ارتباط فتح هرمز و قندهار با جنوب هند در عصر صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران

2 استادیار گروه تاریخ ، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، ،تهران،ایران

3 دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ،قم ، ایران

چکیده

در دوران فترت حکومت صفویه، تغییر و تحولات قدرت‌های منطقه تأثیر بسیاری در تعیین کم‌وکیف روابط دولت‌های شیعه‌مذهب جنوب با این حکومت داشت.
شرایط آشفته داخلی ایران در این دوران و درگیری با ترکان عثمانی در غرب و گرفتاری وی با ازبکان در شرق که خراسان را مورد تهدید قرار داده بود، با یک سیاست هوشمندانه و صلح با دولت عباسی شاه‌عباس توانست بر مشکلات فائق آید و هم‌زمان رابطه مسالمت‌آمیزی با حکومت بابریان طرح‌ریزی نکرد.
فتح قسطنطنیه در سال 857ق موجب تحول بزرگی در عرصه تجارت بین‌المللی شد و ترکان با در اختیار گرفتن کامل مسیرهای خشکی بر تجارت شرق دست یافتند و دولت پرتغال به اهمیت جزیره هرمز به عنوان منطقه‌ای سوق‌الجیشی برای سیطره بر کل خلیج‌فارس پی برد و به تسخیر جزیره هرمز برآمدند و توانستند متجاوز از یک قرن در متصرفات خود فرمانروای مطلق باشند تا در دوره شاه‌عباس در سال 1022ق موفق به بازپس‌گیری بندر گمبرون و سیطره بر سواحل دریا شد. شاه‌عباس با روی کار آمدن جهانگیر سعی در بازپس‌گیری مسالمت‌آمیز قندهار کرد اما جهانگیر پاسخ به درخواست شاه‌عباس را موکول به رفع دل‌مشغولی‌اش از دکن نمود که در همین احوال شاه‌عباس از این فرصت برای تسخیر قندهار استفاده نمود. مسأله قندهار همواره بین ملوک دکن و دولت صفوی عامل مهم و مؤثری بود و ایرانیان به دنبال تحقق داعیه خود بر این منطقه بودند.

کلید واژه: جزیره هرمز، قندهار، صفویه، جنوب هند، گمبرون

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Connection of the conquest of Hormoz and Kandahar with southern India in the Safavieh era

نویسندگان [English]

  • Alireza Ghasempoor Nobijari 1
  • Mahmood Seyyed 2
  • Seyyed Alireza Vasei 3
1 history department ,central Tehran Branch,islamic azad university, tehran.iran
2 Assistance Professor in History.Central Tehran Branch, Islamic Azad University. Tehran, Iran
3 Research Institute of Islamic Sciences and Culture,, qom, iran
چکیده [English]

During the Safavieh period, the changes and developments of the regional powers had a great impact on determining the extent of the relations between the Shiite governments of the south and the government.
with a clever policy and peace with the Ottoman government of Shah Abbas was able to overcome problems and at the same time peaceful relations with The Babrian government did not plan.
The conquest of Constantinople in 857 AH brought about a great change in the field of international trade and the Turks gained full control over the eastern trade and the western states sought to find new ways and the Portuguese government considered the importance of the island of Hormuz as a strategic region for domination. They conquered the whole Persian Gulf and conquered the island of Hormuz and were able to be the absolute ruler of their possessions for more than a century, until during the reign of Shah Abbas in 1022, they succeeded in reclaiming the port of Gambron and dominating the coast. Shah Abbas tried to retake Kandahar peacefully, but Jahangir postponed the response to Shah Abbas's request to remove his preoccupation with Deccan, in which case Shah Abbas seized the opportunity to conquer Kandahar. The issue of Kandahar has always been an important and influential factor between the Deccan monarchs and the Safavieh government, and the Iranians sought to fulfill their claim to the region.
Keywords: Hormoz Island, Kandahar, Safavieh, South India, Gambron

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hormoz island
  • Kandahar
  • Safavieh
  • South India
  • Gambron