جغرافیای تاریخی تالش از دوره صفویان تا عهدنامه ترکمنچای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، تاریخ ، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران

2 استاد تاریخ گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 - استادیار رشته تاریخ ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،.تهران، ایران.

چکیده

تالش سرزمینی در غرب دریای خزر است که عناصر ثابت قدم ایرانی از دیر باز در آن زیسته اند و از دیدگاه‌های تاریخی، اجتماعی، اقتصادی وجغرافیایی دارای شرایط غنی است. تقسیم این منطقه به دو قسمت تالش شمالی و جنوبی پس از عهدنامه ترکمنچای، مطالعه ی محدوده‌ی جغرافیای تاریخی آن قبل از تقسیم را ضروری کرده است. در طول تاریخ، در این منطقه مذاهب گوناگونی رواج داشته که در مقایسه با سرزمین های همجوار خود حضور نسبتا پایدارتری داشته اند؛ بنابراین فرض بر این است که نوع ترکیب جمعیتی این منطقه در این امر دخیل بوده باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال است که جغرافیای تاریخی تالش قبل از تقسیم آن چگونه بوده و آیا ویژگی های تاریخی و انسانی آن می تواند متاثّر از عوامل جغرافیایی باشد؟ یافته های به دست آمده بیانگر این واقعیت است که سخت کوشی تالشیان واصالت زبان، مذهب و فرهنگ آنها تا حدود زیادی متاثر از شرایط جغرافیایی و اقتصادی منطقه بوده است؛ از طرفی قرار گرفتن تالش در مسیر گیلان به آذربایجان، قفقاز و روسیه، ارتباط تاریخی با فراز و فرودهای مختلف میان حکومت‌های هم جوار ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical geography of Talesh from the Safavids to the Turkmenchay Treaty

نویسندگان [English]

  • laleh erfani namin 1
  • Reza Sha’abani 2
  • sina furoozesh 3
1 PhD history of Islam, scienc and research branch, , Islamic Azad University، Tehran, Iran.
2 professor, history department, humanities faculty, Scienc and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate professor, history, humanities faculty, Scienc and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Talesh is a land in west of the Caspian Sea that Persistent Iranians have lived there for a long time And it is rich in historical, social, economic, geographical and religious perspectives.
Wire this area into two parts of the northern and southern Wire this area into two parts of the northern and southern tributaries after the Turkmenchay treaty, a study of its historical geographical range prior to division is necessary. In the Period of different religions throughout history, it has had a more sustained presence than its neighbors. Therefore, its population composition is assumed to be reflective. This paper seeks to answer these questions by a descriptive-analytical method: What was the historical geography of Talesh before it was divided? Have the historical and human characteristics of Talesh been influenced by geographical factors? The findings of the study indicate that Talesh's specific geographical location has protected it from other influxes of tribal populations and to some extent it preserved the ethnic origin of the area. On the other hand, the attempt on the Gilan route to Azerbaijan, the Caucasus and Russia has created a history of different ups and downs between neighboring states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talesh
  • historical geography
  • Turkmenistan Treaty
  • Iran and Russia