امام هادی (علیه السّلام) در منابع معتبر تاریخی اهل سنّت از امامت تا شهادت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه تاریخ و تمدّن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی. مشهد، ایران

3 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)، تهران،ایران

چکیده

گزارشات تاریخی و روایی از جمله منابع مهم برای فهم و درک سیره ی ائمه ی اطهار (علیم السّلام) به شمار میرود. برخی از امامان شیعه به دلائلی بیشتر در منابع و برخی کمتر مطرح شده اند. گزارشات منابع در دو دسته ی شیعه و سنّی قابل بررسی است. در این تقسیم بندی تواریخ عمومی با گرایشات سنّی مشهود می باشد. منابع دیگری در این راستا وجود دارد که به مدد پژوهشگر می آید؛ مانند نگارش های وَفَیات، اَعلام، رجال و فرهنگ نامه ها. تحقیق حاضر به شیوه ی توصیفی-تحلیلی به بررسی این نکته می پردازد که سیره ی امام نهمِ شیعه در دوران امامت ایشان تا چه اندازه در منابع اهل سنت گزارش شده است؟ در این پژوهش نشان داده می شود که تعدادی از منابع، حقیقت پوشی نکرده اند و برخی دیگر اشاره ی چندانی نداشته اند. شرح سیره ی امام هادی علیه السّلام در گزارشات تاریخی در سایه ی گزارشات زندگانی خلفا و حاکمان وقت عباسی و حوادث تاریخ اسلام قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Hadi (p.b.u.h) in the valid historical references of Sunnis from Imamate to martyrdom

نویسندگان [English]

  • Hojjat Ebad Askari 1
  • Ardeshir Asadbeigi 2
  • Mohammad Hossein Rajabi Davani 3
1 PhD Student, Department of History and Civilization of Islamic Nations, Mashhad Branch, Islamic Azad University Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of History and Civilization of Islamic Nations, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 faculty members and associate professors of Imam Hossein University of Tehran
چکیده [English]

The historical reports and narratives are important references to understand and perceive the lifestyle of the pure imams. Some Shia Imams have been less and some more introduced in references for some reasons. The reference reports can be studied in two Sunni and Shia classifications. In this classification, the general histories are observed according to the Sunnis trends. Other references can be used by researchers such as Vafayat reports, A’lam, Rejal, and encyclopedia. Imam Hadi, the Shia Imam, has been less talked about in the references of Sunnis but is completely explained in other Shia references such as the other Shia Imams. This research is descriptive-analytical and investigates how much the 9th Imam’s, Imam Hadi’s, lifestyle is explained in the references of Sunnis about his Imamate period. It is shown in this research that some references have not concealed the reality but some others haven’t mentioned it. Explaining Imam Hadi’s lifestyle has been placed under the light of reporting the lifestyles of other caliphs and rulers of Abbasid times and events of Islam history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hadi (p.b.u.h)
  • references of Sunnis
  • historical writings
  • Islam history