واکاوی سیاست خارجی ایران در روزگار فرمانروایی اُرُد دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترای تاریخ دانشگاه تهران و مدرس گروه تاریخ دانشگاه ارومیه

چکیده

واکاوی سیاست خارجی ایران در روزگار فرمانروایی اُرد دوم، در ارتباط با مسئله گسترش ارضی روم به سمت شرق، از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز تاریخ اشکانیان است که این جستار به آن پرداخته است. مطالعات نشان می‌دهد، تسلط روم بر بسیاری از سرزمین‌های تحت نفوذ اشکانیان در مجاور مرز فرات و دست‌نشانده کردن ارمنستان، با فکر سلطه بر میان‌رودان، ارتباط مستقیمی دارد. افزون بر این، اختلافات داخلی اشکانیان در آغاز روی کار آمدن ارد دوم و بی‌طرفی ایران در دورۀ فرهاد سوم، که منجر به پیروزی روم بر پونتوس و ارمنستان شد، فکر حمله به قلمرو اشکانیان در میان‌رودان را بیش از پیش تقویت کرد. اما شکست روم در نبرد کرهه، در نتیجه نزدیکی ایران و ارمنستان، به این معناست اشکانیان در دوره ارد دوم، پس از پایان دادن به اختلافات و تقویت نیروهای داخلی برای مقابله با قدرت روم، مهم‌ترین مسئله‌ای را که پیش‌روی خود قرار دادند نفوذ دوباره بر ارمنستان است. بنابراین، مهم‌ترین دستاورد این تحقیق، تأکید بر نقش محوری ارمنستان، برای خنثی کردن توطئه روم، در سیاست خارجی این دوره است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Iran's foreign policy during the reign of the Second Orodes II

نویسنده [English]

  • mohammad maleki
Graduated from the doctorate in Ancient History of the Faculty of Literature, University of Tehran
چکیده [English]

Roman domination of many of the Parthian lands near the Euphrates and the annexation of Armenia reinforced the idea of Mesopotamian domination for the growing Roman power. Parthian internal strife at the beginning of Orodes II and the Roman conquest of Pontus and Armenia, as a result of Iran's neutrality during the reign of Phraates III, reinforced the idea of attacking Parthian territory in Mesopotamia for Roman generals. But the defeat of Rome in the Battle of Carrhae as a result of the proximity of Iran and Armenia upset the Roman equation for domination of the Orient. This study seeks to prove the claim that the Parthians in the Second Orodes period, after ending internal strife and strengthening internal forces to counter Roman power, the most important issue they faced was to re-infiltrate Armenia. Because they were aware of the role of Armenia in thwarting the Roman conspiracy, and for the first time in their first war with Rome, they at the same time invaded Armenia to challenge Roman hegemony and power in the northern Mesopotamia and Syria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign policy
  • Orodes II
  • Iran
  • Rome
  • Armenia