آسیب شناسی آرا ونظرات خاورشناسان درباره دیدگاه های سیاسی واجتماعی حضرت علی (علیه السلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام ، گروه تاریخ ، واحد محلات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، محلات ، ایران

2 استادیار گروه تاریخ ، واحد محلات.،دانشگاه آزاد اسلامی ، محلات ، ایران

3 استادیار گروه تاریخ ،واحد قم ، پیام نور ،قم ، ایران

چکیده

دیدگاه سیاسی واجتماعی مستشرقان نسبت به امام علی(علیه السلام) دارای نوسانات و چالش های فراوانی است. مشتشرقان آلمان و انگلیس به عنوان سردمداران اسلام شناسی به طور عام تلاش کرده اند شخصیت، وموقعیت امام علی (علیه السلام)را مادی گرایانه و فارغ از مذهب، مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. با توجه به اینکه جهان اسلام و منابع موجود از ابتدا در سیطره جماعت اهل سنت بوده، و منابع شیعه تحریف یا کمتر بدان اعتماد شده، عمدتا شاهد نتایج مغرضانه و کمتر منصفانه بوده ایم. از یک سو مستشرقان به امام علی (ع) به عنوان یک اپوزیسیون حکومت مرکزی و دارای اندیشه ضد سکولار نظر دارند، و اندیشه های اعتقادی و دینی او را خلط در آراء سیاسی و اقتصادی می کنند؛ از طرفی تعداد اندکی از مستشرقین موفق شده‌اند که تحت تاثیر عواطف شخصی، ملی و مذهبی واقع نشوند و این نهضت را صرفا از نظر علمی مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی مواضع سیاسی مستشرقین درباره موقعیت اجتماعی وسیاسی حضرت علی (علیه السلام) و مطالعه بنیاد فکری و رویکرد عملی آن ها می باشد. در این تحقیق با رویکردی تحلیلی و تبیینی درصدد پاسخ به این سئوالات هستیم که: برداشت سیاسی مستشرقان از سیاست امام علی (علیه السلام)چگونه بود؟ مبانی فکری جایگاه اجتماعی امام علی(علیه السلام) از بُعد سیاسی چگونه بوده است؟ فرض غالب بر این است که مستشرقین با توجه به وجود پژوهشگران برجسته و پژوهشکده های فراوان اسلامی- شیعی، سعی کرده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

pathology of orientalists about the political and social viewpoints of imam ali ( pbuh )

نویسندگان [English]

  • seyed mohsen sheykholeslami 1
  • amirteymour rafiei 2
  • seyed hasan quorishi 3
1 mahallat branch,, islamic Azad University, mahallatT iran
2 mahallat branch,islamic azad university,mahallat ,iran
3 payam noor university,qom,iran
چکیده [English]

the political and social viewpoints of orientalists over imam ali have many fluctuations and challenges . german and english composers as the pioneers of islam in general tried to analyze the character and position of imam ali material and free from religion . according to the fact that the world of islam and the existing resources are first dominated by jamaat - e - islami , and the shiite sources of distortion or trust have been trusted , mainly we have witnessed biased and biased results . orientalists , on one hand , consider imam ali as an opposition of the central government and has anti - secular thought .on the other hand , few of the orientalists have succeeded in avoiding the influence of personal , national and religious emotions and also study and study the movement . the purpose of this research is comparative study of political positions on social and political situation of hazrat ali ( peace be upon him ) and study of intellectual foundation and practical approach of them . in this research , we try to answer these questions by an analytical and explanatory approach : how was orientalists " s political perception of imam ali 's policy ? how has the intellectual foundations of imam ali ( peace be upon him ) have been ? the prevailing assumption is that , according to the existence of prominent scholars and the great islamic - shiite institute , they have tried

کلیدواژه‌ها [English]

  • imam ali ( peace be upon him )
  • Social
  • Political