جنبش ایرانیان علیه عباسیان با تاکید بر راوندیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، واحد یادگار امام خمینی(ره)، دانشگاه آزاد اسلامی ،شهر ری،ایران

2 استادیار گروه تاریخ اسلام، واحد یادگار امام خمینی(ره)، دانشگاه آزاد اسلامی ، شهرری،ایران

3 گروه تاریخ،دانشکده علوم انسانی،واحد یادگار امام ،دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری ،ایران

چکیده

ایرانیان که پس از آشنایی با اسلام و شعائر آن، ـ تعلیم، عدالتخواهی و کرامت انسانی ـ دلباختـه این دین گشته بودند، با ظهور حکومت های اموی و عباسی که درست بر خـلاف شـعارهای اسـلام رفتار می کردند، گرفتار تضاد فکری شدند به گونه ای در دوران خلافت امویان به شدت مورد ظلم و ستم و تبعیض طبقاتی قرار گرفتند.از همان ماه های نخست حکومت عباسیان، قیام و نهضت هایی پی درپـی علیـه آنان در مناطق مختلف ایران و عراق شکل گرفت و موجبات ضعف و فروپاشی آنان را در بسیاری از مناطق فراهم ساخت و به ورته سقوط کشاند.سوال محوری پزوهش حاضر آن است که راوندیان با چه علل و انگیزه های بر علیه عباسیان قیام کردند؟ فرضیه مطرح شده آن است که عدم وفاداری عباسیان به شعار های اولیه خود و نیز از بین بردن سرداران اصلی قیام، انگیزه اصلی قیام رواندیه بوده است. پوشش حاضر با تکیه بر منابع اصلی و با رویکردی توصیفی-تحلیلی سامان یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian movement against Abbasids with emphasis on Ravandieh

نویسندگان [English]

  • morteza bahmani 1
  • mahdi goljan 2
  • mahboobeh sharafi 3
1 history department , yadegar emam branch,islamic azad university, rey ,iran
2 Professor and faculty member of the Department of History, Ray Branch, Azad University
3 history department ,yadegare emam branch,islamic azad university, shahre rey ,iran
چکیده [English]

The Iranians, who, after becoming acquainted with Islam and its rites - education, justice, and human dignity - fell in love with the religion, became embroiled in an intellectual conflict with the advent of the Umayyad and Abbasid regimes, which acted contrary to Islamic slogans. From the very first months of the Abbasid rule, successive uprisings and movements were formed against them in different parts of Iran and Iraq, and caused their weakness and collapse in many areas and led to their downfall. The central question of the present study is that With what reasons and motives did the Ravandians revolt against the Abbasids? The hypothesis is that the Abbasids' lack of loyalty to their original slogans, as well as the removal of the main leaders of the uprising, was the main motive for the Rwandan uprising. The present cover is organized based on the main sources and with a descriptive-analytical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abbasids
  • Khorasan
  • Ravandieh
  • Abu Muslim Khorasani