ایران در آستانه جنگ جهانی اول و تاثیر جنگ بر تجارت حوزه شرق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 گروه تاریخ، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

چکیده

جنگ جهانی اول در ۲۸ ژوئیه ۱۹۱۴ هشت روز پس از تاجگذاری احمد شاه قاجار در شرایطی آغاز شد که ایران مبتلا به هرج و مرجی کم‌سابقه در تاریخ معاصر بود. بهار مشروطه و مجلس شورای ملی با استبداد محمد علی شاه به پایان رسیده بود و جزء گروه‌های مختلف درگیر در سطوح محلی و ملی چیزی زیادی به جا نگذاشته بود، از سوی دیگر، به تخت نشستن احمد شاه نوجوان و تضعیف بیش از پیش دولت مرکزی، ایران را عملاً به حکومتی خان خانی بدل کرده بود. دولت توان جمع‌آوری مالیات را نداشت و خزانه هر روز خالی‌تر از قبل می‌شد. با توجه به اهمیت شناخت دقیق از اوضاع ایران در آستانه جنگ جهانی اول، پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای، با تکیه بر اسناد متعبر و با رویکردی توصیفی، تحلیلی در تلاش است تصویری شفاف از اوضاع ایران در آستانه جنگ جهانی اول و همچنین تاثیر جنگ بر تجارت مشهد را ارائه دهد. روشن نمودن وضعیت اجتماعی ایران طی سالهای جنگ، برخی دیگراز نتایج پژوهش می‌باشد. هدف از پژوهش، تبیین و بررسی اوضاع ایران در آستانه جنگ جهانی اول می‌باشد. ؛ آشفتگی ایران در آستانه جنگ و تنازع قدرت‌ها، کاهش سطح داد وستد بازرگانی در حوزه شرق ایران و کاهش درآمد گمرکات ایران از نتایج پژوهش می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran on the eve of World War I and the impact of the war on trade in eastern Iran

نویسندگان [English]

  • majid kalegnia 1
  • manizheh Sadri 1
  • seyed yosef motevali haghhi 2
  • Monirh kazemirashed 1
1 Department of History, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
2 Department of History, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran
چکیده [English]

World War I began on July 28, 1914, eight days after the coronation of Ahmad Shah Qajar, at a time when Iran was experiencing unprecedented chaos in contemporary history. The spring of the constitution and the National Assembly had ended with the tyranny of Mohammad Ali Shah, and the various groups involved at the local and national levels had left little to be desired. It had practically turned Iran into a Khan Khani government. The government could not collect taxes and the treasury was becoming more empty every day.

Given the importance of accurate knowledge of the situation in Iran on the eve of World War I, the present study is a library method, based on valid documents and a descriptive, analytical approach to try to get a clear picture of the situation in Iran on the eve of World War I and the impact of war. Offer on Mashhad trade. Clarifying the social situation of Iran during the war years are some of the other results of the research. The purpose of research is to explain and study the situation in Iran on the eve of World War I. ; Iran's turmoil on the eve of war and power struggle, the decline in trade in eastern Iran and the decline in Iranian customs revenue are among the results of the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • World War I
  • Russia
  • Allies
  • trade