فرهنگ و ایدئولوژی در عملکرد انجمن آثار ملی (مطالعة موردی فعالیت انتشارات و کتابخانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ و باستان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه تاریخ و باستان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران *(نویسندة مسئول)

چکیده

کتاب رسانه‎ای قدیمی است که علاوه‌بر انتقال اندیشه و میراث نسلی به نسل‎های بعد از خود، در عمومی‎کردن ایدئولوژی‎ها نیز تأثیر بسزایی دارد. از همین‌رو کتاب همچون رادیو و تلویزیون در عصر جدید، در دورة سنت و مدرن همواره ابزاری مهم و غیرقابل‌انکار در اشاعة ایدئولوژی حکومت‌ها بوده است.
انجمن آثار ملی با بیش از نیم قرن فعالیت (1357-1304)، با رویکرد ناسیونالیسم باستانگرا و تجدد غربی، از نهادهای مهم فرهنگی دورة پهلوی بود که تألیف، ترجمه و نشر کتاب و نیز تأسیس کتابخانه بخش مهمی از فعالیت‌های آن را تشکیل می‌داد. این انجمن با فعالیت‌های خود، به‌ویژه در بخش فرهنگی و پژوهشی توانست تا حدود زیادی در احیا و بازشناسی تمدن و فرهنگ ایرانی و شاخصه‌های هویتی آن ایفای نقش کند، اما به دلیل فاصلة موجود بین حاکمیت و ملت، در همراه ساختن تودة مردم با اهداف فرهنگی خود ناکام بود. بعضا نادیده گرفتن علایق مذهبی مردم باعث عمیق‌تر شدن این شکاف می‌شد؛ چنانکه در مواردی نیز این رویکرد انجمن اعتراض برخی از اعضای مذهبی انجمن را به همراه داشت.
در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و بهره‌گیری گسترده از اسناد، نقش انجمن آثار ملی در اشاعة ایدئولوژی سلطنت پهلوی در حوزة چاپ و نشر کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Culture and ideology in the performance of the National Works Association (Case study of publishing and library activities)

نویسندگان [English]

  • alireza esmaili 1
  • ali bigdeli 2
  • mehrnaz behroozi 1
1 Department of History and Archeology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of History and Archeology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran * (Responsible Author)
چکیده [English]

The book is an old media that in addition to transmitting ideas and heritage to later generations, has a great impact on generalizing ideologies. Therefore, books in the traditional and modern period have always been an important and undeniable tool in spreading the ideology of governments.
With more than half a century of activity (1928-1925), the Association of National Works, with the approach of archaic nationalism and western modernity, was one of the important cultural institutions of the Pahlavi period. With its activities, especially in the cultural and research sector, this association was able to play a role in reviving and recognizing Iranian civilization and culture and its identity features, but due to the distance between the government and the nation, in accompanying the masses with cultural goals ,It failed. Sometimes ignoring the religious interests of the people the gap widened . As in some cases, this approach of the association was opposed by some religious members of the association.
In this research, with a descriptive and analytical method and extensive use of documents, the role of the National Antiquities Association in spreading the ideology of the Pahlavi dynasty in the field of book publishing has been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Works Association
  • Ideology
  • Publications
  • library
  • culture