تحلیلی بر عملکرد عالمان شیعی در صیانت از دین در عصر ناصرالدین شاه قاجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تاریخ تشیع از دانشگاه ادیان و مذاهب

2 استادیار دانشگاه جامعه المصطفی العالیمه، قم، ایران

3 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

واژه تشیع، یگانه ای در میان واژگان است که در طول تاریخ، عجین با مبلغان و عالمان و مراجعی است که با پویایی و بصیرت در هر عصری موجب جوشش و شیوع این مذهب گردیده اند.

علمای شیعه، پرچمداران عرصه دین و فرهنگ بوده و در حفاظت از حریم آن از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند. کارکردهای اجتماعی علما در برابر خودخواهیهای حاکمان مستبد به ویژه سلاطین قاجار و همین طور مقابله با دو دولت استعماری روسیه و بریتانیا بسیار مثمر ثمر بوده است. آنان توانستند در دوران حکومت پنجاه ساله (1313- 1264ق) ناصرالدین شاه که اوج امتیازدهی به دول استعماری و غارتگر روس و انگلیس بود، ساحت دینی، سیاسی و معیشت و اقتصاد ایران را به اندازه توان خود حفظ نمایند. در نهایت یافته و نتیجه این پژوهش، مخاطب را با جایگاه عالمانی نظیر آیت الله کنی، میرزای شیرازی، میراز محمدحسن آشتیانی، حاج میرزا جوادآقا تبریزی، آقا سیدعلی اکبر فال اسیری و... که توانستند با اقدامی آگاهانه ی برگرفته از قرآن، سنت، عقل و اجماع از دین صیانت کنند، آشنا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the performance of Shiite scholars in the protection of religion in the era of Nasser al-Din Shah Qajar

نویسندگان [English]

  • mohammadreza bagherizadehgan 1
  • naser bageribidehendi 2
  • ali aghanoori 3
1 PhD student in Shiite history from the University of Religions and Religions
2 Assistant Professor Al-Mustafa Al-Alimeh University, Qom, Iran
3 Assistant Professor of Qom University of Religions and Religions
چکیده [English]

Abstract

The word Shiism is the only word that throughout history has been associated with missionaries, scholars and authorities who have caused the rise and spread of this religion with dynamism and insight in every age.

Shiite scholars are the flag bearers of religion and culture and have spared no effort to protect its sanctity. The social functions of the ulema have been very fruitful against the selfishness of the tyrant rulers, especially the Qajar sultans, as well as against the two colonial governments of Russia and Britain. They were able to maintain the religious, political, livelihood and economy of Iran to the best of their ability during the fifty-year rule of Nasser al-Din Shah (1264-1313 AH), which was the culmination of concessions to the colonial and looting states of Russia and Britain.

Finally, the results of this research provide the audience with the position of scholars such as Ayatollah Kani, Mirza Shirazi, Miraz Mohammad Hassan Ashtiani, Haj Mirza Javad Agha Tabrizi, Agha Seyyed Ali Akbar Fal Asiri, etc., who were able to take a conscious action taken from the Qur'an, Sunnah , Wisdom and consensus to protect religion, acquaints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Shiite scholars
  • protection of religion
  • Nasser al-Din Shah Qajar