‌‌‌‌، خیالی و بر گرفته از دیگر فرهنگ‌ها بدانند و برخی هم این اشتراک را دلیلی بر اصالت آن نزد فرهنگ‌ها می دانندکه هر قومی به آن شکل بومی‌ داده است‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌ گروه سومی هم وجود دارند و به آن به دیده تمثیل و اسطوره ‌می‌نگرند‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌ این تحقیق درنظر دارد با بهره‌‌‌‌‌‌‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی‌‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌‌ جایگاه سرزمین هند را به عنوان سرزمین نخستین انسان‌‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌‌ در روایات مسلمانان، به ویژه نزد نویسندگان مسلمان ایرانی‌‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌‌مشخص و بر جسته سازد و کنش و واکنش ادیان ابراهیمی و فرهنگ‌های ملل‌‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌‌ برسر موضوعات جهان شمولی همانند نخستین انسان را تحلیل نماید و بر این موضوع تأکیدکند که چنین داستانی‌‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌‌ تک ریشه‌ای و تک بعدی نیست و در شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری آن عوامل گوناگونی ایفای نقش کرد‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Muslims’ Narration of India (Case Study: the Story of Creation)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shahbakhti 1
  • mostafa naseri rad 2
  • Boshra delrish 3
  • Javad Sakha 4
1 Phd student,History Department,Takestan Branch,Islamic Azad University,Takestan,Iran
2 History DepartmentTakestan Branch,Islamic Azad University,Takestan,Iran
3 History DepartmentTakestan Branch,Islamic Azad University,Takestan,Iran
4 History Department,, Abhar Branch,Islamic Azad University,Abhar,Iran
چکیده [English]

One of the topics posited in the early and middle Islamic centuries is the story of Adam’s descent in India. It can be possibly stated that the story of the first human being is a universal one. It has been dealt with by the Abrahamic religions ad it has also been presented in the testaments and the holy Quran. Some believe that this story is unreal, imaginary and drawn on the other cultures and some others realize this commonality as a proof of its originality in the various cultures each of which has given it a vernacular form. There is a third group that approaches it through the lens of allegory and myth. The present study uses a descriptive-analytical method to specify and highlight the position of the Indian territory as the first land of the human beings as narrated by Muslims, especially the Iranian Muslim authors and analyze the actions and reactions of the Abrahamic religions and nations’ cultures over such world-inclusive subjects as the first human being and underline that such a story is not single-rooted and unidimensional and that various factors have played roles in its formation

کلیدواژه‌ها [English]

  • first human being
  • Adam’s descent
  • India
  • Muslims’ narrations