نقش مذهب شیعه بر شکل گیری هویت سیاسی و اجتماعی زن ایرانی دوره آل بویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه تاریخ و تمدن ملل اسلام، واحد بافت ،دانشگاه آزاداسلامی ، بافت .ایران

2 استادیار، گروه تاریخ تمدن ملل اسلام ، واحد بافت ،,دانشگاه آزاد اسلامی ، بافت ، ایران

چکیده

این مقاله سعی دارد به بررسی نقش مذهب شیعه بر شکل گیری هویت سیاسی-اجتماعی زن این مقاله سعی دارد به بررسی نقش مذهب شیعه بر شکل گیری هویت سیاسی-اجتماعی زن ایرانی در دوره آل بویه بپردازند روش تحقیق در این پژوهش تاریخی و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی –تحلیلی است. نتایج این پژوهش نشان داد که، مذهب تشیع برتمامی ابعاد هویتی سیاسی-اجتماعی زنان ایران در دوره آل بویه نقش داشته است. در دوره آل بویه اندیشه های سیاسی شیعی بر زنان ایران تاثیرات زیادی بر جای گذاشت. از جمله اندیشه تلفیق الگوهای ایرانی ـ اسلامی با گرایش شیعی، مرجعیت فقها شیعی، اندیشه امام غائب . در این دوره به دنبال پیدایش نهاد نقابت علویان زنان ایرانی برای اولین بار به مشاهده و زیارات، مراقد متبرکه روی آوردند. در عرصه اجتماعی آداب و آیین های شیعی مانند نیمه شعبان، عزاداری دهه محرم و عاشورا، رسم پیاده روی به کربلا ، رسم گفتن حى‏على خیرالعمل در روز عاشورا ، رسم زیارت بارگاه ائمه از مصادیق نقش مذهب شیعه بر شکل گیری هویت اجتماعی زن ایرانی در دوره آل بویه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Shiite religion on the formation of socio,political identity of Iranian women in the Al-Buwayh period

نویسندگان [English]

  • parvin masoompoor askari 1
  • iraj jalali 2
1 Department of History and Civilization of Islamic Nations, Baft Branch ,islamic Azad University, baft.iran
2 Department of History of Islamic Nations, Baft Branch,Islamic Azad University,baft.iran
چکیده [English]

The present article attempts to review the role of Shiite religion on the formation of socio-political identity of Iranian women in the Al-Buwayh period. The research method in this study is historical and data analysis method is accomplished through descriptive-analytical method.The results of this study indicated that Shiite religion, with a holistic comprehensive role that involve all aspects of socio-political identity of Iranian women, is determinant in the two periods of Al-Buwayh. During the Al-Buwayh period, regarding political aspect, Shiite political ideas penetrated in the thoughts of Iranian women, including the idea of combining Iranian-Islamic models with Shiite tendencies, the authority of Shiite jurists, and the thought of the Absent Imam. During this period, following the emergence of the Alawites Niqab institution, Iranian women for the first time were persuaded toward religious pilgrimage and holy visits to sanctuaries and holy shrines., etc. In the social aspect, Shiite customs and religious rituals such as Eid Ghadir, Mid-Sha'ban, mourning for Muharram and Ashura, the religious custom of walking to Karbala, the custom of saying Hay Ala Khair al-Amal on Ashura day, On the day of Ashura, the pilgrimage to the holy shrines of Imams is one of the examples of the role of Shiite religion in the formation of social identity of Iranian women in the Al-Buwayh period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiite religion
  • Identity
  • Iranian woman
  • Al-Buwayh