شیوع بیماری های مسری در بندر بوشهر در دوره مشروطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تاریخ، واحدیادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 استادیار گروه تاریخ، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

چکیده

مردم بندر بوشهردرروزگار پرتلاطم مشروطه، ازگستره‌ی وسیعی‌از بیماری‌های واگیردر‌رنج بودند. شیوع این بیماری‌ها، یکی‌از واقعیت‌های اجتماعی عصرقاجار محسوب می‌شد. بطوری‌که در مقابل زیرساخت‌های سنتی موجود، درمان های موثر ناچیز، تاثیر چندانی درکاهش میزان مرگ ومیر نداشت. این نوشتار بر مبنای مندرجات مطبوعات، اسناد آرشیوی و منابع تاریخی با بهرمندی از روش تحقیق تاریخی مبتنی برتوصیف و تحلیل، چگونگی شیوع این بیماری ها دربندر بوشهر را نشان می دهد. پژوهش حاضر برآن است، تا ضمن بررسی انواع بیماری های مسری، عوامل موثر بر شیوع آن، در بوشهر را مورد واکاوی قرار دهد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است‌که، شیوع انواع بیماری‌های مسری در بندربوشهرتحت تاثیرچه عواملی بوده‌است؟ به‌نظر می‌رسد، عوامل متعددی هم‌چون، عدم توجه مردم بنادر نسبت به بهداشت فردی واجتماعی، عدم وجود آب آشامیدنی سالم، شیوه نادرست دفن مبتلایان وعملکرد نادرست دولتمردان در مواجه با بیماری ها، ازعوامل مهم شیوع بیماری های واگیر در این بندربوده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of infectious diseases in Bushehr port during the constitutional period

نویسندگان [English]

  • zahra morovati 1
  • AliAkbar khedrizadeh 2
1 PhD Student, Department of History, Imam Khomeini Memorial Unit, Rey, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of History, Imam Khomeini Memorial Branch, Rey, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The people of the port of Bushehr suffered from a wide range of infectious diseases during the turbulent days of the constitution. The prevalence of these diseases was one of the social realities of the Qajar era. In contrast to the existing traditional infrastructure, little effective treatment had little effect on reducing mortality. This article shows the prevalence of these diseases in Bushehr port based on the contents of press, archival documents and historical sources using the method of historical research based on description and analysis. The present study aims to investigate the types of infectious diseases and the factors affecting its prevalence in Bushehr. This study seeks to answer the question that the prevalence of various infectious diseases in Bandar Bushehr has been influenced by what factors? Numerous factors such as lack of attention of port people to personal and social health, lack of safe drinking water, improper burial of patients and improper performance of government officials in the face of diseases, are important factors in the prevalence of infectious diseases in this it is closed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bushehr port
  • cholera
  • plague
  • Infectious diseases