خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیامدهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ،تهران،ایران

2 استادیار گروه تاریخ ، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، ،تهران،ایران

چکیده

رفراندوم 23 ژوئن 2016 مردم بریتانیا ، قانون خروج این کشور از اتحادیه اروپا که به برگزیت معروف شد را تصویب کرد. خروجی که توانسته تاثیر شگرفی بر معادلات قدرت در اروپا و جهان داشته باشد. بریتانیا که روی خوش به سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا نشان نداد ،درصدد اتخاذ سیاستهای مسقل در حوزه امنیتی و دفاعی برامده است. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به عنوان کشوری هسته ای و دارای حق وتو ، ضمن کاهش وزن و قدرت اروپا در سطح بین المللی اجرای شماری ازپروژه های دفاعی انگلستان را دچار وقفه می کند که این خود می تواند به کاهش توان نظامی و دفاعی اروپا منجر شود.
سوال اصلی این مقاله اینگونه مطرح شده است که مهمترین پیامدهای دفاعی و امنیتی برگزیت بر همگرایی اتحادیه اروپا کدام است؟
در این مقاله از رویکرد توصیفی –تحلیلی به شیوه کتابخانه ای استفاده شده است.کلید واژه: اتحادیه اروپا،برگزیت و بریتانیا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences of defense and security Brexit of European convergence

نویسندگان [English]

  • maryam rahimi 1
  • Mahmood Seyyed 2
1 central tehran branch،Islamic azad university
2 Assistance Professor in History.Central Tehran Branch, Islamic Azad University. Tehran, Iran
چکیده [English]

The June 23, 2016 referendum of the British people approved the law of the country leaving the European Union, which became known as Bergzit. An output that has had a tremendous impact on power equations in Europe and the world. Britain, which has not been happy with Europe's common foreign and security policy, has sought to pursue independent security and defense policies. Britain's withdrawal from the European Union as a veto-wielding country, while reducing the weight and power of Europe at the international level, interrupts the implementation of a number of British defense projects, which in turn could lead to a reduction in Europe's military and defense capabilities. .
The main question of this article is: What are the most important defense and security implications of the election on EU convergence?
In this article, a descriptive-analytical approach has been used in a library manner.
Glossary: European Union, Brexist and Britain

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glossary: European Union
  • Brexist
  • Britain