پراکندگی جغرافیایی اقلیت‌های بازرگان (ارامنه، هندی‌ها، یهودیان، زرتشتیان) در ایران عهد شاه عباس اول صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی. دانشگاه لرستان. خرم آباد. ایران

چکیده

اقلیت‌های بازرگان یک گروه فعال در اقتصاد ایران عهد صفویه بودند. در این دوره، به‌علت تحولات داخلی و خارجی همچون منازعات مرزی، ورود کمپانی‌های تجاری اروپایی به ایران و اقدامات پادشاهان صفوی برای بهبود اوضاع اقتصادی، مسیرهای تجاری تغییر کرد. بازرگانان ارامنه، هندی‌ها، یهودیان و زرتشتیان نیز متناسب با منافع مالی، اقتصادی و سیاسی در نقاط مختلف ایران پراکنده شدند.این پژوهش با روش مطالعۀ کتابخانه‌ای و شیوۀ توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی پراکندگی جغرافیایی اقلیت‌های بازرگان در قلمرو صفوی، به تبیین چرایی و چگونگی این امر می‌پردازد. یافتۀ پژوهش حاکی از آن است که پراکندگی جغرافیایی اقلیت‌های بازرگان نیز متأثر از مجموعه تحولات داخلی و خارجی ایران عهد صفویه بوده است؛ به شکلی که اجتماع و سکونت اقلیت‌های بازرگان در کنار مسیرهای تجاری‌ای بوده که از شمال، مرکز و جنوب ایران عبور می‌کرده‌اند. این بازرگانان تبدیل به واسطۀ حمل و نقل کالاهای تولیدی به سایر نقاط ایران و خارج از مرزهای سیاسی دولت صفویه، شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical distribution of merchant minorities (Armenians, Indians, Jews, Zoroastrians) in Iran during the reign of Shah Abbas I Safavid

نویسنده [English]

  • Asghar Rahmati
PhD in History of Iran, Islamic Period. University of Lorestan. Khorramabad.Iran
چکیده [English]

Merchant minorities were an active group in the Iranian economy during the Safavid era. During this period, due to a series of internal and external developments such as border disputes, the entry of European companies into Iran and the actions of the Safavid kings to improve the economic situation Trade routes changed. Armenian, Indian, Jewish, and Zoroastrian merchants were scattered throughout Iran in proportion to their financial, economic, and political interests. This study was conducted using library study method and descriptive-analytical method, While examining the geographical distribution of merchant minorities in the Safavid territory, it explains why and How. The research findings indicate that the geographic dispersion of merchants' minorities is also influenced by the set of internal and external developments of Iran during the Safavid period, so that the community and settlement of merchants' minorities have been alongside commercial routes that are from the north, center and south of Iran Passing through. These merchants were turned over by transporting manufactured goods to other parts of Iran and beyond the political borders of the Safavid government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • merchants
  • Armenians
  • Indians
  • Jews
  • Zoroastrian