نمایه نویسندگان

آ

 • آبادیان، حسین تمایزهای قانونگذاری در ایران دوره مشروطه و اروپای عصر روشنگری [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 84-99]
 • آبادیان، حسین اخلاق اجتماعی و مدیریت شهری قزوین درعصرقاجار [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 49-69]
 • آبادیان، حسین تحلیل تاریخی - جامعه شناختی پیامدهای کشف حجاب با توجه به سیاست نوسازی عصر رضا شاه پهلوی(1300-1320ه.ش) [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 280-304]
 • آتشبار، سعید کارکردهای انجمن ایالتی آذربایجان در عصر مشروطیّت به روایت از روزنامة انجمن تبریز و اسناد نویافته [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 1-25]
 • آتشبار، سعید سرّ ناکامی انجمن ایالتی آذربایجان در جریان نهضت مشروطیّت ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • آذرفر، طاهره خط مشی مذهبی دستگاه خلافت عباسی دز برخورد با جریان های هم اندیش (۴۲۲-۲۳۲) [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 159-178]
 • آذر مسلمی، دکتر تاریخچه تحولات حسابداری و مالی در ایران [دوره 7، شماره 26، 1391]
 • آریابخشایش، یحیی مناسبات لژ بیداری ایران با کانونهای قدرت در عصر مشروطیت(مجلس، دولت، دربار) [دوره 5، شماره 19، 1389]
 • آرام، محمدباقر نگرش مورخان آثار تاریخنگاری سده واپسین صفوی (1035ه ق -1135ه ق) به قیام‌ها و شورش‌ها در ایران با تاکید بر منابع داخلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزغ، محمد تبیین اوضاع دینی کوره ارّجان در آستانه ورود اسلام تا قرن چهارم هجری قمری [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 92-112]
 • آزغ، محمد تبیین چگونگی ایجادنظم و امنیت در تجارت ابریشم در دوره شاه عباس اول (با تأکید بر همگرایی و واگرایی روابط خارجی) [دوره 14، شماره 55، 1398]
 • آقایی، علی اصغر تاریخ تحول شرکت های چند ملیتی [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 147-186]
 • آقاحسنی، محسن بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در پیدایش گفتمان نمایشی واقعۀ کربلا [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 143-181]
 • آقانوری، علی تحلیلی بر عملکرد عالمان شیعی در صیانت از دین در عصر ناصرالدین شاه قاجار [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 148-176]
 • آقانوری حسین حمزه، علی چگونگی وعوامل اختلاف مراتب معرفتی اصحاب امامان شیعه [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 7-39]

ا

 • ابراهیمی، احترام دلایل عدم انتساب قطعی مؤلف کشف الاسرار [دوره 9، شماره 33، 1393]
 • ابراهیمی، حسین انجمن ایران و آمریکا در مشهد [دوره 7، شماره 24، 1391]
 • ابراهیمی، یعقوب بررسی و معرفی حمامهای دورانِ اسلامی دهستانهای زیاران، کوهپایه شرقی و غربی شهرستان آبیک [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 160-174]
 • ابراهیمی، لیلا ساختار تمدّن اسلام در عصر اوّل عبّاسی و نقش عناصر ایرانی درآن [دوره 9، شماره 33، 1393]
 • ابراهیمی، لیلا نقش مراکز علمی در نهضت ترجمه ( قبل از اسلام تا قرون اوّلیه حکومت اسلامی)قرن اوّل تا چهارم ه.ق [دوره 9، شماره 35، 1393]
 • ابر اهیم با وفا، دکتر بررسی تعاملات سیاسی سلاجقه بزرگ در قبال دستگاه خلافت عبّاسی (طغرل تا برآمدن برکیارق) [دوره 5، شماره 19، 1389]
 • ابراهیم با وفا دلیوند، دکتر تشکیلات دیوانی و سازمان اداری دولت خوارزمشاهیان [دوره 5، شماره 18، 1389]
 • ابراهیم برزگر مصطفی بیات، دکتر حاکمیت و سیاست داخلی در سیره امیرالمومنین علی (ع) [دوره 11، شماره 40، 1395]
 • ابراهیمی حصار، حسین جایگاه و موقعیّت زنان در جامعه‌ی ایلی مغولان ( در قرون 7 ـ 6 هـ . ق/ 13ـ12م ) [دوره 8، شماره 30، 1392]
 • ابطحی، سید علیرضا بررسی چگونگی ورود نگره های روسی به اندیشه های نوگرایانه ایرانی در آغاز دوره قاجار(با تامل بر نمونه آخوند زاده) [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 60-84]
 • ابطحی، علیرضا سیمای زن مدرن از دیدگاه مجلة راهنمای زندگی [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 8-32]
 • ابطحی فروشانی، سید علیرضا تاثیر گذاری فلسفه حس گرا بر اندیشه میرزا محمّد امین استرآبادی. [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابوالحسن مبیّن، دکتر بررسی حمله تیمور به هند و نقش آن در گسترش اسلام [دوره 6، شماره 20، 1390]
 • ابوترابی، علی استعمارستیزی در اشعار عارف قزوینی [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 32-61]
 • اتفاق فر، فرشته سادات نقش وزرای شیعه مذهب در اقتدار فاطمیان و گسترش تشیع در مصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • احتشامی، علی حسین سیر تاریخی حدیث عرفانی «کنت کنزا مخفیا» در منابع عارفان مسلمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • احتشامی، علی حسین تحلیل کمی و کیفی سیر تاریخی احادیث مورد توجه عارفان مسلمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • احسان اشراقی، دکتر بررسی نظام مالیاتی ایران در عصر ایلخانی با تکیه بر گزارش های کتاب نزهه القلوب حمدا... مستوفی قزوینی [دوره 5، شماره 19، 1389]
 • احمدی، اکرم نگاهی بر سیر تاریخی سنت برقع پوشی در حوزه خلیج فارس [دوره 6، شماره 22، 1390]
 • احمدی، حسین تبیین نقش خورشد بانو در نوگرایی اجتماعی، فرهنگی و ادبی قراباغ 1315-1253 ق/ 1897-1837م [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمد جالینوسی، دکتر بررسی سند استراتژی امنیت ملی آمریکا (2015) و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1394]
 • احمد کامرانی فر، دکتر بررسی سیاست دینی پادشاهان اشکانی [دوره 8، شماره 28، 1392]
 • احمدی مفرد، علیرضا نقش رویدادهای سیاسی در شکل گیری کتیبه ها و نقش برجسته ها در دوره ساسانی [دوره 8، شماره 30، 1392]
 • احمدی نسب، نعمت علل و عوامل چگونگی جدا شدن قسمت‌هایی از آب و خاک ایران در عصر قاجاریه [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 150-176]
 • احمدی نسب، نعمت تمایزهای قانونگذاری در ایران دوره مشروطه و اروپای عصر روشنگری [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 84-99]
 • احمدی نسب، نعمت حوزه نجف و تحولات سیاسی - حزبی عراق در فاصله دو کودتا (۱۴ ژوئیه ۱۹۵۸ - ۸ فوریه ۱۹۶۳) [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 193-215]
 • احمدی نسب، نعمت مجلس چهاردهم و مقدمات ملی شدن صنعت نفت ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدوند، عباس ساختار اداری و نحوة ادارة آستان قدس رضوی در عصر پهلوی [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 127-158]
 • اخوان، محمد مبنای مشروعیت در حکومت اسلامی از منظر نهج البلاغه [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 139-159]
 • ایرج جلالی، دکتر عوامل مؤثر و حاکم بر روابط خارجی غزنویان [دوره 4، شماره 14، 1388]
 • اسدبیگی، اردشیر امام هادی (علیه السّلام) در منابع معتبر تاریخی اهل سنّت از امامت تا شهادت [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 81-99]
 • اسدبیگی، اردشیر بررسی علل تحول در مشاغل بغداد در عصر عباسی از قرن 2تا7 هجری قمری [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدپورسعادتلو، محمدرضا نقش جراید مخالف در تهران از کودتای 1299 در به قدرت رسیدن رضاشاه [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 1-23]
 • اسکندری، مهرنازکاویانی خط کوفی در گذر تاریخ اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1394]
 • اسکندری نژاد، نازلی بررسی چگونگی رویارویی رضاشاه با مقوله ی دین و واکاوی رفتار شناختی او با روحانیت [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 24-45]
 • اسکندری نژاد، نازلی مناسبات محمدرضا شاه درطی جنگ سرد [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 99-127]
 • اسکندری نژاد، نازلی چگونگی رویارویی رضاشاه با مقوله تجدد و روشنفکری و واکاوی رفتارشناختی او با روشنفکران [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 171-194]
 • اسکندری نژاد، نازلی پیامدهای قراردادسن پترزبورگ درایران [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 255-289]
 • اسلامی، سهراب نقش زنان در چرخه تولید منسوجات و تأثیر آن در شکوفایی اقتصاد دوره صفوی [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 27-45]
 • اسلامی، سهراب نظم و امنیت اجتماعی در دوران آل بویه بر پایه سپاه کارآمد [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 109-125]
 • اسلامی، سهراب مناصب و نهادهای دینی از شاه اسماعیل تا شاه عباس دوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسلامی، سهراب سیاست های فرهنگی امام رضا(ع) در همگرایی و تقریب ادیان ومذاهب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسلامی، شهلا تحقق هنر به مثابه تحقق حیات سیاسی در فلسفه سیاسی آرنت نگاهی به بسط حوزه زیبایی شناسی به فلسفه سیاسی در آرای آرنت [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 118-140]
 • اسماعیلی، علیرضا فرهنگ و ایدئولوژی در عملکرد انجمن آثار ملی (مطالعة موردی فعالیت انتشارات و کتابخانه) [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 24-59]
 • اسماعیلی، محبوبه فرایند ورود اسلام به همدان در قرن اول هجری [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 7-21]
 • اسماعیلی، محبوبه بررسی دیدگاه مورخان مسلمان (شیعه وسنی)به نظام اندیشگی سلفی گری ازقرن چهارم تا هشتم هجری قمری [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 195-208]
 • اسماعیلی، مژگان نقش عناصر ایرانی در بنای تاج محل [دوره 7، شماره 25، 1391]
 • اسماعیل کاووسی، دکتر الزامات ارتقای فرهنگ قانون گرایی [دوره 10، شماره 38، 1394]
 • اسمعیلی، پوریا تأثیر جغرافیای طبیعی و انسانی کرمانشاهان بر حوادث جنگ جهانی اول [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 1-23]
 • اسمعیلی، پوریا بینش و روش تاریخنگاری حمزه اصفهانی در سنی الملوک و الارض الانبیاء [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 85-101]
 • اسمعیلی جلودار، محمد اسماعیل سیر تحولات جغرافیای تاریخی شهر آمل از صدر اسلام تا انتهای دوران قاجار با اتکا به شواهد باستان شناختی و منابع مکتوب تاریخی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشرفی، احمد اندیشه تساوی جویانه در جنبش قرمطیان [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 164-186]
 • اشرفی، احمد تعامل و تقابل شرق و غرب و بازنمود آن در انتقال دانش پزشکی از تمدن اسلامی به اروپا [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 60-79]
 • اصغر زنگویی فرد، علی نقش صلاح الدین ایوبی در جنگهای صلیبی [دوره 6، شماره 21، 1390]
 • اصغری سولا، اسد چنگیز خان مغول ونقش سبتای بهادر و جبه نویان در لشکر کشی به غرب امپراتوری [دوره 8، شماره 29، 1392]
 • اصغری سولا، اسد خاستگاه صفویان ونقش آن ها در تاسیس حکومت ملی ایران [دوره 8، شماره 30، 1392]
 • اصغری سولا (نویسنده مسئول) دکتر حسین آلیاری داود اصفهانیان میر اسداله صالحی پناهی، اسد بررسی و تحلیل فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در عصر صفوی [دوره 11، شماره 42، 1395]
 • اصغر قائدان سارا زمانی رنجبر گرمرودی، دکتر آموزه‌ های اخلاقی و تربیتی از دیدگاه امام جعفرصادق(ع) [دوره 11، شماره 42، 1395]
 • اصغر محمودآبادی، دکترسید تاثیر صنایع مسلمین بر غرب در طول جنگهای صلیبی [دوره 6، شماره 21، 1390]
 • اصفهانیان، داود نقش ایلات در عدم شکل گیری جامعه مدنی در عهد قاجار [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 187-216]
 • اصفهانیان، داود نقش دارالفنون ودانش آموختگان آن در نهضت مشروطه [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 165-190]
 • اصلانی، مینا بررسی انعکاس حیات دنیوی و معنوی منقوش بر سیمینه های دوره ساسانی [دوره 8، شماره 29، 1392]
 • اعرابی، شکوه السادات مطالعه مبحث مشروعیت حکومتهای ایران باستان براساس کتیبه ها: مطالعه موردی امپراتوری هخامنشی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 1-30]
 • اعرابی هاشمی، شکوه تاریخ نویسی محلی دوره ناصری باتکیه برشاخص‌های تاریخ محلی فارس [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 127-145]
 • اعرابی هاشمی، شکوه السادات بررسی نقش ایزدمهر در متن مذهبی مهر یشت اوستا [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 179-191]
 • اعرابی هاشمی، شکوه السادات بررسی و تحلیل جایگاه غلام در ساختار سیاسی و اجتماعی حکومت صفویه [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 217-235]
 • اعرابی هاشمی، شکوه السادات تاملی بر توسعه سازه های آبی و استفاده از راه های آبی در تمدن هخامنشی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 266-289]
 • اعرابی هاشمی، شکوه السادات کهن‌الگوهای آفرینش در اسطوره مشی و مشیانه و نمونه‌های آن در اسطوره‌های دیگر جوامع [دوره 17، شماره 64، 1401]
 • اعرابی هاشمی، شکوه السادات نقش و جایگاه شبکه های ارتباطی دراستراتژی امپراتوری هخامنشی [دوره 17، شماره 64، 1401]
 • افشاری، کیانوش تحول مفهوم هویت ملی در عصر قاجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری، احسان مطالعه مبحث مشروعیت حکومتهای ایران باستان براساس کتیبه ها: مطالعه موردی امپراتوری هخامنشی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 1-30]
 • اکبری، امیر منابع درآمد دولت قاجار در دوره مظفرالدین شاه [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 82-117]
 • اکبری، امیر بررسی تطبیقی ـ مقایسه‌ای افکار باستانگرایانه میرزا فتحعلی آخوندزاده و ابراهیم پورداود [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 87-107]
 • اکبری، محمد علی بررسی محتوائی و معرفی نشریات کرمان از جنبش مشروطه تا پایان مجلس چهارم [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 36-46]
 • اکبری، محمود تعامل و تقابل شرق و غرب و بازنمود آن در انتقال دانش پزشکی از تمدن اسلامی به اروپا [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 60-79]
 • اکبر اعتباریان، دکتر الزامات ارتقای فرهنگ قانون گرایی [دوره 10، شماره 38، 1394]
 • اکبری نصرآبادی، دکترمحمد بررسی شیوه‌های ایجاد ارتباط و اطلاع رسانی در سیره نبوی [دوره 6، شماره 23، 1390]
 • الدین کریمی کلایه، قوام ایران گرایی طاهریان [دوره 9، شماره 32، 1393]
 • الدین وحیدی مهرجردی، شهاب تفکر تاریخی ارجاء و مرجئه در بوته نقد [دوره 7، شماره 24، 1391]
 • الله بدری، روح همکاری رضاخان با دولت استعماری انگلیس در انعقاد قرار داد 1933م [دوره 5، شماره 17، 1389]
 • الماسی، علی آسیب شناسی وضعیت کنونی شیعیان هند [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 46-65]
 • الهیاری، حسن تحلیلی بر جایگاه دین در تعامل با مدرنیته در اندیشه‌ی روشنفکران دینی پهلوی دوم(مطالعه موردی: شریعتی و بازرگان) [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 239-253]
 • الهیاری، فریدون تبیین اوضاع دینی کوره ارّجان در آستانه ورود اسلام تا قرن چهارم هجری قمری [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 92-112]
 • الهامی، علی مناصب و نهادهای دینی از شاه اسماعیل تا شاه عباس دوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • الهامی، علی سیاست های فرهنگی امام رضا(ع) در همگرایی و تقریب ادیان ومذاهب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اله نظری، روح دخالت دولت در اقتصاد از منظر اندیشمندان مسلمان [دوره 6، شماره 20، 1390]
 • الواری، محمود بینش و روش درتاریخ نگاری سیفی هروی [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 217-235]
 • الواری، محمود بررسی اندیشه دونادون در باور اهل حق(با تکیه بر دیگاه مکتبیون) [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 26-55]
 • الواری، محمود اندیشه ولایت حضرت علی(ع) در آموزه های اهل حق و سلسله آتش بیگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امامی خویی، محمد تقی بررسی و اقدامات پیامدهای مدرنیزاسیون و ایحاد هویت ملی نوین در دوره پهلوی اول [(مقالات آماده انتشار)]
 • امامی کوپائی، سمانه پژوهشی در باب زیبایی معماری عصر صفوی از نگاه جهانگردان نمونه پژوهی: پنج بنای شاخص اصفهان عصر صفوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امانی یگانگی، آناهیتا تحلیل سیاست اقتصاد کشاورزی هخامنشیان در بابل [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیدی، علی اکبر بررسی جایگاه طبقه متوسط در ایران بعد از انقلاب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امید سپهری راد، دکتر بررسی حمله تیمور به هند و نقش آن در گسترش اسلام [دوره 6، شماره 20، 1390]
 • امیری، الهام تجدید رقابت میان اصولی و اخباری در صدر دوره قاجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیر اکبری، دکتر اهمیّت بناهای تاریخی سنگ بست و تلاقی راه‌های ارتباطی جاده ابریشم در خراسان [دوره 6، شماره 22، 1390]
 • امیر اکبری، دکتر دلایل و عوامل موفقیت‌ مسلمانان در فتح خراسان، با تأکید بر سیاست‌های عبدالله‌ ابن‌عامر [دوره 9، شماره 34، 1393]
 • امیر اکبری و فاطمه مسیح فر، دکتر پژوهشی در اصل چهار ترومن [دوره 11، شماره 41، 1395]
 • امیرتیمور رفیعی، دکتر اختلاف سیدعبدالله بهبهانی و شیخ فضل الله نوری [دوره 5، شماره 17، 1389]
 • امیرتیمور رفیعی، دکتر زندگی علمی وجایگاه آخوند خراسانی در زعامت حوزه علمیه نجف [دوره 6، شماره 21، 1390]
 • امیرتیمور رفیعی، دکتر جایگاه آخوند خراسانی در مرجعیت زمان ورهبری دینی نهضت مشروطه [دوره 6، شماره 22، 1390]
 • امیرتیمور رفیعی، دکتر خط شناسی و تاریخ خطوط در دوره اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1392]
 • امیرتیمور رفیعی، دکتر بررسی زمینه های تاریخی ناامنی در مرزهای شرقی و جنوب شرقی ایران [دوره 9، شماره 32، 1393]
 • امیر تیمور رفیعی، دکتر علل سیاسی بروز جنگ آنقره(804/1402) میان امیرتیمور گورکانی و ایلدرم با یزید عثمانی [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • امیر تیمور رفیعی، دکتر تأثیر امام موسی کاظم(ع) برتمدن اسلامی [دوره 10، شماره 36، 1394]
 • امیر تیمور رفیعی، دکتر خط کوفی در گذر تاریخ اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1394]
 • امیر تیمور رفیعی، دکتر وضعیت اجتماعی کوفه در آستانه قیام امام حسین علیه السلام [دوره 10، شماره 37، 1394]
 • امیر تیمور رفیعی، دکتر ویژگی های تاریخی و مؤلفه های شهرنشینی در عهد ساسانیان (با تأکید بر دوره اردشیر اول) [دوره 10، شماره 38، 1394]
 • امیر تیمور رفیعی، دکتر ابراهیم حکیمی، پزشکی روشنفکر و سیاستمدار(باز خوانی زندگی سیاسی حکیم الملک در دوران نخست وزیری) [دوره 4، شماره 16، 1389]
 • امیر تیمور رفیعی، دکتر حوزه تا جنگل مروری بر زندگی میرزا کوچک خان جنگلی در عصر مشروطه [دوره 5، شماره 17، 1389]
 • امیر تیمور رفیعی، دکتر عوامل موثر در ظهور مزدک [دوره 6، شماره 20، 1390]
 • امیر تیمور رفیعی، دکتر نقش امیراسماعیل سامانی در چگونگی تشکیل دولت سامانیان [دوره 6، شماره 20، 1390]
 • امیر تیمور رفیعی، دکتر مزدک خنیاگر دینی یا اصلاح طلب عصر ساسانی [دوره 8، شماره 29، 1392]
 • امیر تیمور رفیعی و سمیه عباسی، دکتر بررسی کتاب 23 سال از جنبه تطابق با شیوه های تاریخ نگاری [دوره 11، شماره 41، 1395]
 • امیر علی نجومیان، دکتر درآمدی بر مطالعات فرودستان [دوره 5، شماره 17، 1389]
 • امیری فاطمه جان احمدی شهرام یوسفی فر، گلاره تحولات مذهبی در عراق و بازتاب آن بر احوال معیشت مردم در قرون4و5ه.ق [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 127-152]
 • امیر نعمتی لیمایی، دکتر فراز و فرود فرهنگ ایران در تقابل با فرهنگ مغول [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 170-187]
 • امینی، علی اکبر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • امین اسماعیلی، حسن پیش آیندها و پس آیندهای روان‌شناختی شکست ایرانیان در جنگ‌های ایران و روس [دوره 7، شماره 26، 1391]
 • امین زاده زرگر، فریبا زن و جادو در اسطوره و تاریخ [دوره 7، شماره 24، 1391]
 • امینه، حمید رضا آموزش ونهادهای آموزشی ایران در سه قرن نخست هجری [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 92-113]
 • انصاری، مریم بازجستن ضراب‌خانه‌های ایالت پارس در دوره ساسانیان بر اساس زبان نبشته های سکه های ساسانی [دوره 6، شماره 23، 1390]
 • انصاری، مهدی بررسی نظام اقتصادی و تجاری در دوره قطب شاهیان [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 218-238]
 • انصاری، مهدی بررسی اندیشه دونادون در باور اهل حق(با تکیه بر دیگاه مکتبیون) [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 26-55]
 • انصاری، مهدی بافت جامعه شناختی یثرب در آستانه هجرت پیامبر اسلام(ص) [دوره 17، شماره 64، 1401]
 • انصاری، مهدی بررسی شخصیت و عملکرد قیس بن سعد بن عباده انصاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • انصاری، مهدی اندیشه ولایت حضرت علی(ع) در آموزه های اهل حق و سلسله آتش بیگی [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • باباتبارسرخی، ابوالقاسم اخلاق علوی در پرتو الزامات روابط دیپلماتیک [دوره 8، شماره 30، 1392]
 • باباتبار سرخی، ابولقاسم سیاست امنیتی روسیه در قبال اوکراین (1991-2012) [دوره 9، شماره 32، 1393]
 • بابایی توسکی، مهناز سیاست های راه سازی شاهان هخامنشـــــی [دوره 7، شماره 24، 1391]
 • بابایی حسن سرا، رقیه تاثیرات فرهنگی و سیاسی گسترش مذهب تشیع در شبه جزیره دکن (مطالعه موردی حکومت قطب شاهیان) [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 80-108]
 • باباخانی، بابک نگاهی بر سیر تاریخی سنت برقع پوشی در حوزه خلیج فارس [دوره 6، شماره 22، 1390]
 • بابایی زارچ، احمد بررسی سیستم آموزشی یزد در دوره قاجاریه [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 215-252]
 • باباعلی، فاطمه تحلیل ویژگیهای تاریخی و عناصر اصلی قصه حضرت موسی(ع) در پرتو شناخت فضای نزول آیات [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیات اصغری، قاسم تاریخ سیاسی زیدیه در ایران و پیامدهای آن-از قیام زید تا تشکیل حکومت علویان طبرستان [دوره 8، شماره 29، 1392]
 • باصری، علی انسان‌شناسی تاریخی رواج آیین شمنیسم در بین اقوام ترکمن [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 177-208]
 • باغستانی کوزه گر، محمد چگونگی پیدایش و تحول منصب حجابت، کتابت و وزارت از ابتدا تا پیش از خلافت عباسیان [دوره 5، شماره 19، 1389]
 • باقری، محسن بررسی سند استراتژی امنیت ملی آمریکا (2015) و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1394]
 • باقری بیدهندی، ناصر تحلیلی بر عملکرد عالمان شیعی در صیانت از دین در عصر ناصرالدین شاه قاجار [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 148-176]
 • باقری زاده گان، محمدرضا تحلیلی بر عملکرد عالمان شیعی در صیانت از دین در عصر ناصرالدین شاه قاجار [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 148-176]
 • باوندپور، محمدرضا بررسی نقش ایزدمهر در متن مذهبی مهر یشت اوستا [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 179-191]
 • باوند سوادکوهی، احمد مسائل و ضرورتهای سربازگیری در ایران عصر قاجار(مطالعه موردی: اسناد مازندران دوره ناصری) [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 141-171]
 • بختیاری، سمیه بررسی پیشینه ی تاریخی ابنیه سنتی ایران با مطالعه ی موردی "تکیه" [دوره 4، شماره 14، 1388]
 • بختیاری، سمیه مناسبات شاهنشاهی ساسانی با اعراب بدوی (224-531م) [دوره 6، شماره 20، 1390]
 • بخشی زاده، معصومه سپیکو یا بانو سپی(نگاهی اسطوره شناختی به یک روایت تاریخی) [دوره 5، شماره 18، 1389]
 • بیدکی، شعبانعلی مرجئه و دوگانگی موجود در اندیشه آنان [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 147-163]
 • برخورداری، فاطمه رابطه هجرت و تشکیل دولت نبوی [دوره 8، شماره 30، 1392]
 • بیژنی، طاهره رویکردی تحلیلی-تاریخی بر زمینه های ظهور و هژمونی فاشیسم ایتالیا بعد از جنگ جهانی اول [دوره 5، شماره 18، 1389]
 • بیژنی، طاهره تبیین مبانی فکری نازیسم و علل و عوامل موثر در هژمونی آن بعد از جنگ جهانی اول در آلمان [دوره 6، شماره 22، 1390]
 • بیژنی، طاهره معنادهی و جایگاه اخلاق و دین از دیدگاه موسولینی و حزب فاشیست در ایتالیا [دوره 6، شماره 23، 1390]
 • بطحایی، مریم سیر تحولات جغرافیای تاریخی شهر آمل از صدر اسلام تا انتهای دوران قاجار با اتکا به شواهد باستان شناختی و منابع مکتوب تاریخی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیگی، فـرزاد بررسی نقش خواجه نظام الملک و مدارس نظامیه در همسازگری فکری، مذهبی در ایران [دوره 5، شماره 17، 1389]
 • بیگدلی، علی حوزه نجف و تحولات سیاسی - حزبی عراق در فاصله دو کودتا (۱۴ ژوئیه ۱۹۵۸ - ۸ فوریه ۱۹۶۳) [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 193-215]
 • بیگدلی، علی روشنفکران و نخبگان سه گانه عصر پهلوی اول [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 254-265]
 • بیگدلی، علی فرهنگ و ایدئولوژی در عملکرد انجمن آثار ملی (مطالعة موردی فعالیت انتشارات و کتابخانه) [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 24-59]
 • بیگدلی، علی نقش جراید مخالف در تهران از کودتای 1299 در به قدرت رسیدن رضاشاه [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 1-23]
 • بیگدلی، علی «رویارویی مصدق با قانون‌گریزی دربار: بازگشت به مشروطه یا اشتباه راهبردی در محاسبات سیاسی؟» [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیگدلی، علی مجلس چهاردهم و مقدمات ملی شدن صنعت نفت ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهادرپور، پریسا بررسی تطبیقی اصلاحات نظامی خسروانوشیروان در شاهنامه و منابع تاریخ نگارانه ی اسلامی [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 57-86]
 • بهاروند، زینب نگاهی بر سیر تاریخی سنت برقع پوشی در حوزه خلیج فارس [دوره 6، شماره 22، 1390]
 • بهراد، مهرداد تحقق هنر به مثابه تحقق حیات سیاسی در فلسفه سیاسی آرنت نگاهی به بسط حوزه زیبایی شناسی به فلسفه سیاسی در آرای آرنت [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 118-140]
 • بهرامی، علیرضا تاثیر فهم مدرن از حق در اندیشه ی نخستین روشنفکران ایرانی در دوره ی قاجار [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 94-114]
 • بهروزی، مهرناز بررسی مقایسهای معماری دوره هخامنشی ( 330-559ق.م) با معماری دوره ساسانی ( 224 -651م) [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 10-35]
 • بهروزی، مهرناز روابط ترکان و ایرانیان باتکیه برپیامدهای قومی آن در آذربایجان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 7-34]
 • بهروزی، مهرناز تحلیل نقوش شکار در اثر مهرهای ایلامی از 3000 تا 700 ق.م. [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 145-170]
 • بهروزی، مهرناز هنر کتاب آرایی مکتب هرات درعصر تیموری [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 175-185]
 • بهروزی، مهرناز شیوه های گسترش اسلام در مغرب اسلامی در دو قرن اول هجری [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 193-214]
 • بهروزی، مهرناز فرهنگ و ایدئولوژی در عملکرد انجمن آثار ملی (مطالعة موردی فعالیت انتشارات و کتابخانه) [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 24-59]
 • بهروزی، مهرناز نقش کلیسا در شکل گیری مطالعات اسلامی در اندلس [دوره 17، شماره 64، 1401]
 • بهروزی، مهرناز تحلیل واژگان آیینی در الواح بارو/ استحکامات پارسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهروز رومیانی، دکتر سپیکو یا بانو سپی(نگاهی اسطوره شناختی به یک روایت تاریخی) [دوره 5، شماره 18، 1389]
 • بهزاد معینی سام، دکتر بررسی تحول تاریخی و زبانشناختی واژه تبریز [دوره 4، شماره 16، 1389]
 • بهشتی سرشت، دکترمحسن عملکرد سیاسی روحانیت درمجلس چهارم وپنجم وتحول آن دربرابررضاخان [دوره 5، شماره 17، 1389]
 • بهشتی نیا، ادریس بررسی جایگاه طبقه متوسط در ایران بعد از انقلاب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهمنی، مرتضی علی جنبش ایرانیان علیه عباسیان با تاکید بر راوندیه [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 369-392]
 • بوچانی، ابراهیم تأملی بر آراء آموزشی میرزا حسن رشدیه [دوره 4، شماره 13، 1388]
 • بوشاسب گوشه، فیض اله تمایزها و دگرگونیهای تاریخنویسی رسمی قاجارها از فتحعلیشان تا ناصرالدینشاه [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 99-119]
 • بوشاسب گوشه، فیض اله مطالعه موردی بررسی بحران های اجتماعی دوره مظفری به روایت مرآت الوقایع مظفری [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 158-176]
 • بوشاسب گوشه، فیض اله بررسی مناسبات مسیحیان و جوامع مسیحی با شاهنشاهی ساسانی [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 115-140]
 • بوشاسب گوشه، فیض اله بررسی چگونگی تأثیرگذاری اسطوره خورشید بر جانوران مرتبط با این اسطوره در دوره ایران باستان [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 101-125]
 • بوشاسب گوشه، فیض اله تبیین مولفه های رفتاری اقتصادی امویان در خراسان و ماوراءالنهر [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 210-236]
 • بوشاسب گوشه، فیض اله تاریخنگاری هرودوت و روایت نبرد سالامیس [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 117-163]
 • بوشاسب گوشه، فیض اله بررسی چگونگی ورود نگره های روسی به اندیشه های نوگرایانه ایرانی در آغاز دوره قاجار(با تامل بر نمونه آخوند زاده) [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 60-84]
 • بوشاسب گوشه، فیض اله بررسی و تحلیل جایگاه غلام در ساختار سیاسی و اجتماعی حکومت صفویه [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 217-235]
 • بوشاسب گوشه، فیض اله جعفر کذّاب و تلاش برای غصب مقام امامت امام زمان(عج) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بوشاسب گوشه، فیض اله تاثیر گذاری فلسفه حس گرا بر اندیشه میرزا محمّد امین استرآبادی. [(مقالات آماده انتشار)]
 • بوشاسب گوشه، فیض اله تحلیل سیاست اقتصاد کشاورزی هخامنشیان در بابل [(مقالات آماده انتشار)]
 • بوشاسب گوشه، فیض اله نقد سندیت نسب و القاب ملک محمود کیانی سیستانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بوشاسب گوشه، فیض اله تاثیر گذاری نهاد های نظام صفویه بر انسجام حکومت دوره شاه عباس صفوی [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پایان، سهیلا پادشاهان سلسله پیشدادیان بر اساس منابع تاریخی [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 1-23]
 • پاسبان، محمد رضا تاریخ تحول شرکت های چند ملیتی [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 147-186]
 • پاکروان، مهدیه تحلیل انتقادی حمله به کاروان‌های تجاری قریش در سرایا و غزوات آغازینِ بعد از هجرت بر اساس دو مولفۀ «مسالۀ انتقام ورزی» و «بافت و سنن جامعه عرب» [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 58-82]
 • پرتوی، اصغر نمونه تاریخی مدل کشور نروژو طرح اجرایی روی عملکرد حوزه نفت در کشورهای تولید کننده نفت(1972- 2020) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرگاری، دکترصالح نقش بازرگانان مسلمان در گسترش اسلام به شبه قاره هند (در نخستین سالهای هجری) [دوره 6، شماره 22، 1390]
 • پرگاری مهدی جیریائی، صالح بررسی و تحلیل تاریخ عراق عجم با تأکید بر«کرج ابودلف» [دوره 11، شماره 42، 1395]
 • پرنیانی، میلاد نقش علما در اصلاح دینی بین قرن 7تا 9هجری با تأکید بر ابن تیمیه و فضل الله استرآبادی «ضمن قیاس با نهضت اصلاح دینی در غرب» [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 31-45]
 • پرنیانی، میلاد نقش علمای نقشبندیه در امور اجتماعی قرن نهم هجری با تأکید بر مشی دنیاگرایی در عین دنیاگریزی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 1-18]
 • پروانه، فرهاد بازتاب و مقایسه وجوه اقتصادی زندگیِ اجتماعی ایرانیان( قرن ششم هجری- دوره سلجوقیان) در متون «راحه الصدور و آیه السرور»،« چهارمقاله»،« فارسنامه» [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 23-41]
 • پرویش، محسن رضاخان وتلاش برای جلب اعتماد روحانیت [دوره 4، شماره 16، 1389]
 • پرویش، محسن عملکرد سیاسی روحانیت درمجلس چهارم وپنجم وتحول آن دربرابررضاخان [دوره 5، شماره 17، 1389]
 • پروین، لاله علل و عوامل چگونگی جدا شدن قسمت‌هایی از آب و خاک ایران در عصر قاجاریه [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 150-176]
 • پروین دخت اوحدی، دکتر تأثیر سیاست مذهبی در ثبات حکومت شیعی آل کیا در گیلان [دوره 6، شماره 23، 1390]
 • پناهی، یعقوب تبیین تاریخی اصلی‌ترین نظریه‌ها درباره پیدایش تشیع امامی [دوره 6، شماره 23، 1390]
 • پناهی خیاوی، شهرام جامعه‌شناسی تاریخی (Historical Sociology) [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • پناهی خیاوی، شهرام جغرافیای ‌تاریخی شمال آذربایجان و قفقاز بر پایۀ منابع عصر صفوی( 851-907ق/1455-1501م.) [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 109-128]
 • پنجه پور، جواد سیره تاریخی معصومین (علیهم السلام) در مواجهه با اقلیتهای دینی [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 160-185]
 • پوربختیار، غفار بررسی مناسبات سیاسی ایلخان بختیاری و شاه قاجار از آغاز تا انقلاب مشروطیت [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 58-78]
 • پور فرد، مژگان شیوه های تبلیغی صوفیه ی هند در نشر اسلام [دوره 4، شماره 14، 1388]
 • پورمحمدی املشی، دکترنصرالله منازعات عثمانی و صفویان در گرجستان [دوره 5، شماره 19، 1389]
 • پورمحمدی املشی، نصراله تأثیرات هجوم مغول بر تصوف [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 135-157]
 • پور محمد املشی، نصرالله شیعیان امامیه در عصر ترکان(غزنویان،سلجوقیان) [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 44-68]
 • پور محمدی املشی، نصرالله تأثیر جغرافیای طبیعی و انسانی کرمانشاهان بر حوادث جنگ جهانی اول [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 1-23]
 • پور محمدی املشی، نصراله بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی عصر طلایی اندلس در دورۀ حاکمیت عبدالرحمن الناصر 300-350 هجری قمری و حَکَم المستنصر 350-366 هجری قمری [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 23-57]
 • پور محمدی املشی، نصراله بررسی تطبیقی سیاست تساهل و تسامح حکومت های آل بویه و فاطمیان [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 340-362]
 • پور محمدی املشی، نصراله بررسی نقش اقوام تبعیدی و مهاجر درابعاد سیاست داخلی و خارجی حکومت زندیه(مطالعه موردی: قزوین) [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 118-147]

ت

ث

 • ثقفی نژاد، سید محمد نقش جراید مخالف در تهران از کودتای 1299 در به قدرت رسیدن رضاشاه [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 1-23]
 • ثواقب، جهانبخش آرای اندیشه‌گران ایرانی معاصر درباره انحطاط تمدن اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جان احمدی، فاطمه تجلی آیین ور در داستان های تاریخی ,و معاصر قوم بلوچ(نمونه موردی:داستان ملک شاه و الاهی) [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 85-117]
 • جان احمدی، فاطمه تحلیل علل اقتصادی و سیاسی در شکل گیری جنگ های پلوپونز و پیامدهای آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • جان احمدی، فاطمه تحلیل تاریخی و علل شکل گیری جنگ تروا و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • جدیدی، حمیدرضا بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در پیدایش گفتمان نمایشی واقعۀ کربلا [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 143-181]
 • جدیدی، حمیدرضا تأ ثیر مباحثات مذهبی امام رضا(ع) در گسترش تشیّع (خراسان قرن‌سوم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جدیدی، حمید رضا تحلیل دیدگاه شاعران عصر مشروطه به جمهوری رضاخانی(مطالعة موردی عشقی، بهار، نسیم شمال، عارف ) [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 86-118]
 • جدیدی، حمید رضا تحلیلِ شعرْاستنادهای تاریخی مشروطه در دیوان بهار [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 7-35]
 • جدیدی، ناصر بررسی عناصر نمادین و اسطوره‌ای در هنر فلزکاری دوره‌ی ساسانی مکشوفه از مازندران [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 99-126]
 • جدیدی، ناصر مطالعه مبحث مشروعیت حکومتهای ایران باستان براساس کتیبه ها: مطالعه موردی امپراتوری هخامنشی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 1-30]
 • جدیدی، ناصر تاثیر نظام زمین‌داری بر اقتصاد روستایی و زندگی کشاورزان ایران در عصر صفویه (از شاه‌عباس اول تا سقوط اصفهان) [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 140-168]
 • جدیدی، ناصر زن ماهی در تمدن ایلام [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 95-120]
 • جدیدی، ناصر بررسی نقش حرمسرا در تعیین جانشین پادشاه در دوره صفویه [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 7-35]
 • جدیدی، ناصر بررسی نقش ایزدمهر در متن مذهبی مهر یشت اوستا [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 179-191]
 • جدیدی، ناصر میتراپرستی در ایران و روم [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 279-303]
 • جدیدی، ناصر جعفر کذّاب و تلاش برای غصب مقام امامت امام زمان(عج) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جدیدی، ناصر تبیین و تحلیل رویکردهای تبلیغاتی امویان [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 209-234]
 • جدیدی، ناصر بررسی نقش متنفذان درباری در انتخاب جانشین پادشاه در دوره صفویه [(مقالات آماده انتشار)]
 • جدیدی، ناصر مشروطیت و اندرزنامه نویسی در دوگانه تداوم یا انقطاع [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 24-58]
 • جدیدی، ناصر جایگاه سلطان وسلطنت در اندرزنامه های باستان ودوره ایران اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جدیدی، ناصر تاثیر گذاری نهاد های نظام صفویه بر انسجام حکومت دوره شاه عباس صفوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، جعفر بررسی تحول تاریخی و زبانشناختی واژه تبریز [دوره 4، شماره 16، 1389]
 • جعفری، فرشته سرچشمههای عرفان و تصوف ایرانی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 46-59]
 • جعفری، مجتبی مقایسه ی فرآیند مدرنیزاسیون در دوران رضاشاه پهلوی و مصطفی کمال آتاتورک [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 7-32]
 • جعفری، محمد جواد تأ ثیر مباحثات مذهبی امام رضا(ع) در گسترش تشیّع (خراسان قرن‌سوم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، مریم بررسی تاریخی اجتماعی رویدادهای دوران پهلوی در آثار داستانی آل احمد [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 1-30]
 • جعفر حسام محمدی، محمد نقش متقابل فرهنگ و تمدن درشهر کاشان (مطالعه موردی مسجد آقابزرگ) [دوره 9، شماره 35، 1393]
 • جلالی، ایرج نقش مذهب شیعه بر شکل گیری هویت سیاسی و اجتماعی زن ایرانی دوره آل بویه [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 318-347]
 • جلالی، محمّدرضا پیش آیندها و پس آیندهای روان‌شناختی شکست ایرانیان در جنگ‌های ایران و روس [دوره 7، شماره 26، 1391]
 • جلال پور، شیوا تحول مفهوم هویت ملی در عصر قاجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلال پور، شیوا دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلیل مصیر، مجید گذری بر تاریخ سیاسی عصر ساسانی با تکیه بر تاج پادشاهان ( مطالعه موردی پادشاهی بهرام اول تا نرسی) [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 217-237]
 • جمالی، محمدکریم نقش بازرگانی شاهزاده نشین های عربی مرزهای غربی ایران در دولت اشکانی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 127-149]
 • جمیل حسن پور، دکتر بررسی تطبیقی واکنش سیاست خارجی امریکا در برابر انقلاب کمونیستی چین و انقلاب اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1394]
 • جمیل حسن پور، دکتر تأثیر نظام ارباب و رعیتی بر ساختار تصمیم گیری های سیاست خارجی و منافع ملی ایران (تأکید بر دوره قاجار تا انقلاب اسلامی) [دوره 7، شماره 24، 1391]
 • جهانیان، عالیه بررسی راه‌ها و رباط‌های نیشابور پس از اسلام تا حمله مغول بر اساس منابع تاریخی و سفرنامه‌ها (قرن 1 تا 6 هجری) [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 237-258]
 • جهانبخش ثواقب، دکتر نقش صفویان در رشد کاروانسراها [دوره 7، شماره 26، 1391]
 • جهانی بهنمیری، عظیم بررسی حمله تیمور به هند و نقش آن در گسترش اسلام [دوره 6، شماره 20، 1390]
 • جهان پرور، زهرا نظام شهرسازی و توسعه شهری در ایران دوره ساسانی ( 651-224.م) [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 65-95]
 • جهان پرور، محمدمهدی نظام شهرسازی و توسعه شهری در ایران دوره ساسانی ( 651-224.م) [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 65-95]
 • جهانگیری، سعید نقش سیاست موازنه و نیروی سوم در تاریخ ایران (عصر قاجاریه و پهلوی) [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 251-275]
 • جهانگیری، سعید واکاوی چگونگی تاثیر نفوذ بهایت و یهود در ساختار قدرت و فروپاشی حکومت پهلوی [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 191-216]
 • جواد سخا، دکتر ایران گرایی طاهریان [دوره 9، شماره 32، 1393]
 • جواد سخا، دکتر مناسبات لژ بیداری ایران با کانونهای قدرت در عصر مشروطیت(مجلس، دولت، دربار) [دوره 5، شماره 19، 1389]
 • جواد عباسی، دکتر دلایل عدم انتساب قطعی مؤلف کشف الاسرار [دوره 9، شماره 33، 1393]
 • جوادی نیا، حسن نقش بازرگانان مسلمان در گسترش اسلام به شبه قاره هند (در نخستین سالهای هجری) [دوره 6، شماره 22، 1390]
 • جوادی نیا، حسن علل مهاجرت اعراب جنوبی(یمانی) به ایران بعد از ظهور اسلام [دوره 7، شماره 27، 1391]
 • جوانشیر، یاسمن تبیین نقش خورشد بانو در نوگرایی اجتماعی، فرهنگی و ادبی قراباغ 1315-1253 ق/ 1897-1837م [(مقالات آماده انتشار)]
 • جودکی، محمدعلی کارکرد خشبات در دریا نوردیِ در خلیج فارس [دوره 7، شماره 27، 1391]

چ

 • چاری، ناصر نقد سندیت نسب و القاب ملک محمود کیانی سیستانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • چراغی، حمید انعکاس مظاهرمدنیت غرب درسفرنامه های ناصرالدین شاه به اروپا [دوره 9، شماره 34، 1393]
 • چراغچی، قاسم از راهداری تا امیری در برآمدن پادشاهی آل مظفر [دوره 7، شماره 24، 1391]
 • چگینی، زهرا اخلاق اجتماعی و مدیریت شهری قزوین درعصرقاجار [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 49-69]

ح

 • حاتمی، محراب بررسی چگونگی رویارویی رضاشاه با مقوله ی دین و واکاوی رفتار شناختی او با روحانیت [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 24-45]
 • حاتمی، محراب چگونگی رویارویی رضاشاه با مقوله تجدد و روشنفکری و واکاوی رفتارشناختی او با روشنفکران [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 171-194]
 • حامدی، محمد رضا خاندان ها و نخبگان ایرانی در نهضت ترجمه دوره بررسی: خلافت هارون الرشید و مامون عباسی [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 23-57]
 • حبیبی، سیدمهدی کهن‌الگوهای آفرینش در اسطوره مشی و مشیانه و نمونه‌های آن در اسطوره‌های دیگر جوامع [دوره 17، شماره 64، 1401]
 • حبیبی، ناهید تاریخ اسلامی شهر سرقسطه )ساراگوسا ( در اندلس بر اساس کتاب تاریخ تحلیلی آندلس [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 149-158]
 • حبیبیان دهکردی، آرزو بررسی اوضاع سیاسی یمن و جایگاه آن در روابط ایران و روم (579-525 م.) [دوره 5، شماره 18، 1389]
 • حجاجی کهجوق، عزیز بررسی تاریخی اجتماعی رویدادهای دوران پهلوی در آثار داستانی آل احمد [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 1-30]
 • حجت فلاح‌توتکار، دکتر مناسبات لژ بیداری ایران با کانونهای قدرت در عصر مشروطیت(مجلس، دولت، دربار) [دوره 5، شماره 19، 1389]
 • حیدری، احمد وجه تسمیه بیشاپور و مکان‌یابی دو اثر ساسانی در شهر بیشاپور بر پایه گزارش‌های منابع اسلامی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 19-34]
 • حیدری، شکریه پیدایی دولت حمدانیان و بررسی اوضاع اجتماعی آن دوران [دوره 9، شماره 32، 1393]
 • حیدری هوشیار، آذر هنرهای ظریفه عصر تیموری [دوره 4، شماره 15، 1388]
 • حسنی، عطاءالله نوایی؛ مذهب و تصوف [دوره 6، شماره 23، 1390]
 • حسنی، عطاءالله نقش امیرعلیشیر نوایی در سیاست های اعمال شده سلطان حسین بایقرا [دوره 7، شماره 26، 1391]
 • حسنی، محسن دانش حسابداری در فرایند امپراتوری هخامنش [دوره 7، شماره 27، 1391]
 • حسنی، میرزا محمد تحلیل نقوش شکار در اثر مهرهای ایلامی از 3000 تا 700 ق.م. [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 145-170]
 • حسنی، میرزا محمد بررسی دیدگاه مورخان مسلمان (شیعه وسنی)به نظام اندیشگی سلفی گری ازقرن چهارم تا هشتم هجری قمری [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 195-208]
 • حسینی، حمزه بررسی گفتمان مجله ایرانشهر در باب زنان [دوره 17، شماره 64، 1401]
 • حسینی، سید علیرضا پیشینه تاریخی بغی و تمرد در حکومت اسلامی [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 209-236]
 • حسینی، میرهادی ترور رزم آرا، نقطه قوتی که به ضعف تبدیل شد [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 78-98]
 • حسینی بجدنی، فرشته السادات تحلیل تاریخی - جامعه شناختی پیامدهای کشف حجاب با توجه به سیاست نوسازی عصر رضا شاه پهلوی(1300-1320ه.ش) [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 280-304]
 • حسن پور، دکترجمیل بررسی ریشه ها و زمینه های بین المللی انقلاب اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1394]
 • حسین خراسانی، فاطمه تأثیر امام موسی کاظم(ع) برتمدن اسلامی [دوره 10، شماره 36، 1394]
 • حسین خراسانی، فاطمه(نعیمه) روابط سیاسی ایران و روسیه در عصرناصرالدین شاه [دوره 8، شماره 31، 1392]
 • حسن زاده، اسماعیل تبیین نقش خورشد بانو در نوگرایی اجتماعی، فرهنگی و ادبی قراباغ 1315-1253 ق/ 1897-1837م [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسـن زندیـه، دکتـر بررسی علل و عوامل برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی [دوره 5، شماره 18، 1389]
 • حسن زندیه - حسین احمدی رهبریان و سید علی طباطبایی، دکتر تقابل سیاسی روسیه و انگلیس در ایران از مشروطیت تا پایان جنگ اول جهانی [دوره 11، شماره 41، 1395]
 • حسینی شاهرودی، سید مرتضی سیر تاریخی مسأله "اصالت" بر پایه نظریات سهروردی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 56-73]
 • حسینی فر، کاظم دیدگاه های کسروی درمورد ناسیونالیسم دردوره رضاشاه پهلوی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 73-94]
 • حسن قریشی کرین، دکترسید بررسی چگونگی تسلط نیروهای اسلامگرا در جریان انقلاب اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1393]
 • حسینی قلعه بهمن، سید اکبر مطالعه تطبیقی تحلیلی دیدگاه فریقین درباره زمینه ها و دلایل صلح امام حسن مجتبی (ع) [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 120-142]
 • حسین میرجعفری، دکتر سقوط آق قویونلو ها ازدیدگاه تاریخ نگاران عصر صفوی و تحلیلی بر نظریات آنها [دوره 4، شماره 14، 1388]
 • حسین میر جعفری، دکتر ساختار قدرت سیاسی آق قویونلو ها و نقش خاندان صفوی در سقوط آن حاکمیت [دوره 4، شماره 16، 1389]
 • حقانی صرمی، فاطمه گفتمان انقلاب اسلامی در مورد جایگاه سیاسی اجتماعی زنان با تاکید بر رویکرد دولت سازندگی و اصلاحات [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 35-56]
 • حمیدرضا جدیدی، دکتر مشروطه خواهی یک شاعر اجتماعی ،محمد تقی بهار [دوره 6، شماره 20، 1390]
 • حمیدرضا جدیدی، دکتر دهخدا و بازتاب وقایع مشروطه در مقالات چرند پرند [دوره 7، شماره 27، 1391]
 • حمیدرضا جدیدی، دکتر بازتاب تاریخ مشروطه در دیوان ادیب الممالک فراهانی [دوره 9، شماره 34، 1393]
 • حمید رضا جدیدی، دکتر ارتش قاجاریه و بیگانگان تا 1300 ه.ق با تکیه بر نقش حسام السّلطنه [دوره 8، شماره 31، 1392]
 • حمیدرضا صفاکیش، دکتر جستاری در شعر و موسیقی مذهبی و جایگاه تاریخی آن [دوره 7، شماره 25، 1391]
 • حمیدرضا صفاکیش، دکتر کنکاشی پیرامون پایه های قدرت شاه اسماعیل صفوی [دوره 7، شماره 27، 1391]
 • حمید رضا صفاکیش، دکتر هندسه فرهنگ سیدالشهداء [دوره 8، شماره 28، 1392]
 • حمید رضا صفا کیش امیر احمد مومنی ها، دکتر واکاوی دیوان جیش در قرن اول هجری [دوره 11، شماره 40، 1395]

خ

 • خاکرند، شکرالله تحلیلی بر جایگاه دین در تعامل با مدرنیته در اندیشه‌ی روشنفکران دینی پهلوی دوم(مطالعه موردی: شریعتی و بازرگان) [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 239-253]
 • خاکرند، شکرالله راهبرد امام علی (ع) در برابر جریان‌ فکری شیفتگان شیخین در دوره خلافت [(مقالات آماده انتشار)]
 • خالق نیا، مجید ایران در آستانه جنگ جهانی اول و تاثیر جنگ بر تجارت حوزه شرق ایران [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 59-91]
 • خالقی نژاد، مریم نقش سیاست موازنه و نیروی سوم در تاریخ ایران (عصر قاجاریه و پهلوی) [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 251-275]
 • خالندی، انور پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی دوم در همدان(1320-1325ش.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خالندی، انور پیامدهای فرهنگی جنگ جهانی دوم در همدان (1320- 1325 هـ ش.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خداپرست، حمید وجه تسمیه و ریشه‌شناسی برخی اسامی تاریخی در تاریخ سلاطین عجم وقار شیرازی. [دوره 17، شماره 64، 1401]
 • خدری زاده، علی اکبر شیوع بیماری های مسری در بندر بوشهر در دوره مشروطه [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 263-287]
 • خدری زاده، علی اکبر بررسی اندیشه دونادون در باور اهل حق(با تکیه بر دیگاه مکتبیون) [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 26-55]
 • خدری زاده، علی اکبر اندیشه ولایت حضرت علی(ع) در آموزه های اهل حق و سلسله آتش بیگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خراسانی پاریزی، ابراهیم تحلیل علل اقتصادی و سیاسی در شکل گیری جنگ های پلوپونز و پیامدهای آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • خراسانی پاریزی، ابراهیم تحلیل تاریخی و علل شکل گیری جنگ تروا و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • خزائی، مهدی بررسی انتقادی مسافرت پیامبر اسلام (ص) به شام وملاقات با بحیرا، راهب مسیحی [دوره 9، شماره 33، 1393]
 • خسروی، حسین نقش زنان در چرخه تولید منسوجات و تأثیر آن در شکوفایی اقتصاد دوره صفوی [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 27-45]
 • خسروی، حسین نظم و امنیت اجتماعی در دوران آل بویه بر پایه سپاه کارآمد [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 109-125]
 • خسروی، حسین مناصب و نهادهای دینی از شاه اسماعیل تا شاه عباس دوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسروی، حسین سیاست های فرهنگی امام رضا(ع) در همگرایی و تقریب ادیان ومذاهب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسروی، فرهاد مروری برتاریخ باغ سازی ایران با تاکید بر رفتارشناسی آب در نظام شکل گیری باغ سازی بیرجند [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسروی، محدثه بررسی علل تحول در مشاغل بغداد در عصر عباسی از قرن 2تا7 هجری قمری [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسروانی، نیلوفر بررسی هنرهای رایج عصر صفوی از خلال دیوان قدسی مشهدی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 129-164]
 • خسروبیگی، هوشنگ خوراک و پوشاک ایرانیان در عصر امویان [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 59-80]
 • خسروی مهتاج، شهر خ تاثیر اجتماعی - فرهنگی نهادهای آموزشی تبریز در سده نهم هجری [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسروی هفشجانی، علی اصغر سیاست های فرهنگی امام رضا(ع) در همگرایی و تقریب ادیان ومذاهب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسروی ومکانی، زهرا معنویت گرایی و ژرف اندیشی در دوره های تاریخی پیش از اسلام و سده های نخستین دوره ی اسلامی [دوره 14، شماره 55، 1398]
 • خلعتبری، اللهیار اندیشه فرهنگ ایرانشهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیل نژاد، سید محمد رضا مروری برتاریخ باغ سازی ایران با تاکید بر رفتارشناسی آب در نظام شکل گیری باغ سازی بیرجند [(مقالات آماده انتشار)]
 • خمسه، هایده به تخت نشستن داریوش بزرگ و اردشیر اول و نقش آنها در توسعه عمرانی تخت جمشید [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 79-94]
 • خواجه یار، رفعت تردیدهای شیخ بهایی در همکاری با دولت صفوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواجه زاده، امیر واکاوی چگونگی تاثیر نفوذ بهایت و یهود در ساختار قدرت و فروپاشی حکومت پهلوی [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 191-216]
 • خوش نامی، علی بررسی تعاملات سیاسی سلاجقه بزرگ در قبال دستگاه خلافت عبّاسی (طغرل تا برآمدن برکیارق) [دوره 5، شماره 19، 1389]

د

 • دارابی، مرتضی تحلیل انتقادی بر آثار و نتایجِ منعِ تدوینِ حدیث نبوی در صدر اسلام [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 56-72]
 • داریوش موگویی، دکتر کارکرد مراکز علمی فاطمیان مصردر توسعه اندیشه و تفکر مذهب اسماعیلی [دوره 10، شماره 36، 1394]
 • داریوش موگویی، دکتر نقش مراکز علمی در نهضت ترجمه ( قبل از اسلام تا قرون اوّلیه حکومت اسلامی)قرن اوّل تا چهارم ه.ق [دوره 9، شماره 35، 1393]
 • دانشجو، حمیده نقش زنان دربار در سیاست مذهبی دوران سلجوقی، خوارزمشاهی و ایلخانی [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 36-54]
 • دانش شکیب، فاطمه "ضرورت نوسازی اقتصادی" از نگاه مطبوعات (1304-1300ه.ش) [دوره 6، شماره 20، 1390]
 • داود آبادی، فاطمه نماد مذهبی در مراسم تاجگذاری شاهان ساسانی [دوره 8، شماره 30، 1392]
 • داود اصفهانیان، دکتر تحلیلی بر دلایل لشکر کشی نادر شاه به هند [دوره 7، شماره 26، 1391]
 • داوری، پریسا استعمارستیزی در اشعار عارف قزوینی [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 32-61]
 • دستی ترک، سودابه مشروطیت و اندرزنامه نویسی در دوگانه تداوم یا انقطاع [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 24-58]
 • دستی ترک، سودابه جایگاه سلطان وسلطنت در اندرزنامه های باستان ودوره ایران اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دشتی، محمد تاریخ محلی حلوان از آغاز تا دوره عثمانی [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 237-255]
 • دکتر سعید دهقان، نگاهی متفاوت به فرسایش آثار باستانی- تحلیل دلایل فرسایش بر اساس نتایح مطالعات مکانیک سنگی [دوره 10، شماره 37، 1394]
 • دکتر عبد الله موحدی محب، نقش متقابل فرهنگ و تمدن درشهر کاشان (مطالعه موردی مسجد آقابزرگ) [دوره 9، شماره 35، 1393]
 • دکترعلیرضا بهرمان، نگاهی متفاوت به فرسایش آثار باستانی- تحلیل دلایل فرسایش بر اساس نتایح مطالعات مکانیک سنگی [دوره 10، شماره 37، 1394]
 • دلبری، شهربانو بررسی علل تحول در مشاغل بغداد در عصر عباسی از قرن 2تا7 هجری قمری [(مقالات آماده انتشار)]
 • دلیر، نیره واکاوی علل همگرایی و واگرایی ایلات کرد با دولت صفوی [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 253-277]
 • دلریش، بشری نقش زنان دربار در سیاست مذهبی دوران سلجوقی، خوارزمشاهی و ایلخانی [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 36-54]
 • دلریش، بشری روایات مسلمانان از هند (مطالعه موردی داستان آفرینش) [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 7-21]
 • دلریش، بشری بررسی تطبیقی سیاست تساهل و تسامح حکومت های آل بویه و فاطمیان [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 340-362]
 • دلریش، بشری فرایند شکل‌گیری سنة الوفود و پیامدهای آن [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 95-116]
 • دلریش، بشری نقش قبایل در ارکان سپاه سلجوقیان (431-552ق.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دنیاری، سکینه بررسی نوع پوشش و حجاب زنان در دوره قاجار با نگاهی به آثار سیاحان خارجی این دوره (از پادشاهی آقا محمد خان تا دوران مظفرالدین شاه) [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 79-102]
 • دین پرست، ولی نقش علما در اصلاح دینی بین قرن 7تا 9هجری با تأکید بر ابن تیمیه و فضل الله استرآبادی «ضمن قیاس با نهضت اصلاح دینی در غرب» [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 31-45]
 • دین پرست، ولی نقش علمای نقشبندیه در امور اجتماعی قرن نهم هجری با تأکید بر مشی دنیاگرایی در عین دنیاگریزی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 1-18]
 • دهقان منگابادی، بمانعلی نقش متوکل عباسی در مخالفت با جریانهای کلامی خرد گرای اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1388]
 • دواچی، پریا هم‌نشینی آب و آتش در بناهای مذهبی دوره ساسانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دوست قرین، فاطمه واکاوی ماهیّت قیام محمّد نفس زکیه [دوره 9، شماره 33، 1393]

ذ

 • ذاکری، علی بررسی نقش اقوام تبعیدی و مهاجر درابعاد سیاست داخلی و خارجی حکومت زندیه(مطالعه موردی: قزوین) [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 118-147]
 • ذاکری، علی نقش قبایل در ارکان سپاه سلجوقیان (431-552ق.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذبیح نیا، آسیه نقد اخلاقی متن تاریخی کارنامۀ اردشیر بابکان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 151-166]
 • ذهابی، مجتبی حلیل و تبیین تاریخی اندیشههای سیاسی- اقتصادی محمد حسن خان اعتمادالسلطنه [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 35-53]
 • ذهابی، مجتبی تبیین تاریخی شاخص‌ها و پیامدهای سیاسی-اقتصادی استبداد پادشاهان صفوی در سفرنامه های اروپائیان (براساس نظریه استبداد ایرانی همایون کاتوزیان) [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 103-125]
 • ذوالفقاری، غلامعباس درآمدی بر مطالعات فرودستان [دوره 5، شماره 17، 1389]
 • ذوالقدر، مالک نمونه تاریخی مدل کشور نروژو طرح اجرایی روی عملکرد حوزه نفت در کشورهای تولید کننده نفت(1972- 2020) [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • راحله همایونی، دکتر تاریخچه تحولات حسابداری و مالی در ایران [دوره 7، شماره 26، 1391]
 • رادمنش، محمدکاظم انجمن ایران و آمریکا در مشهد [دوره 7، شماره 24، 1391]
 • رازنهان، محمد حسن جایگاه سید حسن تقی‌زاده در تاریخ نگاری فریدون آدمیت [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 121-143]
 • رازنهان، محمد حسن سید حسن تقی زاده وعلل همکاری با سلسله پهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رازنهان، محمد حسن بررسی و تبیین واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی توسط قوام [(مقالات آماده انتشار)]
 • راسخ، کرامت الله مالکیت یا تصاحب: تاریخ اجتماعی تغییر ساختار مالکیت زمین در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریاسوند، نسترن نگرش مورخان آثار تاریخنگاری سده واپسین صفوی (1035ه ق -1135ه ق) به قیام‌ها و شورش‌ها در ایران با تاکید بر منابع داخلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رامین یلفانی، دکتر هنر تصویر گری در ایران و سرزمین های اسلامی از ظهور اسلام تا تیموریان [دوره 4، شماره 13، 1388]
 • رجبی دوانی، محمدحسین امام هادی (علیه السّلام) در منابع معتبر تاریخی اهل سنّت از امامت تا شهادت [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 81-99]
 • رحیمی، ام البنین منابع درآمد دولت قاجار در دوره مظفرالدین شاه [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 82-117]
 • رحیمی، عبداله تفکر تاریخی ارجاء و مرجئه در بوته نقد [دوره 7، شماره 24، 1391]
 • رحیمی، مریم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیامدهای آن [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 297-319]
 • رحمانی فر، سیما بررسی اهداف تاریخ‌نگاری و نحوه مشروعیت بخشی مورخان در دیباچه های تواریخ سلسله ای و مذهبی از دوره شاه عباس اول تا پایان حکومت صفویان [دوره 6، شماره 22، 1390]
 • رحیم پور، فروغ عملکرد وزیران کرمانی و نقش آنها در دیوان سالاری تیموریان با تکیه بر دوران ابو سعید و سلطان حسین بایقرا [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 33-57]
 • رحیم پور ازغدی، طاهره بررسی حوزه حدیثی شیعه ی بغداد در سه سده نخستین [دوره 4، شماره 13، 1388]
 • رحمتی، اصغر پراکندگی جغرافیایی اقلیت‌های بازرگان (ارامنه، هندی‌ها، یهودیان، زرتشتیان) در ایران عهد شاه عباس اول صفوی [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 256-279]
 • رحیمی جابری، اعظم میراث اجتماعی و فرهنگی طریقت مرشدیّه در شهر‌ خنج و نواحی جنوبی آن (سده‌های هفتم و هشتم هجری) [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 126-148]
 • رحیمی صادق، علی عملکرد وزیران کرمانی و نقش آنها در دیوان سالاری تیموریان با تکیه بر دوران ابو سعید و سلطان حسین بایقرا [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 33-57]
 • رحمن پور، علی بررسی و تبیین واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی توسط قوام [(مقالات آماده انتشار)]
 • رییسی، فاطمه مانویت اولین تحول فکری در بنیاد دینی ساسانیان [دوره 4، شماره 16، 1389]
 • رییسی، معصومه تاثیر صنایع مسلمین بر غرب در طول جنگهای صلیبی [دوره 6، شماره 21، 1390]
 • رستمی، رسول بازتاب و مقایسه وجوه اقتصادی زندگیِ اجتماعی ایرانیان( قرن ششم هجری- دوره سلجوقیان) در متون «راحه الصدور و آیه السرور»،« چهارمقاله»،« فارسنامه» [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 23-41]
 • رسول اف، رامین مالکیت یا تصاحب: تاریخ اجتماعی تغییر ساختار مالکیت زمین در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشیدی، علیرضا مدیریت استراتژیک نظامی بابهره گیری ازالگوی ترکیبی مرحله ای مبتنی برساختارعصبیتی ‌در عصر دولت صفوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشیدوش، وحید انسان‌شناسی تاریخی رواج آیین شمنیسم در بین اقوام ترکمن [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 177-208]
 • رضایی، رمضان تاثیر اجتماعی - فرهنگی نهادهای آموزشی تبریز در سده نهم هجری [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضا بهنیافر، احمد جایگاه و نقش مکتب کوفه در بنیان‌گذاری و شکوفایی علمی در تمدن اسلامی ( از ورود امام علی (ع) تا تاسیس حوزه علمی بغداد ) [دوره 4، شماره 14، 1388]
 • رضا دشتی، دکتر مفهوم و جایگاه امامت در نزد قرامطه شرق عربستان [دوره 7، شماره 25، 1391]
 • رضایی رادفر، فاطمه بررسی چگونگی تسلط نیروهای اسلامگرا در جریان انقلاب اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1393]
 • رضا شعبانی، دکتر شیوه های تبلیغی صوفیه ی هند در نشر اسلام [دوره 4، شماره 14، 1388]
 • رضا شعبانی صدیقه اکبری (سارا)، دکتر فرهنگ ایران باستان [دوره 11، شماره 40، 1395]
 • رضا شمس اسفندآبادی ناصر جدیدی، حمید اوضاع سیاسی- اجتماعی و تعاملات اقلیت زرتشتیان یزد دوره قاجار(1344 – 1210 هجری قمری) [دوره 11، شماره 42، 1395]
 • رضایی نیا، احمد فرایند شکل‌گیری سنة الوفود و پیامدهای آن [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 95-116]
 • رضانژاد یزدی، الهه بررسی راه‌ها و رباط‌های نیشابور پس از اسلام تا حمله مغول بر اساس منابع تاریخی و سفرنامه‌ها (قرن 1 تا 6 هجری) [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 237-258]
 • رضائی، زهرا بررسی نقش حرمسرا در تعیین جانشین پادشاه در دوره صفویه [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 7-35]
 • رضائی، زهرا بررسی نقش متنفذان درباری در انتخاب جانشین پادشاه در دوره صفویه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضائیان ابرقوئی، علی میتراپرستی در ایران و روم [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 279-303]
 • رضائیان ورمزیار، الهام تحلیل گفتمان انتقادی وقف نامه های بجا مانده از روزگار قاجار در استان مرکزی از حیث دستوری و زبانی [دوره 10، شماره 36، 1394]
 • رضوی، ابوالفضل بررسی تحولات اجتماعی «جبال» در دوره ی آل بویه [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 288-307]
 • رضوانی، محمدامیر ماهیت قرارداد استصناع [دوره 7، شماره 26، 1391]
 • رفاهی طالقانی، رضا نقش ارامنه در جنبش دهقانی در گیلان عصر قاجاری با تاکید بر اندیشه های مشروطه خواهی [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 305-340]
 • رفیعی، امیرتیمور درآمدی بر اعتقادات دینی وسیاست مذهبی آقامحمدخان قاجار [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 147-165]
 • رفیعی، امیر تیمور جغرافیای تاریخی توس در گذر تاریخ [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 47-74]
 • رفیعی، امیر تیمور جغرافیای تاریخی و سیاسی ایل کلهر با اسناد به شواهد تاریخی و منابع مکتوب [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 61-88]
 • رفیعی، امیر تیمور سیاست های نظامی موسی بن نضیر در آفریقا و اندلس در دوره ولید بن عبدالملک [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 172-196]
 • رفیعی، امیر تیمور قانون گریزی دوره قاجار و نقش آن بر اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران(انقلاب مشروطه) [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 129-147]
 • رفیعی، امیر تیمور بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در پیدایش گفتمان نمایشی واقعۀ کربلا [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 143-181]
 • رفیعی، امیر تیمور نقش امیر تیمور گورکانی در فراز و فرود توقتمش، خان الوس جوجی [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 276-296]
 • رفیعی، امیر تیمور تأملی بر تأثیرات احمد احسایی بر تاریخ سیاسی امنیتی قاجار در ربع اول قرن نوزدهم میلادی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 191-217]
 • رفیعی، امیر تیمور آسیب شناسی آرا ونظرات خاورشناسان درباره دیدگاه های سیاسی واجتماعی حضرت علی (علیه السلام) [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 165-192]
 • رفیعی، امیر تیمور بررسی و تبیین جایگاه حضرت خدیجه (س) در کلام رسول خدا(ص) و روایات [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفیع زاده، عظیم شکل‌گیری حزب توده و تلاش‌های این حزب برای واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 92-121]
 • رهی، فرشید مناسبات محمدرضا شاه درطی جنگ سرد [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 99-127]
 • رهنما، محمد هاشم تاثیر گذاری نهاد های نظام صفویه بر انسجام حکومت دوره شاه عباس صفوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رهنما هراتبر، معصومه بررسی چگونگی تأثیرگذاری اسطوره خورشید بر جانوران مرتبط با این اسطوره در دوره ایران باستان [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 101-125]
 • رئیس السادات، سید حسین تحلیل و بررسی رساله مآثر الصدریه میرزا علینقى نائینى در مدح میرزا آقا خان نوری دومین صدر اعظم دوره ناصری [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 166-190]
 • رئوفی، زهرا چگونگی استفاده داعیان ایرانی از کلام و فلسفه در تحکیم اقتدار امامت فاطمی [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 235-254]

ز

 • زارعی، ستار رویکرد انتقادی روزنامه های فارسی زبان مصر به وضعیت اقتصادی ایران در عصر ناصری و مظفری [دوره 10، شماره 37، 1394]
 • زارعی، لیلا مبنای مشروعیت در حکومت اسلامی از منظر نهج البلاغه [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 139-159]
 • زارعی شهامت، لیلا رهیافتی بر ساختار و کارکردهای دیوان وکالت در عصر امام حسن عسگری (ع) [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 36-56]
 • زاهد، فیاض تاملی کوتاه بر تعامل تاریخ و سیاست [دوره 7، شماره 25، 1391]
 • زاهد، فیاض تحلیل تاریخی - جامعه شناختی پیامدهای کشف حجاب با توجه به سیاست نوسازی عصر رضا شاه پهلوی(1300-1320ه.ش) [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 280-304]
 • زاور، علی اکبر حوزه نجف و تحولات سیاسی - حزبی عراق در فاصله دو کودتا (۱۴ ژوئیه ۱۹۵۸ - ۸ فوریه ۱۹۶۳) [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 193-215]
 • زرگری، دکترغلامحسین رویکرد انتقادی روزنامه های فارسی زبان مصر به وضعیت اقتصادی ایران در عصر ناصری و مظفری [دوره 10، شماره 37، 1394]
 • زرگری نژاد، غلامحسین تحلیل انتقادی حمله به کاروان‌های تجاری قریش در سرایا و غزوات آغازینِ بعد از هجرت بر اساس دو مولفۀ «مسالۀ انتقام ورزی» و «بافت و سنن جامعه عرب» [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 58-82]
 • زرگری نژاد، غلامحسین گفتمان انقلاب اسلامی در مورد جایگاه سیاسی اجتماعی زنان با تاکید بر رویکرد دولت سازندگی و اصلاحات [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 35-56]
 • زرگری نژاد، غلامحسین بررسی دلایل ناکارامدی بازار و اصناف در تحولات دوران پهلوی اول (1320) [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 47-77]
 • زرگری نژاد، غلامحسین نقش ارامنه در جنبش دهقانی در گیلان عصر قاجاری با تاکید بر اندیشه های مشروطه خواهی [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 305-340]
 • زرگری نژاد، غلامحسین تجدید رقابت میان اصولی و اخباری در صدر دوره قاجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرگری نژاد، غلامحسین پیامدهای فرهنگی سیاست اسکان، در زندگی ایلات و عشایر عصر پهلوی اول [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 393-414]
 • زرگری‌نژاد، دکترغلامحسین وعاظ و جنبش مقاومت تبریز(عصر استبداد صغیر) [دوره 4، شماره 13، 1388]
 • زرین زاد، حجت سقوط آق قویونلو ها ازدیدگاه تاریخ نگاران عصر صفوی و تحلیلی بر نظریات آنها [دوره 4، شماره 14، 1388]
 • زرین زاد، حجت ساختار قدرت سیاسی آق قویونلو ها و نقش خاندان صفوی در سقوط آن حاکمیت [دوره 4، شماره 16، 1389]
 • زلقی، مرتضی تاثیر مسکوکات هخامنشی در تغییر شرایط اقتصادی دنیای قدیم(قرن پنجم و چهارم ق.م) [دوره 6، شماره 21، 1390]
 • زمانی رنجبر گرمرودی، سارا چگونگی پیدایش و تحول منصب حجابت، کتابت و وزارت از ابتدا تا پیش از خلافت عباسیان [دوره 5، شماره 19، 1389]
 • زمانی رنجبر گرمرودی، سارا خاندان فرات و گرایش های شیعی آنان [دوره 6، شماره 21، 1390]
 • زمانی رنجبر گرمرودی، سارا بررسی دقیق مدفن حسین بن موسی الکاظم (ع) [دوره 7، شماره 26، 1391]
 • زمانی رنجبر گرمرودی، سارا پیدایش نهاد نقابت و عوامل سیاسی، دینی و فرهنگی آن در اسلام [دوره 8، شماره 28، 1392]
 • زمانی رنجبر گرمرودی، سارا ولایت رضوی در آیینه اشعار شاعران عرب و فارسی زبان [دوره 9، شماره 35، 1393]
 • زمانی محجوب، دکترحبیب واکاوی ماهیّت قیام محمّد نفس زکیه [دوره 9، شماره 33، 1393]
 • زمرشیدی، زهرا تأثیر آیین مهری بر هنر و فرهنگ ایران [دوره 10، شماره 38، 1394]
 • زینالی، محمد باقر مناصب و نهادهای دینی از شاه اسماعیل تا شاه عباس دوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • زهرایی، فهیمه شیعیان امامیه در عصر ترکان(غزنویان،سلجوقیان) [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 44-68]
 • زهرا الهویی نظری، دکتر بررسی جایگاه سیاسی و فرهنگی ایرانیان با تأکید بردو دورۀ خلافت اموی و عباسی [دوره 8، شماره 28، 1392]
 • زیویار، پروانه تاثیر رویکرد ایرانی اسلامی فضای سبز شهری بر اقتصاد بافتهای تاریخی و متراکم شهری [دوره 17، شماره 64، 1401]
 • زیویار، پروانه تبیین ابعاد و مولفه های رویکرد ایرانی اسلامی در بازآفرینی فضاهای سبز تاریخی شهری [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • ساتر، محبوبه جایگاه مسجد جامع کوفه در تمدن اسلامی [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 7-26]
 • سادات، سیدمحمود کارکردهای انجمن ایالتی آذربایجان در عصر مشروطیّت به روایت از روزنامة انجمن تبریز و اسناد نویافته [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 1-25]
 • سادات، سیدمحمود سرّ ناکامی انجمن ایالتی آذربایجان در جریان نهضت مشروطیّت ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سادات جمشیدی، فاطمه بررسی نقش زنان تورانی درجنگهای ایران وتوران [دوره 6، شماره 22، 1390]
 • ساداتیزاده، سید سجاد سیر تاریخی مسأله "اصالت" بر پایه نظریات سهروردی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 56-73]
 • ساسانپور، شهرزاد نقش ایلات در عدم شکل گیری جامعه مدنی در عهد قاجار [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 187-216]
 • سالاری شادی، علی مقایسۀ آراء و نظریات اشپولر با محققان روس دربارۀ اوضاع دین در دورۀ ایلخانان [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 121-139]
 • سالاری شادی، علی دیدگاه های کسروی درمورد ناسیونالیسم دردوره رضاشاه پهلوی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 73-94]
 • سالاری شادی، علی نقد و بررسی احوال و مناسبات دو شیخ صفوی (خواجه علی و شیخ ابراهیم) [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 290-317]
 • سیامک باقریان، دکتر سیر تاریخی معدن کاری درفلات ایران دردوره باستان(ازآغاز تاتشکیل دولت ماد) [دوره 10، شماره 37، 1394]
 • سبحانی، رقیه حلیل و تبیین تاریخی اندیشههای سیاسی- اقتصادی محمد حسن خان اعتمادالسلطنه [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 35-53]
 • سپهری، محمد آموزش ونهادهای آموزشی ایران در سه قرن نخست هجری [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 92-113]
 • سپهری، محمد تحولّات اقتصادی (ارضی) دوره ی آق قویونلو ( 908-857ق). [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 102-134]
 • سپهری، محمد بررسی وضعیت اجتماعی یمن در عصر طاهریان(858-945هـ.ق) [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 113-129]
 • سپهری، محمد نقش باورهای دینی مردم ایران در گرایش حاکمان مغول به گسترش و توسعه موقوفات مذهبی (ازاوگتای قاآن ( 626ه ق) تا غازان خان ( 694ه ق) [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 122-150]
 • سپهری، محمد هنرنمائی أرموی موسیقیدان ایرانی در بغداد عصر مغولان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 79-99]
 • سپهری، محمد آموزش و نهادهای آموزشی آل زیار و انعکاس آن در قابوسنامه [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 71-98]
 • سپهری، محمد نقش سادات در تغییرات فرهنگی وگسترش تشیع در قزوین ( در قرون نخستین اسلامی) [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 43-64]
 • سپهری، محمد تحلیلی سندی و محتوایی بر زیارت نامه جامعه کبیره امام هادی(ع) [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 7-25]
 • سپهری، محمد خوراک و پوشاک ایرانیان در عصر امویان [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 59-80]
 • سپهری، محمد بررسی تحولات اجتماعی «جبال» در دوره ی آل بویه [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 288-307]
 • سپهری، محمد تحولّات اقتصادی (ارضی) دوره ی آق قویونلو (908-857 ق.) [دوره 15، شماره 57، 1399]
 • سپهری، محمد مرجئه و دوگانگی موجود در اندیشه آنان [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 147-163]
 • سپهری، محمد نقش کلیسا در شکل گیری مطالعات اسلامی در اندلس [دوره 17، شماره 64، 1401]
 • سپهری راد، امید بررسی تطبیقی ـ مقایسه‌ای افکار باستانگرایانه میرزا فتحعلی آخوندزاده و ابراهیم پورداود [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 87-107]
 • سخا، اسمعیل بررسی و تبیین جایگاه حضرت خدیجه (س) در کلام رسول خدا(ص) و روایات [(مقالات آماده انتشار)]
 • سخا، جواد نخستین لایحه بودجه دولت مشروطه [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • سخا، جواد وعاظ و جنبش مقاومت تبریز(عصر استبداد صغیر) [دوره 4، شماره 13، 1388]
 • سخا، جواد سیاست های مذهبی ساسانیان در قبال اقلیت های مذهبی و عوامل آن [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 149-173]
 • سخا، جواد روایات مسلمانان از هند (مطالعه موردی داستان آفرینش) [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 7-21]
 • سید، محمود اندیشه های مهاتما گاندی درباره دین اسلام [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 10-20]
 • سید، محمود آثار عهدنامه های واگذار شده به روس و انگلیس در دوره ناصری و مظفری [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 184-208]
 • سید، محمود نقش جغرافیای سیاسی ایران در دو جنگ جهانی قرن بیستم [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 27-48]
 • سید، محمود ارتباط فتح هرمز و قندهار با جنوب هند در عصر صفوی [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 257-272]
 • سید، محمود مرجئه و دوگانگی موجود در اندیشه آنان [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 147-163]
 • سید، محمود تاثیرات فرهنگی و سیاسی گسترش مذهب تشیع در شبه جزیره دکن (مطالعه موردی حکومت قطب شاهیان) [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 80-108]
 • سید، محمود خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیامدهای آن [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 297-319]
 • سید، محمود چگونگی استفاده داعیان ایرانی از کلام و فلسفه در تحکیم اقتدار امامت فاطمی [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 235-254]
 • سید، محمود انسان‌شناسی تاریخی رواج آیین شمنیسم در بین اقوام ترکمن [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 177-208]
 • سیداصغر محمودآبادی، دکتر مناسبات شاهنشاهی ساسانی با اعراب بدوی (224-531م) [دوره 6، شماره 20، 1390]
 • سید اصغر محمودآبادی، دکتر پدیداری و پایداری امپراتوری ساسانیان [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • سید اصغر محمودآبادی، دکتر بررسی پیشینه ی تاریخی ابنیه سنتی ایران با مطالعه ی موردی "تکیه" [دوره 4، شماره 14، 1388]
 • سید اصغر محمودآبادی، دکتر ضرابخانه های ساسانی و فعالیت آنها بعد از سقوط ساسانیان (قرن اول ه ق) [دوره 5، شماره 19، 1389]
 • سید اصغر محمودآبادی، دکتر بررسی تطبیقی حکومت هخامنشیان در دو دوره کوروش و داریوش یکم (تفاوتها و شباهتها) [دوره 6، شماره 22، 1390]
 • سید اصغر محمود آبادی، دکتر مانویت اولین تحول فکری در بنیاد دینی ساسانیان [دوره 4، شماره 16، 1389]
 • سید اصغر محمود آبادی، دکتر تاثیر مسکوکات هخامنشی در تغییر شرایط اقتصادی دنیای قدیم(قرن پنجم و چهارم ق.م) [دوره 6، شماره 21، 1390]
 • سید اصغر محمود آبادی، دکتر اندیشه های سیاسی در متون مزدایی متاخر [دوره 7، شماره 25، 1391]
 • سید جعفر موسوی گیلانی، دکتر مراکز علمی و آموزشی شیعیان در عصر ایلخانان و تأثیر آن در فرهنگ و تمدّن اسلامی- ایرانی [دوره 8، شماره 31، 1392]
 • سید جعفر موسوی گیلانی سید مجتبی موسوی گیلانی، دکتر نقش حکومت های شیعه در رواج تشیع و گسترش تمدن اسلامی ایران [دوره 11، شماره 40، 1395]
 • سید حسن قریشی، دکتر بررسی دقیق مدفن حسین بن موسی الکاظم (ع) [دوره 7، شماره 26، 1391]
 • سید حسن قریشی، دکتر پیدایش نهاد نقابت و عوامل سیاسی، دینی و فرهنگی آن در اسلام [دوره 8، شماره 28، 1392]
 • سید عباس هاشمی، دکتر دانش حسابداری در فرایند امپراتوری هخامنش [دوره 7، شماره 27، 1391]
 • سید علاء‌الدین شاهرخی، دکتر هویت فرهنگی ایرانیان و اسلام در قرون نخستین هجری [دوره 4، شماره 15، 1388]
 • سید علاء‌الدین شاهرخی، دکتر جستاری در نقش شیعیان ایرانی کوفه در طول قرن اول هجری [دوره 5، شماره 17، 1389]
 • سید غنی افتخاری، دکتر استقلال خوزستان توسط شیخ خزعل و جریان رویارویی رضاخان [دوره 10، شماره 38، 1394]
 • سید قوامی، فاطمه السادات جایگاه مسیحیان در بغداد؛ از سقوط دارالخلافه تا زوال ایلخانان [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 60-77]
 • سیدهاشم آقاجری، دکتر تبیین تاریخی اصلی‌ترین نظریه‌ها درباره پیدایش تشیع امامی [دوره 6، شماره 23، 1390]
 • سرویاس، لیلا بررسی دلایل ناکارامدی بازار و اصناف در تحولات دوران پهلوی اول (1320) [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 47-77]
 • سعیداوی، عادل نقش بازرگانی شاهزاده نشین های عربی مرزهای غربی ایران در دولت اشکانی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 127-149]
 • سعیدی نژاد، حمیدرضا بررسی جایگاه طبقه متوسط در ایران بعد از انقلاب اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیفی، فرزانه نقش امیراسماعیل سامانی در چگونگی تشکیل دولت سامانیان [دوره 6، شماره 20، 1390]
 • سلطانی، امیر حسین به تخت نشستن داریوش بزرگ و اردشیر اول و نقش آنها در توسعه عمرانی تخت جمشید [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 79-94]
 • سلطانی، محسن تأثیرات هجوم مغول بر تصوف [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 135-157]
 • سلیم، محمد نبی تعامل و تقابل شرق و غرب و بازنمود آن در انتقال دانش پزشکی از تمدن اسلامی به اروپا [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 60-79]
 • سلیم، محمد نبی رفتار سیاسی سامانیان با جنبش‌های استقلال‌طلبانه‌ی ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمی، سکینه پیش آیندها و پس آیندهای روان‌شناختی شکست ایرانیان در جنگ‌های ایران و روس [دوره 7، شماره 26، 1391]
 • سلیمی، علیرضا ماهیت قرارداد استصناع [دوره 7، شماره 26، 1391]
 • سلیمی، علیرضا پیشینه تاریخی بغی و تمرد در حکومت اسلامی [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 209-236]
 • سلیمانی، عابدین دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمان امین زاده، دکتر فرقه دموکرات آذربایجان خودمختاری یا تجزیه طلبی و نقش سران ارّان [دوره 4، شماره 16، 1389]
 • سلیمانخانی، محمد وزارت در عهد ساسانیان [دوره 4، شماره 15، 1388]
 • سمیه انصاری، منازعات عثمانی و صفویان در گرجستان [دوره 5، شماره 19، 1389]
 • سنجابی، نبی تبیین و تحلیل رویکردهای تبلیغاتی امویان [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 209-234]
 • سنگاری، اسماعیل گذری بر تاریخ سیاسی عصر ساسانی با تکیه بر تاج پادشاهان ( مطالعه موردی پادشاهی بهرام اول تا نرسی) [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 217-237]
 • سهراب یزدانی، دکتر مجاهدان و مقاومت تبریز [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • سهراب یزدانی، دکتر تأملی بر آراء آموزشی میرزا حسن رشدیه [دوره 4، شماره 13، 1388]
 • سورتچی، محمدرضا سیاست امنیتی روسیه در قبال اوکراین (1991-2012) [دوره 9، شماره 32، 1393]

ش

 • شادپور، حسن بررسی نظام مالیاتی ایران در عصر ایلخانی با تکیه بر گزارش های کتاب نزهه القلوب حمدا... مستوفی قزوینی [دوره 5، شماره 19، 1389]
 • شادپور، حسن فرایند ورود اسلام به همدان در قرن اول هجری [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 7-21]
 • شادپور، حسن اندیشه تساوی جویانه در جنبش قرمطیان [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 164-186]
 • شادپور، حسن رفتار سیاسی سامانیان با جنبش‌های استقلال‌طلبانه‌ی ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شافعی، کیوان پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی دوم در همدان(1320-1325ش.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شافعی، کیوان پیامدهای فرهنگی جنگ جهانی دوم در همدان (1320- 1325 هـ ش.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاه بختی، محسن روایات مسلمانان از هند (مطالعه موردی داستان آفرینش) [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 7-21]
 • شاهرخی، فاطمه بازتاب تاریخ مشروطه در دیوان ادیب الممالک فراهانی [دوره 9، شماره 34، 1393]
 • شاه نظری، نرگس تاریخنگاری هرودوت و روایت نبرد سالامیس [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 117-163]
 • شبانی، محمد مروری برتاریخ باغ سازی ایران با تاکید بر رفتارشناسی آب در نظام شکل گیری باغ سازی بیرجند [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخی، مهتا ارتباط سیاسی مانا و آشور بر اساس نوشتار سالنامه های آشوری [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 57-78]
 • شیخ الاسلامی، سیدمحسن آسیب شناسی آرا ونظرات خاورشناسان درباره دیدگاه های سیاسی واجتماعی حضرت علی (علیه السلام) [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 165-192]
 • شرافت، مریم بررسی تطبیقی حکومت هخامنشیان در دو دوره کوروش و داریوش یکم (تفاوتها و شباهتها) [دوره 6، شماره 22، 1390]
 • شیرزاده، غلام ردیابی شهر تاریخی مشکویه و جایگاه آن در مسیر جاده ابریشم باتکیه بر منابع تاریخی و باستانشناختی [دوره 6، شماره 23، 1390]
 • شریعت پناهی، سید ماهیار تحلیل و بررسی رساله مآثر الصدریه میرزا علینقى نائینى در مدح میرزا آقا خان نوری دومین صدر اعظم دوره ناصری [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 166-190]
 • شرفی، دکترمحبوبه گفتمان اندیشه ایرانشهری و هویت ملّی در تاریخ نگاری اسلامی- ایرانی(مطالعه موردی تاریخ نگاری وصاف شیرازی) [دوره 7، شماره 27، 1391]
 • شرفی، محبوبه بینش و روش درتاریخ نگاری سیفی هروی [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 217-235]
 • شرفی، محبوبه خط مشی مذهبی دستگاه خلافت عباسی دز برخورد با جریان های هم اندیش (۴۲۲-۲۳۲) [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 159-178]
 • شرفی، محبوبه بررسی نظام اقتصادی و تجاری در دوره قطب شاهیان [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 218-238]
 • شرفی، محبوبه جنبش ایرانیان علیه عباسیان با تاکید بر راوندیه [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 369-392]
 • شرفی، محبوبه تاثیر اندیشه های اخوان الصفا بر جنبش سربداریه [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 349-368]
 • شرفی، محبوبه مدیریت استراتژیک نظامی بابهره گیری ازالگوی ترکیبی مرحله ای مبتنی برساختارعصبیتی ‌در عصر دولت صفوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفی، سید محسن راهبرد امام علی (ع) در برابر جریان‌ فکری شیفتگان شیخین در دوره خلافت [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفی، شیرین باز نگری مطالبات آموزشی زنان در دوره قاجار بر پایه «روزنامه حبل‌المتین کلکته» [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفیان پور، زرین سیمای زن مدرن از دیدگاه مجلة راهنمای زندگی [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 8-32]
 • شیرکوند، معصومه استراتژی نفتی آمریکا در خلیج فارس و تاثیر آن بر منافع ملّی ایران در بخش نفت (1990-1979) [دوره 10، شماره 38، 1394]
 • شیرمحمدی، عباس نقش وزرای شیعه مذهب در اقتدار فاطمیان و گسترش تشیع در مصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیروی، مهسا کیفر و تحوّل آن در بستر تاریخِ آموزه های کیفری [دوره 6، شماره 21، 1390]
 • شیشه چی، زهره جغرافیای تاریخی توس در گذر تاریخ [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 47-74]
 • شعیبی، فاطمه بررسی بازتاب رویدادهای تاریخی در ادبیات داستانی [دوره 4، شماره 16، 1389]
 • شعبانی، رضا جایگاه و جلوه‌های ناسیونالیسم در متون درسی تاریخ دوره پهلوی اول [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 68-98]
 • شعبانی، رضا تاثیر فهم مدرن از حق در اندیشه ی نخستین روشنفکران ایرانی در دوره ی قاجار [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 94-114]
 • شعبانی، رضا واکاوی علل همگرایی و واگرایی ایلات کرد با دولت صفوی [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 253-277]
 • شعبانی، رضا جغرافیای تاریخی تالش از دوره صفویان تا عهدنامه ترکمنچای [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 226-250]
 • شعبانی، رضا مسائل پیروان ادیان، مذاهب و آیین‌های غیررسمی دوره ناصری در اسناد عرایض (1301-1303 هـ.ق) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعبانی، رضا تناقض‌گویی‌ها و اشتباهات تاریخ‌نگاری سیدظهیرالدین مرعشی در پارادایم محلی-مذهبی (شیعه دوازده امامی) [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 1-32]
 • شعبانی، رضا بررسی و تبیین واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی توسط قوام [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعبانی پور، شهناز ساختار اداری و نحوة ادارة آستان قدس رضوی در عصر پهلوی [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 127-158]
 • شعبانی صمغ آبادی، رضا ارتباط سیاسی مانا و آشور بر اساس نوشتار سالنامه های آشوری [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 57-78]
 • شعبانی صمغ آبادی، رضا سیاست های مذهبی ساسانیان در قبال اقلیت های مذهبی و عوامل آن [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 149-173]
 • شعبانی صمغ آبادی، رضا به تخت نشستن داریوش بزرگ و اردشیر اول و نقش آنها در توسعه عمرانی تخت جمشید [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 79-94]
 • شعبانی صمغ آبادی، رضا اوضاع سیاسی و اقتصادی دمشق در دوران فرمانروایی معاویه [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 97-121]
 • شعبانی صمغ آبادی، رضا بررسی دلایل ناکارامدی بازار و اصناف در تحولات دوران پهلوی اول (1320) [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 47-77]
 • شعبانی صمغ آبادی، رضا تأملی بر تأثیرات احمد احسایی بر تاریخ سیاسی امنیتی قاجار در ربع اول قرن نوزدهم میلادی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 191-217]
 • شعبانی صمغ آبادی، رضا سید حسن تقی زاده وعلل همکاری با سلسله پهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعبانی صمغ‌آبادی، رضا کاربست رویکردهای نظری جامعه‌شناسی در تاریخ شفاهی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 187-209]
 • شقاقی، محمد مهدی سیره تاریخی معصومین (علیهم السلام) در مواجهه با اقلیتهای دینی [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 160-185]
 • شکری، سهیلا خاندان ها و نخبگان ایرانی در نهضت ترجمه دوره بررسی: خلافت هارون الرشید و مامون عباسی [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 23-57]
 • شکوه السادات اعرابی هاشمی، دکتر نقش قورچیان در ساختار نظامی صفویه [دوره 7، شماره 26، 1391]
 • شکوه السادات اعرابی هاشمی، دکتر بررسی انعکاس حیات دنیوی و معنوی منقوش بر سیمینه های دوره ساسانی [دوره 8، شماره 29، 1392]
 • شکوه السادات اعرابی هاشمی، دکتر پژوهشی بر حقوق ، دستمزد و مواجب در دوران هخامنشیان [دوره 9، شماره 34، 1393]
 • شمشیری، لیدا بازتاب و مقایسه وجوه اقتصادی زندگیِ اجتماعی ایرانیان( قرن ششم هجری- دوره سلجوقیان) در متون «راحه الصدور و آیه السرور»،« چهارمقاله»،« فارسنامه» [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 23-41]
 • شهیدی پاک، محمدرضا تاریخ محلی حلوان از آغاز تا دوره عثمانی [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 237-255]
 • شهیدی پاک، محمد رضا تاریخ اسلامی شهر سرقسطه )ساراگوسا ( در اندلس بر اساس کتاب تاریخ تحلیلی آندلس [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 149-158]
 • شهرام پناهی خیاوی، دکتر حال گرایی در تاریخ ( رهیافت هایی در تبیین توسعه اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1395]
 • شهرام پناهی خیاوی، دکتر حقوق اجتماعی و مدنی زنان در جنبش شیخ محمد خیابانی (2)( جامعه شناسی نخستین گفتمان اصلاحی درباره زنان در ایران) [دوره 5، شماره 18، 1389]
 • شهرام یوسفی - دکتر فاطمه جان احمدی و گلاره امیری، دکتر فتیان گروهی از طبقه اجتماعی در عراق عصر عباسی قرن ششم هجری قمری [دوره 11، شماره 41، 1395]
 • شهرام یوسفی فر، دکتر کشاورزی و امور زراعیِ تبریز در دورۀ غازان (694-703ه.ق) [دوره 6، شماره 20، 1390]
 • شهرتی فرد، رحیم نگرش مورخان آثار تاریخنگاری سده واپسین صفوی (1035ه ق -1135ه ق) به قیام‌ها و شورش‌ها در ایران با تاکید بر منابع داخلی [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صیادعبدی، نینا آثار عهدنامه های واگذار شده به روس و انگلیس در دوره ناصری و مظفری [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 184-208]
 • صادقی، یونس ورود متفقین به ایران و مسئله آلمان ها [دوره 7، شماره 25، 1391]
 • صادق آیینه وند، دکتر علل مهاجرت اعراب جنوبی(یمانی) به ایران بعد از ظهور اسلام [دوره 7، شماره 27، 1391]
 • صادقی سیاح، بهروز فرایند ورود اسلام به همدان در قرن اول هجری [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 7-21]
 • صادقی علوی، محمود نقش رجال راوندی در کاشان عصرسلاجقه [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی کاکرودی، علی رویکرد روزنامه اختر به اندیشه های سیاسی جدید و تحولات انقلاب فرانسه [دوره 4، شماره 14، 1388]
 • صادقی گندمانی، مقصودعلی نقش دارالفنون ودانش آموختگان آن در نهضت مشروطه [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 165-190]
 • صالحی، افشین خاندان های متنفذ کرمان و منازعات شیخی و بالاسری [دوره 6، شماره 21، 1390]
 • صالحی، افشین بررسی محتوائی و معرفی نشریات کرمان از جنبش مشروطه تا پایان مجلس چهارم [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 36-46]
 • صالحی، دکترافشین ساختار تمدّن اسلام در عصر اوّل عبّاسی و نقش عناصر ایرانی درآن [دوره 9، شماره 33، 1393]
 • صالحی، دکترافشین نقش مراکز علمی در نهضت ترجمه ( قبل از اسلام تا قرون اوّلیه حکومت اسلامی)قرن اوّل تا چهارم ه.ق [دوره 9، شماره 35، 1393]
 • صالحی حاجی آبادی، ابراهیم پژوهشی در سند و محتوای زیارت رجبیه [دوره 4، شماره 15، 1388]
 • صالحی حاجی آبادی، ابراهیم پژوهشی در نام و تعداد شهدای نینوا [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 130-157]
 • صالحی هیکویی، اکرم تمایزهای قانونگذاری در ایران دوره مشروطه و اروپای عصر روشنگری [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 84-99]
 • صحرانورد، فاطمه بررسی گفتمان های سیاسی عهد ناصری با رویکرد به مطبوعات فارسی برون مرزی (روزنامه اختر) [دوره 8، شماره 31، 1392]
 • صداقت، نفیسه بررسی تحلیلی نقوش گیاهان مقدس و اساطیری دوره ساسانی )درنقش برجسته و گچبری و مهر [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 129-148]
 • صیدخانی، هدایت پیامدهای فرهنگی سیاست اسکان، در زندگی ایلات و عشایر عصر پهلوی اول [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 393-414]
 • صدری، منیژه نقش علما در اصلاح دینی بین قرن 7تا 9هجری با تأکید بر ابن تیمیه و فضل الله استرآبادی «ضمن قیاس با نهضت اصلاح دینی در غرب» [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 31-45]
 • صدری، منیژه بررسی و مقایسه جایگاه وزارت در خلافت عباسی و عصر ایلخانان با تکیه بر خاندان های برمکی و جوینی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 143-158]
 • صدری، منیژه بررسی چگونگی رویارویی رضاشاه با مقوله ی دین و واکاوی رفتار شناختی او با روحانیت [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 24-45]
 • صدری، منیژه مقایسۀ آراء و نظریات اشپولر با محققان روس دربارۀ اوضاع دین در دورۀ ایلخانان [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 121-139]
 • صدری، منیژه نقش علمای نقشبندیه در امور اجتماعی قرن نهم هجری با تأکید بر مشی دنیاگرایی در عین دنیاگریزی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 1-18]
 • صدری، منیژه اخلاق اجتماعی و مدیریت شهری قزوین درعصرقاجار [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 49-69]
 • صدری، منیژه بررسی پیامدهای اصلاحات ارضی (مطالعه موردی شهرستان مراغه) [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 123-142]
 • صدری، منیژه چگونگی رویارویی رضاشاه با مقوله تجدد و روشنفکری و واکاوی رفتارشناختی او با روشنفکران [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 171-194]
 • صدری، منیژه دیدگاه های کسروی درمورد ناسیونالیسم دردوره رضاشاه پهلوی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 73-94]
 • صدری، منیژه اصلاحات ارضی در آذربایجان با تاکید بر موقوفات [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 33-59]
 • صدری، منیژه کارکردهای انجمن ایالتی آذربایجان در عصر مشروطیّت به روایت از روزنامة انجمن تبریز و اسناد نویافته [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 1-25]
 • صدری، منیژه تبیین نقش خورشد بانو در نوگرایی اجتماعی، فرهنگی و ادبی قراباغ 1315-1253 ق/ 1897-1837م [(مقالات آماده انتشار)]
 • صدری، منیژه ایران در آستانه جنگ جهانی اول و تاثیر جنگ بر تجارت حوزه شرق ایران [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 59-91]
 • صدری، منیژه سرّ ناکامی انجمن ایالتی آذربایجان در جریان نهضت مشروطیّت ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صدقی، ناصر بررسی پیامدهای اصلاحات ارضی (مطالعه موردی شهرستان مراغه) [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 123-142]
 • صدیقی هفشجانی، مرضیه پژوهشی بر حقوق ، دستمزد و مواجب در دوران هخامنشیان [دوره 9، شماره 34، 1393]
 • صفاکیش، حمید رضا هنر تعزیه در عصر ناصری با تکیه بر سفرنامههای خارجی [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 114-128]
 • صفاکیش، حمید رضا کتابخانه های ایران در عصر آل بویه [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 55-87]
 • صفاکیش، حمید رضا درآمدی بر اعتقادات دینی وسیاست مذهبی آقامحمدخان قاجار [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 147-165]
 • صفا کیش، دکترحمیدرضا عصر دعوت یا آغاز فرهنگ وتمدن اسلام [دوره 10، شماره 38، 1394]
 • صفاکیش کاشانی، حبیب اله بررسی تحولات تاریخی- حقوقی در قرارداد های بین المللی امتیازی نفت و گاز [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 7-22]
 • صفری، مسعود بررسی عوامل تکوین تاریخ نگاری ایرانی در دوران سامانی [دوره 4، شماره 14، 1388]
 • صمدی، زهرا دلایل و عوامل موفقیت‌ مسلمانان در فتح خراسان، با تأکید بر سیاست‌های عبدالله‌ ابن‌عامر [دوره 9، شماره 34، 1393]
 • صمدی وند، منوچهر پیامدهای قراردادسن پترزبورگ درایران [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 255-289]

ض

 • ضابطی، سمیرا مشروطه خواهی یک شاعر اجتماعی ،محمد تقی بهار [دوره 6، شماره 20، 1390]

ط

 • طایفه قهرمانی، نسرین پژوهشی تاریخی و باستان شناسی در روستای استاد با هدف بازشناسی و مکان یابی استوئنه باستانی و شهر آساک اشکانیان [(مقالات آماده انتشار)]
 • طالب بیگی، فرح نقش امیر تیمور گورکانی در فراز و فرود توقتمش، خان الوس جوجی [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 276-296]
 • طالعی قره قشلاق، عزیز اصلاحات ارضی در آذربایجان با تاکید بر موقوفات [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 33-59]
 • طاهری، علی اصغر جغرافیای تاریخی توس در گذر تاریخ [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 47-74]
 • طاهرخانی، رضا تحولّات اقتصادی (ارضی) دوره ی آق قویونلو ( 908-857ق). [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 102-134]
 • طاهرخانی، رضا تحولّات اقتصادی (ارضی) دوره ی آق قویونلو (908-857 ق.) [دوره 15، شماره 57، 1399]
 • طاهرخانی، سکینه هنر کتاب آرایی مکتب هرات درعصر تیموری [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 175-185]
 • طاهرخانی، لیلا طراز و کارکرد آن در دربار خلفای عباسی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 54-69]
 • طاهرخانی، نصرت اله نقش قبایل در ارکان سپاه سلجوقیان (431-552ق.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهری دوست، مرجان ویژگی های تاریخی و مؤلفه های شهرنشینی در عهد ساسانیان (با تأکید بر دوره اردشیر اول) [دوره 10، شماره 38، 1394]
 • طاووسی، محمود ارتباط سیاسی مانا و آشور بر اساس نوشتار سالنامه های آشوری [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 57-78]

ظ

 • ظریفی، اکبر بررسی چگونگی ورود نگره های روسی به اندیشه های نوگرایانه ایرانی در آغاز دوره قاجار(با تامل بر نمونه آخوند زاده) [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 60-84]

ع

 • عابدینی، احمد سیره تاریخی معصومین (علیهم السلام) در مواجهه با اقلیتهای دینی [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 160-185]
 • عابدینی، رحیم انقلاب اسلامی در ایلام [دوره 6، شماره 21، 1390]
 • عاشوری، مریم اندیشه تساوی جویانه در جنبش قرمطیان [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 164-186]
 • عاشوری نژاد، عباس بازجستن ضراب‌خانه‌های ایالت پارس در دوره ساسانیان بر اساس زبان نبشته های سکه های ساسانی [دوره 6، شماره 23، 1390]
 • عاقلی نژاد، حمیدرضا نقش متوکل عباسی در مخالفت با جریانهای کلامی خرد گرای اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1388]
 • عامری، محسن سرچشمههای عرفان و تصوف ایرانی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 46-59]
 • عامری گلستانی، حامد تحول مفهوم هویت ملی در عصر قاجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبادی جامخانه، رضا مسائل و ضرورتهای سربازگیری در ایران عصر قاجار(مطالعه موردی: اسناد مازندران دوره ناصری) [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 141-171]
 • عبادی جامخانه دکتر قباد منصور بخت دکتررضا شعبانی، رضا نقد وبررسی رساله خلسه اعتماد السلطنه براساس نظریه جریان سیّال ذهن [دوره 11، شماره 42، 1395]
 • عبادعسکری، حجت امام هادی (علیه السّلام) در منابع معتبر تاریخی اهل سنّت از امامت تا شهادت [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 81-99]
 • عباسی، جواد نقش زنان دربار در سیاست مذهبی دوران سلجوقی، خوارزمشاهی و ایلخانی [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 36-54]
 • عباسی، سمیه عوامل موثر در ظهور مزدک [دوره 6، شماره 20، 1390]
 • عباسی، سمیه مزدک خنیاگر دینی یا اصلاح طلب عصر ساسانی [دوره 8، شماره 29، 1392]
 • عباسی ترکی، حجت بررسی و اقدامات پیامدهای مدرنیزاسیون و ایحاد هویت ملی نوین در دوره پهلوی اول [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباس زاده، مرضیه ردیابی شهر تاریخی مشکویه و جایگاه آن در مسیر جاده ابریشم باتکیه بر منابع تاریخی و باستانشناختی [دوره 6، شماره 23، 1390]
 • عباسی سرمدی، مهدی بررسی تحولات تاریخی- حقوقی در قرارداد های بین المللی امتیازی نفت و گاز [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 7-22]
 • عباس شیرازی، مهسا بررسی مقایسهای معماری دوره هخامنشی ( 330-559ق.م) با معماری دوره ساسانی ( 224 -651م) [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 10-35]
 • عباسعلی تفضلی، دکتر بررسی شیوه‌های ایجاد ارتباط و اطلاع رسانی در سیره نبوی [دوره 6، شماره 23، 1390]
 • عباس قدیمی قیداری، دکتر رویکرد روزنامه اختر به اندیشه های سیاسی جدید و تحولات انقلاب فرانسه [دوره 4، شماره 14، 1388]
 • عباسی کنگوری، جواد ترور رزم آرا، نقطه قوتی که به ضعف تبدیل شد [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 78-98]
 • عباسی کنگوری، جواد تأملی بر تأثیرات احمد احسایی بر تاریخ سیاسی امنیتی قاجار در ربع اول قرن نوزدهم میلادی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 191-217]
 • عباسی گورخرّم، خدیجه جغرافیای تاریخی و سیاسی ایل کلهر با اسناد به شواهد تاریخی و منابع مکتوب [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 61-88]
 • عباسی نیا، احمد رفتار سیاسی سامانیان با جنبش‌های استقلال‌طلبانه‌ی ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدالی، فهیمه نقش قورچیان در ساختار نظامی صفویه [دوره 7، شماره 26، 1391]
 • عبدالی بارند، فهیمه نقش دارالفنون ودانش آموختگان آن در نهضت مشروطه [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 165-190]
 • عبدالرفیع رحیمی، دکتر انقلاب اسلامی در ایلام [دوره 6، شماره 21، 1390]
 • عبدالعزیز موحدنساج، دکتر زن و جادو در اسطوره و تاریخ [دوره 7، شماره 24، 1391]
 • عبداللهی، حجت پیامدهای قراردادسن پترزبورگ درایران [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 255-289]
 • عبدالله متولی، دکتر انعکاس مظاهرمدنیت غرب درسفرنامه های ناصرالدین شاه به اروپا [دوره 9، شماره 34، 1393]
 • عبدالهی، مصطفی تاثیر اندیشه های اخوان الصفا بر جنبش سربداریه [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 349-368]
 • عبدالهی اوزان سفلی، بهمن نقش ایلات در عدم شکل گیری جامعه مدنی در عهد قاجار [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 187-216]
 • عبدلی، کرامت تبیین مبانی فکری نازیسم و علل و عوامل موثر در هژمونی آن بعد از جنگ جهانی اول در آلمان [دوره 6، شماره 22، 1390]
 • عرب احمدی، امیربهرام بررسی مناسبات فرهنگی ـ تمدنی ایران و اتیوپی از ظهور اسلام تا پایان عصر صفویه [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 100-120]
 • عرفانی نمین، لاله جغرافیای تاریخی تالش از دوره صفویان تا عهدنامه ترکمنچای [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 226-250]
 • عزیزیان، علی بررسی نامهای ایرانی با ترکیب دینی در دوره ایران باستان [دوره 4، شماره 15، 1388]
 • عزیز طالعی قره قشلاق، دکتر تأثیر اوضاع نابسامان مالیاتها در واگرایی بین جامعه و حاکمیت ایلخانان [دوره 9، شماره 33، 1393]
 • عسگریار، شهین اصلاحات ارضی در آذربایجان با تاکید بر موقوفات [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 33-59]
 • عطاء الله حسنی، دکتر موقعیت سیاسی خلافت عباسی در آستانه شروع روابط با سلجوقیان [دوره 7، شماره 24، 1391]
 • عظیمی نیا، سعید شیوه های گسترش اسلام در مغرب اسلامی در دو قرن اول هجری [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 193-214]
 • علاءالدین آذری، دکتر عوامل موثر در ظهور مزدک [دوره 6، شماره 20، 1390]
 • علاء الدین آذری، دکتر سیاست های راه سازی شاهان هخامنشـــــی [دوره 7، شماره 24، 1391]
 • علی اصغر فهیمی فر، دکتر تأثیر آیین مهری بر هنر و فرهنگ ایران [دوره 10، شماره 38، 1394]
 • علی اصغر میرزائی، دکتر انعکاس مظاهرمدنیت غرب درسفرنامه های ناصرالدین شاه به اروپا [دوره 9، شماره 34، 1393]
 • علی اصل، پرویز کشاورزی و امور زراعیِ تبریز در دورۀ غازان (694-703ه.ق) [دوره 6، شماره 20، 1390]
 • علی اکبری، دکترمحمد خاندان های متنفذ کرمان و منازعات شیخی و بالاسری [دوره 6، شماره 21، 1390]
 • علی اکبر خدری زاده، دکتر "ضرورت نوسازی اقتصادی" از نگاه مطبوعات (1304-1300ه.ش) [دوره 6، شماره 20، 1390]
 • علی امیری، دکتر بررسی ریشه های توسعه نیافتگی سیاسی در استان لرستان [دوره 9، شماره 35، 1393]
 • علی باقری حجاز، محمد تاریخچه تحولات حسابداری و مالی در ایران [دوره 7، شماره 26، 1391]
 • علی‌بیگی، سجاد هم‌نشینی آب و آتش در بناهای مذهبی دوره ساسانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • علی بیگدلی، دکتر مبانی نظری تمدن مدرن غرب [دوره 7، شماره 24، 1391]
 • علی بهادری، تحلیلی بر مساعی آقا محمد خان در هویت بخشی به تهران [دوره 7، شماره 25، 1391]
 • علی رشیدپور، دکتر الزامات ارتقای فرهنگ قانون گرایی [دوره 10، شماره 38، 1394]
 • علی رضا ابطحی فروشانی، دکتر عملکرد مدارس جامعه تعلیمات اسلامی درشهر اصفهان [دوره 5، شماره 18، 1389]
 • علیرضا علی صوفی حسنا بابلی(نویسنده مسئول، دکتر تحولات اجتماعی و فرهنگی ناشی از نوسازی دولت پهلوی دوم در شهر کرمانشاه( 0233-0231ه.ش) [دوره 11، شماره 42، 1395]
 • علیزاده، رامین بافت جامعه شناختی یثرب در آستانه هجرت پیامبر اسلام(ص) [دوره 17، شماره 64، 1401]
 • علیزاده، رامین بررسی شخصیت و عملکرد قیس بن سعد بن عباده انصاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • علی فلاحی سیف الدین، دکتر بررسی ریشه ها و زمینه های بین المللی انقلاب اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1394]
 • علی فلاحی سیف الدین، دکتر بررسی ریشه های توسعه نیافتگی سیاسی در استان لرستان [دوره 9، شماره 35، 1393]
 • علم، محمد رضا بررسی نوع پوشش و حجاب زنان در دوره قاجار با نگاهی به آثار سیاحان خارجی این دوره (از پادشاهی آقا محمد خان تا دوران مظفرالدین شاه) [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 79-102]
 • علم، محمد رضا بررسی گفتمان مجله ایرانشهر در باب زنان [دوره 17، شماره 64، 1401]
 • علم الهدایی، پروین نقش رویدادهای سیاسی در شکل گیری کتیبه ها و نقش برجسته ها در دوره ساسانی [دوره 8، شماره 30، 1392]
 • علی محمد طرفداری، دکتر نقش فرهنگی زرتشتیان در تقویت ملی‌گرایی و شکل‌گیری هویت ملی باستان‌گرا در عصر پهلوی اول [دوره 4، شماره 15، 1388]
 • عمادی، سیدضیاءالدین تناقض‌گویی‌ها و اشتباهات تاریخ‌نگاری سیدظهیرالدین مرعشی در پارادایم محلی-مذهبی (شیعه دوازده امامی) [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 1-32]
 • عودی، ستار نقش باورهای دینی مردم ایران در گرایش حاکمان مغول به گسترش و توسعه موقوفات مذهبی (ازاوگتای قاآن ( 626ه ق) تا غازان خان ( 694ه ق) [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 122-150]
 • عودی، ستار هنرنمائی أرموی موسیقیدان ایرانی در بغداد عصر مغولان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 79-99]
 • عودی، ستار نقش سادات در تغییرات فرهنگی وگسترش تشیع در قزوین ( در قرون نخستین اسلامی) [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 43-64]
 • عودی، ستار بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی عصر طلایی اندلس در دورۀ حاکمیت عبدالرحمن الناصر 300-350 هجری قمری و حَکَم المستنصر 350-366 هجری قمری [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 23-57]
 • عودی، ستار تاثیر اجتماعی - فرهنگی نهادهای آموزشی تبریز در سده نهم هجری [(مقالات آماده انتشار)]

غ

 • غریب زاده، سیده شیدا تأثیر مغان در نظام طبقاتی عصر ساسانیان [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 238-255]
 • غفار پوربختیار، دکتر ماجرای دستگیری و تنبیه قوام السلطنه وزیر داخله به دستور امیر مفخم بختیاری و پیامدهای آن [دوره 9، شماره 34، 1393]
 • غفاری فرد، عباسقلی روشنفکران و نخبگان سه گانه عصر پهلوی اول [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 254-265]
 • غفوری، محمد مجوس و ماهیت آن در ایران باستان و اسلام [دوره 11، شماره 40، 1395]
 • غلامی، اعظم بررسی نظام اقتصادی و تجاری در دوره قطب شاهیان [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 218-238]
 • غلامی، شمس الله بررسی نقش اقوام تبعیدی و مهاجر درابعاد سیاست داخلی و خارجی حکومت زندیه(مطالعه موردی: قزوین) [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 118-147]
 • غلامی، صبا مکان‌یابی شهرهای قرارگرفته برسر شاهراه خراسان در کرمانشاهان (محور ساسانی قصر شیرین- کرمانشاه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر بررسی نقش خواجه نظام الملک و مدارس نظامیه در همسازگری فکری، مذهبی در ایران [دوره 5، شماره 17، 1389]
 • غلامرضا خواجه سروی مرتضی بیات، دکتر بررسی های الگوهای ارتباطی و رسانه ای در تمدن اسلام [دوره 11، شماره 40، 1395]
 • غلامی فیروزجائی، علی بررسی وضعیت اجتماعی یمن در عصر طاهریان(858-945هـ.ق) [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 113-129]

ف

 • فیاض زاهد، دکتر نقش تاریخی رودکی دراحیای هویت ملی ایرانیان [دوره 4، شماره 13، 1388]
 • فاطمه ایبک آبادی، تحلیل گفتمان انتقادی وقف نامه های بجا مانده از روزگار قاجار در استان مرکزی از حیث دستوری و زبانی [دوره 10، شماره 36، 1394]
 • فاطمه داودآبادی، بررسی مقایسه سلطنت داریوش یکم(486 - 522ق.م)و خشیارشا یکم (465 -486 ق.م) [دوره 8، شماره 29، 1392]
 • فاموری، مهدی وجه تسمیه و ریشه‌شناسی برخی اسامی تاریخی در تاریخ سلاطین عجم وقار شیرازی. [دوره 17، شماره 64، 1401]
 • فتاحی، قاسم بررسی زمینه های تاریخی ناامنی در مرزهای شرقی و جنوب شرقی ایران [دوره 9، شماره 32، 1393]
 • فتحی، بهرام دخالت دولت در اقتصاد از منظر اندیشمندان مسلمان [دوره 6، شماره 20، 1390]
 • فتحی، کوروش کارکردهای اجتماعی خانواده با تاکید بر نقش زن در عصر صفوی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 237-262]
 • فتحی، کوروش نقش قبایل در ارکان سپاه سلجوقیان (431-552ق.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتح نجات، حمیدرضا آسیب شناسی وضعیت کنونی شیعیان هند [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 46-65]
 • فخرآور، کبری نقش تاریخی رودکی دراحیای هویت ملی ایرانیان [دوره 4، شماره 13، 1388]
 • فراهانی، داود تاریخچه تحولات حسابداری و مالی در ایران [دوره 7، شماره 26، 1391]
 • فراهتی، عیاسعلی جایگاه مسجد جامع کوفه در تمدن اسلامی [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 7-26]
 • فراهتی، عباسعلی پیدایی دولت حمدانیان و بررسی اوضاع اجتماعی آن دوران [دوره 9، شماره 32، 1393]
 • فراهتی، عباسعلی رهیافتی بر ساختار و کارکردهای دیوان وکالت در عصر امام حسن عسگری (ع) [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 36-56]
 • فریبا پات، دکتر بررسی جایگاه سیاسی و فرهنگی ایرانیان با تأکید بردو دورۀ خلافت اموی و عباسی [دوره 8، شماره 28، 1392]
 • فرجی قرابقلو، کریم تأثیر اوضاع نابسامان مالیاتها در واگرایی بین جامعه و حاکمیت ایلخانان [دوره 9، شماره 33، 1393]
 • فرجی قرابقلو، کریم مقایسۀ آراء و نظریات اشپولر با محققان روس دربارۀ اوضاع دین در دورۀ ایلخانان [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 121-139]
 • فرخی، علی اهمیّت بناهای تاریخی سنگ بست و تلاقی راه‌های ارتباطی جاده ابریشم در خراسان [دوره 6، شماره 22، 1390]
 • فریدی، محمد تحلیلی بر دلایل لشکر کشی نادر شاه به هند [دوره 7، شماره 26، 1391]
 • فردوسی، علی بررسی تطبیقی ـ مقایسه‌ای افکار باستانگرایانه میرزا فتحعلی آخوندزاده و ابراهیم پورداود [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 87-107]
 • فریدونی، محمد رضا سیر تاریخی حدیث عرفانی «کنت کنزا مخفیا» در منابع عارفان مسلمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • فریدونی، محمد رضا تحلیل کمی و کیفی سیر تاریخی احادیث مورد توجه عارفان مسلمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • فریدون اللهیاری نفیسه باقری، دکتر تأثیر تحولات شهری بر بازار اصفهان دوره پهلوی(1357-1304) [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 40-79]
 • فریدون الله یاری و عادل شعبانی، دکتر روابط امیر چوپان و سلطان ابوسعید ایلخانی (واکاوی علل و انگیزه های قتل امیر چوپان) [دوره 11، شماره 41، 1395]
 • فریدون الهیاری، دکتر رویکردی تحلیلی-تاریخی بر زمینه های ظهور و هژمونی فاشیسم ایتالیا بعد از جنگ جهانی اول [دوره 5، شماره 18، 1389]
 • فرهناک، مصطفی بررسی چالش های سیاسی اجتماعی روند گذار به عصر رنسانس [دوره 8، شماره 31، 1392]
 • فرهنگ دیزج، امنه تأثیر حملات ترکمانان سلجوقی و غُز بر امنیت غذایی فلات ایران ( در قرن پنجم هجری) [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 363-391]
 • فرهنگ دوست، نگینه نگاهی متفاوت به فرسایش آثار باستانی- تحلیل دلایل فرسایش بر اساس نتایح مطالعات مکانیک سنگی [دوره 10، شماره 37، 1394]
 • فروتن، مجید پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی دوم در همدان(1320-1325ش.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروتن، مجید پیامدهای فرهنگی جنگ جهانی دوم در همدان (1320- 1325 هـ ش.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیروزی، کیا مهر روابط ترکان و ایرانیان باتکیه برپیامدهای قومی آن در آذربایجان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 7-34]
 • فروزش، سینا میرزا عبدالغفار نجم الدوله در دو راهه سیاست های کنترل و توسعه جمعیتی ایران عصر ناصری (مطالعه موردی: سرشماری دارالخلافه تهران) [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 21-43]
 • فروزش، سینا تاثیر فهم مدرن از حق در اندیشه ی نخستین روشنفکران ایرانی در دوره ی قاجار [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 94-114]
 • فروزش، سینا مسائل و ضرورتهای سربازگیری در ایران عصر قاجار(مطالعه موردی: اسناد مازندران دوره ناصری) [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 141-171]
 • فروزش، سینا دولت در نظریة سیاسی شیعة امامیه [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 100-121]
 • فروزش، سینا گفتمان انقلاب اسلامی در مورد جایگاه سیاسی اجتماعی زنان با تاکید بر رویکرد دولت سازندگی و اصلاحات [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 35-56]
 • فروزش، سینا سیاست های مذهبی ساسانیان در قبال اقلیت های مذهبی و عوامل آن [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 149-173]
 • فروزش، سینا واکاوی مسئله فلسطین در ایران (آغاز تا انقلاب اسلامی) [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 182-225]
 • فروزش، سینا بررسی دلایل ناکارامدی بازار و اصناف در تحولات دوران پهلوی اول (1320) [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 47-77]
 • فروزش، سینا ساختار اداری و نحوة ادارة آستان قدس رضوی در عصر پهلوی [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 127-158]
 • فروزش، سینا جغرافیای تاریخی تالش از دوره صفویان تا عهدنامه ترکمنچای [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 226-250]
 • فروزش، سینا «رویارویی مصدق با قانون‌گریزی دربار: بازگشت به مشروطه یا اشتباه راهبردی در محاسبات سیاسی؟» [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروزش، سینا مسائل پیروان ادیان، مذاهب و آیین‌های غیررسمی دوره ناصری در اسناد عرایض (1301-1303 هـ.ق) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروزش، سینا مدیریت استراتژیک نظامی بابهره گیری ازالگوی ترکیبی مرحله ای مبتنی برساختارعصبیتی ‌در عصر دولت صفوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروزش، سینا تناقض‌گویی‌ها و اشتباهات تاریخ‌نگاری سیدظهیرالدین مرعشی در پارادایم محلی-مذهبی (شیعه دوازده امامی) [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 1-32]
 • فروزش، سینا تجدید رقابت میان اصولی و اخباری در صدر دوره قاجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروزش، سینا پیامدهای فرهنگی سیاست اسکان، در زندگی ایلات و عشایر عصر پهلوی اول [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 393-414]
 • فیروزمندی، بهمن به تخت نشستن داریوش بزرگ و اردشیر اول و نقش آنها در توسعه عمرانی تخت جمشید [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 79-94]
 • فروهی هادی بیاتی، آرمان بررسی زمینه ها و پیامد های جنگ ردّه [دوره 11، شماره 42، 1395]
 • فصیحی، سمین بررسی چگونگی رویارویی رضاشاه با مقوله ی دین و واکاوی رفتار شناختی او با روحانیت [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 24-45]
 • فصیحی، سیمین چگونگی رویارویی رضاشاه با مقوله تجدد و روشنفکری و واکاوی رفتارشناختی او با روشنفکران [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 171-194]
 • فیض اله بوشاسب، دکتر بررسی اوضاع سیاسی یمن و جایگاه آن در روابط ایران و روم (579-525 م.) [دوره 5، شماره 18، 1389]
 • فضلی، ابوالفضل آموزش و نهادهای آموزشی آل زیار و انعکاس آن در قابوسنامه [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 71-98]
 • فقیه اسفندیاری، مصطفی نقش مدارس موقوفه در توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1390]
 • فلاح توتکار، دکترحجت رضاخان وتلاش برای جلب اعتماد روحانیت [دوره 4، شماره 16، 1389]
 • فلاح گر، محمدرضا تاریخ سیاسی زیدیه در ایران و پیامدهای آن-از قیام زید تا تشکیل حکومت علویان طبرستان [دوره 8، شماره 29، 1392]

ق

 • قاسمی، حسین بررسی اهداف تاریخ‌نگاری و نحوه مشروعیت بخشی مورخان در دیباچه های تواریخ سلسله ای و مذهبی از دوره شاه عباس اول تا پایان حکومت صفویان [دوره 6، شماره 22، 1390]
 • قاسم پور نوبیجاری، علیرضا ارتباط فتح هرمز و قندهار با جنوب هند در عصر صفوی [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 257-272]
 • قجقی نژاد، شاهپور انسان‌شناسی تاریخی رواج آیین شمنیسم در بین اقوام ترکمن [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 177-208]
 • قدمی، حسین فرایند شکل‌گیری سنة الوفود و پیامدهای آن [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 95-116]
 • قربانعلی کناررودی، دکتر نقش امرای نظامی در ثبات و بی ثباتی سیاسی عهد سلجوقی [دوره 4، شماره 13، 1388]
 • قریشی، حسن نقش امیر تیمور گورکانی در فراز و فرود توقتمش، خان الوس جوجی [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 276-296]
 • قریشی، سید حسن بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در پیدایش گفتمان نمایشی واقعۀ کربلا [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 143-181]
 • قریشی کرین، سید حسن آسیب شناسی آرا ونظرات خاورشناسان درباره دیدگاه های سیاسی واجتماعی حضرت علی (علیه السلام) [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 165-192]
 • قریشی کرین، سید حسن بررسی و تبیین جایگاه حضرت خدیجه (س) در کلام رسول خدا(ص) و روایات [(مقالات آماده انتشار)]
 • قره داغی، معصومه بررسی و مقایسه جایگاه وزارت در خلافت عباسی و عصر ایلخانان با تکیه بر خاندان های برمکی و جوینی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 143-158]
 • قره داغی، معصومه اخلاق اجتماعی و مدیریت شهری قزوین درعصرقاجار [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 49-69]
 • قره داغی، معصومه مناسبات محمدرضا شاه درطی جنگ سرد [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 99-127]
 • قره داغی، معصومه بررسی پیامدهای اصلاحات ارضی (مطالعه موردی شهرستان مراغه) [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 123-142]
 • قره داغی، معصومه نقش ایلات در عدم شکل گیری جامعه مدنی در عهد قاجار [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 187-216]
 • قره داغی، معصومه دیدگاه های کسروی درمورد ناسیونالیسم دردوره رضاشاه پهلوی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 73-94]
 • قره داغی، معصومه نقش دارالفنون ودانش آموختگان آن در نهضت مشروطه [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 165-190]
 • قره داغی، معصومه پیامدهای قراردادسن پترزبورگ درایران [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 255-289]
 • قزبانپور، سمیرا بازتاب اوضاع سیاسی، اجتماعی و فکری گیلان دوره مشروطه در روزنامه«خیرالکلام [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 74-92]
 • قلی خانی، زهرا سیاست های مذهبی ساسانیان در قبال اقلیت های مذهبی و عوامل آن [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 149-173]
 • قنادیان، ملیحه بررسی دیدگاه مورخان مسلمان (شیعه وسنی)به نظام اندیشگی سلفی گری ازقرن چهارم تا هشتم هجری قمری [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 195-208]
 • قندهاری زاده، رضا تاملی بر روش‌شناسی در تاریخنگاری اسماعیل رائین با تکیه بر جایگاه انگلستان در تاریخنگاری او [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 37-55]
 • قنـواتی، علـی بررسی علل و عوامل برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی [دوره 5، شماره 18، 1389]

ک

 • کیا، الهام اندیشه فرهنگ ایرانشهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کارگر، بهمن تاثیر رویکرد ایرانی اسلامی فضای سبز شهری بر اقتصاد بافتهای تاریخی و متراکم شهری [دوره 17، شماره 64، 1401]
 • کارگر، بهمن تبیین ابعاد و مولفه های رویکرد ایرانی اسلامی در بازآفرینی فضاهای سبز تاریخی شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاشانی، سکینه بررسی اعتصابات کارگران شرکت نفت ایران و انگلیس در تیر ماه 1325‌ه.ش و پیامدهای آن [دوره 9، شماره 35، 1393]
 • کاشی‌زاده، حامد حوزه تا جنگل مروری بر زندگی میرزا کوچک خان جنگلی در عصر مشروطه [دوره 5، شماره 17، 1389]
 • کاظمی، محسن کاربست رویکردهای نظری جامعه‌شناسی در تاریخ شفاهی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 187-209]
 • کاظمی ابیازنی، طیبه عصر دعوت یا آغاز فرهنگ وتمدن اسلام [دوره 10، شماره 38، 1394]
 • کاظمی ابیازنی، طیبه کتابخانه های ایران در عصر آل بویه [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 55-87]
 • کاظمی راشد، منیره نقش علما در اصلاح دینی بین قرن 7تا 9هجری با تأکید بر ابن تیمیه و فضل الله استرآبادی «ضمن قیاس با نهضت اصلاح دینی در غرب» [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 31-45]
 • کاظمی راشد، منیره مقایسۀ آراء و نظریات اشپولر با محققان روس دربارۀ اوضاع دین در دورۀ ایلخانان [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 121-139]
 • کاظمی راشد، منیره نقش علمای نقشبندیه در امور اجتماعی قرن نهم هجری با تأکید بر مشی دنیاگرایی در عین دنیاگریزی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 1-18]
 • کاظمی راشد، منیره اصلاحات ارضی در آذربایجان با تاکید بر موقوفات [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 33-59]
 • کاظمی راشد، منیره کارکردهای انجمن ایالتی آذربایجان در عصر مشروطیّت به روایت از روزنامة انجمن تبریز و اسناد نویافته [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 1-25]
 • کاظمی راشد، منیره بررسی و اقدامات پیامدهای مدرنیزاسیون و ایحاد هویت ملی نوین در دوره پهلوی اول [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمی راشد، منیره ایران در آستانه جنگ جهانی اول و تاثیر جنگ بر تجارت حوزه شرق ایران [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 59-91]
 • کاظمی راشد، منیره نگرش مورخان آثار تاریخنگاری سده واپسین صفوی (1035ه ق -1135ه ق) به قیام‌ها و شورش‌ها در ایران با تاکید بر منابع داخلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمی راشد، منیره سرّ ناکامی انجمن ایالتی آذربایجان در جریان نهضت مشروطیّت ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کامرانی، احمد گذری بر تاریخ سیاسی عصر ساسانی با تکیه بر تاج پادشاهان ( مطالعه موردی پادشاهی بهرام اول تا نرسی) [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 217-237]
 • کامرانی فر، احمد بررسی مناسبات مسیحیان و جوامع مسیحی با شاهنشاهی ساسانی [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 115-140]
 • کامرانی فر، احمد تاثیر نظام زمین‌داری بر اقتصاد روستایی و زندگی کشاورزان ایران در عصر صفویه (از شاه‌عباس اول تا سقوط اصفهان) [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 140-168]
 • کامرانی فر، احمد بررسی تطبیقی اصلاحات نظامی خسروانوشیروان در شاهنامه و منابع تاریخ نگارانه ی اسلامی [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 57-86]
 • کامرانی فر، احمد تاملی بر روش‌شناسی در تاریخنگاری اسماعیل رائین با تکیه بر جایگاه انگلستان در تاریخنگاری او [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 37-55]
 • کامرانی فر، احمد بررسی چگونگی تأثیرگذاری اسطوره خورشید بر جانوران مرتبط با این اسطوره در دوره ایران باستان [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 101-125]
 • کامرانی فر، احمد تاملی بر توسعه سازه های آبی و استفاده از راه های آبی در تمدن هخامنشی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 266-289]
 • کامرانی فر، احمد تأثیر مغان در نظام طبقاتی عصر ساسانیان [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 238-255]
 • کامرانی فر، احمد نقش و جایگاه شبکه های ارتباطی دراستراتژی امپراتوری هخامنشی [دوره 17، شماره 64، 1401]
 • کامرانی فر، احمد تحلیل سیاست اقتصاد کشاورزی هخامنشیان در بابل [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیانی، محمدقربان پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی دوم در همدان(1320-1325ش.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیانی، محمدقربان پیامدهای فرهنگی جنگ جهانی دوم در همدان (1320- 1325 هـ ش.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیانی، مهرانگیز مکاتبات بین سران ایران وروم دردوره ساسانی ونقش آن دردیپلماسی جهان کهن [دوره 4، شماره 13، 1388]
 • کاویانی اسکندری، لیلا خط کوفی در گذر تاریخ اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1394]
 • کاویانی اسکندری، لیلا خط شناسی و تاریخ خطوط در دوره اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1392]
 • کاویانی اسکندری، مهرناز خط شناسی و تاریخ خطوط در دوره اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1392]
 • کجباف، علی اکبر تبیین اوضاع دینی کوره ارّجان در آستانه ورود اسلام تا قرن چهارم هجری قمری [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 92-112]
 • کرامتی، اسلام تبیین مولفه های رفتاری اقتصادی امویان در خراسان و ماوراءالنهر [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 210-236]
 • کرمی، شایان نوسازی نظام آبیاری سنتی در غرب ایران: دورۀ پهلوی [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 66-84]
 • کریمی، آذر تجلی عشق و ایمان زنان مسلمان در حماسه کربلا [دوره 10، شماره 38، 1394]
 • کریمیان راوندی، پرویز «رویارویی مصدق با قانون‌گریزی دربار: بازگشت به مشروطه یا اشتباه راهبردی در محاسبات سیاسی؟» [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریم خانی، اصغر نقش سادات در تغییرات فرهنگی وگسترش تشیع در قزوین ( در قرون نخستین اسلامی) [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 43-64]
 • کرمعلی، اکرم حلیل و تبیین تاریخی اندیشههای سیاسی- اقتصادی محمد حسن خان اعتمادالسلطنه [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 35-53]
 • کرمعلی، اکرم تبیین تاریخی شاخص‌ها و پیامدهای سیاسی-اقتصادی استبداد پادشاهان صفوی در سفرنامه های اروپائیان (براساس نظریه استبداد ایرانی همایون کاتوزیان) [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 103-125]
 • کسائیان، سمیه بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی عصر طلایی اندلس در دورۀ حاکمیت عبدالرحمن الناصر 300-350 هجری قمری و حَکَم المستنصر 350-366 هجری قمری [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 23-57]
 • کشاورزی نیا، علیرضا واکاوی مسئله فلسطین در ایران (آغاز تا انقلاب اسلامی) [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 182-225]
 • کشتی آرا، کیمیا عملکرد مدارس جامعه تعلیمات اسلامی درشهر اصفهان [دوره 5، شماره 18، 1389]
 • کعبه، ندا نقش زنان در چرخه تولید منسوجات و تأثیر آن در شکوفایی اقتصاد دوره صفوی [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 27-45]
 • کعبه، ندا کارکردهای اجتماعی خانواده با تاکید بر نقش زن در عصر صفوی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 237-262]
 • کلانتری، سجاد جعفر کذّاب و تلاش برای غصب مقام امامت امام زمان(عج) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلهر، محمد واکاوی مسئله فلسطین در ایران (آغاز تا انقلاب اسلامی) [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 182-225]
 • کلوندی، مهناز واکاوی علل همگرایی و واگرایی ایلات کرد با دولت صفوی [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 253-277]
 • کیوان لؤلؤیی، دکتر اباضیه در تاریخ، تحلیل عقاید و نظرات آن ها [دوره 10، شماره 36، 1394]
 • کیوان لؤلویی، دکتر دولت موقت از شورای انقلاب (22 دی 1357)تا پیروزی انقلاب (22بهمن 1357) [دوره 8، شماره 28، 1392]
 • کیوان لؤلویی، دکتر مواضع سیاسی نهضت آزادی در ارتباط با سال های آخر سلطنت پهلوی(1357- 1356ﻫ.ش) [دوره 8، شماره 29، 1392]
 • کیوان لؤلویی، دکتر بررسی چالش های سیاسی اجتماعی روند گذار به عصر رنسانس [دوره 8، شماره 31، 1392]
 • کیوان لولویی، دکتر دانش حسابداری در فرایند امپراتوری هخامنش [دوره 7، شماره 27، 1391]
 • کیوان لؤلوئی، دکتر حوزه تا جنگل مروری بر زندگی میرزا کوچک خان جنگلی در عصر مشروطه [دوره 5، شماره 17، 1389]
 • کیوان لؤلوئی، دکتر اختلاف سیدعبدالله بهبهانی و شیخ فضل الله نوری [دوره 5، شماره 17، 1389]
 • کوچکی کیا، لیلا تحلیل واژگان آیینی در الواح بارو/ استحکامات پارسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • کورنگ بهشتی، سیامک الزامات ارتقای فرهنگ قانون گرایی [دوره 10، شماره 38، 1394]

گ

 • گراوند، مجتبی واکاوی اجماع گفتمانی اعتدالیون مذهبی و روشنفکران در پیدایش انقلاب مشروطیت [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 115-138]
 • گراوندی، مریم اوضاع سیاسی و اقتصادی دمشق در دوران فرمانروایی معاویه [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 97-121]
 • گرشاسبی، محمد نقش جغرافیای سیاسی ایران در دو جنگ جهانی قرن بیستم [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 27-48]
 • گلجان، مهدی جنبش ایرانیان علیه عباسیان با تاکید بر راوندیه [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 369-392]
 • گلجان، مهدی بافت جامعه شناختی یثرب در آستانه هجرت پیامبر اسلام(ص) [دوره 17، شماره 64، 1401]
 • گلجان، مهدی نقش وزرای شیعه مذهب در اقتدار فاطمیان و گسترش تشیع در مصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • گلجان، مهدی بررسی شخصیت و عملکرد قیس بن سعد بن عباده انصاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • گل محمدی، مجید اندیشه های مهاتما گاندی درباره دین اسلام [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 10-20]
 • گنجی، پریسا تأثیر نظام طبقاتی عهد ساسانیان بر نهضت مزدک [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 10-34]

ل

 • لطفی، دکترمهوش بررسی عوامل تاریخی مؤثر در تأسیس مدارس ارامنه در کشور ایران [دوره 8، شماره 31، 1392]
 • لولویی، کیوان بررسی و تبیین جایگاه حضرت خدیجه (س) در کلام رسول خدا(ص) و روایات [(مقالات آماده انتشار)]
 • لولویی، کیوان تأ ثیر مباحثات مذهبی امام رضا(ع) در گسترش تشیّع (خراسان قرن‌سوم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • لولوئی، کیوان اخلاق علوی در پرتو الزامات روابط دیپلماتیک [دوره 8، شماره 30، 1392]

م

 • مافی، فرزاد بررسی و معرفی حمامهای دورانِ اسلامی دهستانهای زیاران، کوهپایه شرقی و غربی شهرستان آبیک [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 160-174]
 • مباشر امینی، زهرا نقش باورهای دینی مردم ایران در گرایش حاکمان مغول به گسترش و توسعه موقوفات مذهبی (ازاوگتای قاآن ( 626ه ق) تا غازان خان ( 694ه ق) [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 122-150]
 • متین، محمدکاظم جایگاه سید حسن تقی‌زاده در تاریخ نگاری فریدون آدمیت [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 121-143]
 • متین، محمدکاظم سید حسن تقی زاده وعلل همکاری با سلسله پهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • متولی حقیقی، سید یوسف ایران در آستانه جنگ جهانی اول و تاثیر جنگ بر تجارت حوزه شرق ایران [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 59-91]
 • مجید رضایی دوانی، دکتر پژوهشی در سند و محتوای زیارت رجبیه [دوره 4، شماره 15، 1388]
 • محبوبه شرفی، دکتر فرهنگ پذیری مغولان در عهد مسلمانی ایلخانان [دوره 11، شماره 40، 1395]
 • محبوبه شرفی، دکتر تاریخ نگاری، تاریخ نگری، ضرورت ها و بایستگی ها [دوره 4، شماره 15، 1388]
 • محسن ابوالقاسمی، دکتر مکاتبات بین سران ایران وروم دردوره ساسانی ونقش آن دردیپلماسی جهان کهن [دوره 4، شماره 13، 1388]
 • محسن بهشتی سرشت زهرا نادی، دکتر واکاوی عناصر تأثیرگذار در عملکرد اقتصادی مجلس(دورۀ چهارم و پنجم) [دوره 11، شماره 42، 1395]
 • محسن مؤمن، دکتر تحلیل گفتمان انتقادی وقف نامه های بجا مانده از روزگار قاجار در استان مرکزی از حیث دستوری و زبانی [دوره 10، شماره 36، 1394]
 • محسن مؤمن، دکتر جستاری در نسخ خطی رساله تذکره الذاکرین [دوره 9، شماره 33، 1393]
 • محمدی، ذکرالله بررسی و مقایسه جایگاه وزارت در خلافت عباسی و عصر ایلخانان با تکیه بر خاندان های برمکی و جوینی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 143-158]
 • محمدی، ذکرالله تأثیرات هجوم مغول بر تصوف [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 135-157]
 • محمدی، ذکراله بینش و روش تاریخنگاری حمزه اصفهانی در سنی الملوک و الارض الانبیاء [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 85-101]
 • محمدی، عباسعلی تحلیلی سندی و محتوایی بر زیارت نامه جامعه کبیره امام هادی(ع) [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 7-25]
 • محمدی، هومان مواضع امام علی(ع) در برابر سقیفه [دوره 4، شماره 16، 1389]
 • محمد اکبری نصرآبادی، دکتر اباضیه در تاریخ، تحلیل عقاید و نظرات آن ها [دوره 10، شماره 36، 1394]
 • محمد اکبری نصرآبادی، دکتر پیدایی دولت حمدانیان و بررسی اوضاع اجتماعی آن دوران [دوره 9، شماره 32، 1393]
 • محمد اکبری نصرآبادی، دکتر نقش متقابل فرهنگ و تمدن درشهر کاشان (مطالعه موردی مسجد آقابزرگ) [دوره 9، شماره 35، 1393]
 • محمدیان، جمال نمونه تاریخی مدل کشور نروژو طرح اجرایی روی عملکرد حوزه نفت در کشورهای تولید کننده نفت(1972- 2020) [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمد باغستانی کوزه گر، دکتر خاندان فرات و گرایش های شیعی آنان [دوره 6، شماره 21، 1390]
 • محمد باقر خزائیلی، دکتر کارکرد مراکز علمی فاطمیان مصردر توسعه اندیشه و تفکر مذهب اسماعیلی [دوره 10، شماره 36، 1394]
 • محمد جعفری نژاد، سید اخلاق علوی در پرتو الزامات روابط دیپلماتیک [دوره 8، شماره 30، 1392]
 • محمد رضا جلالی، دکتر رفتار شناسی سیاسی محمدعلی شاه در «توپ فرستادن»1 به مجلس [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • محمد رضا حامدی، دکتر هنرهای ظریفه عصر تیموری [دوره 4، شماره 15، 1388]
 • محمد رضا حامدی، دکتر نقش برادران رشیدیان در کودتا 28 مرداد1332 [دوره 9، شماره 32، 1393]
 • محمدرضا علم، دکتر بررسی اعتصابات کارگران شرکت نفت ایران و انگلیس در تیر ماه 1325‌ه.ش و پیامدهای آن [دوره 9، شماره 35، 1393]
 • محمد علی رنجبر علی ممبینی نوترگی علی قنواتی، دکتر نقش جامعه بازاریان اهواز در انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 40، 1395]
 • محمدعلی علی زاده، دکتر نقش فرهنگی زرتشتیان در تقویت ملی‌گرایی و شکل‌گیری هویت ملی باستان‌گرا در عصر پهلوی اول [دوره 4، شماره 15، 1388]
 • محمدعلی محمدی، دکتر ارتداد عبدالله بن مقفع [دوره 11، شماره 41، 1395]
 • محمد علی میرصانعی دکتر محمد تقی انصاری پور، سید پیشینه تاریخی مسیحیت در شبه جزیره عربستان از ابتدای پیدایش تا صدر اسلام [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 80-100]
 • محمد کریم یوسف جمالی، دکتر نقد و بررسی سفرنامه‌های ونیزیان در ایران1 [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • محمد کریم یوسف جمالی، دکتر بررسی عوامل تکوین تاریخ نگاری ایرانی در دوران سامانی [دوره 4، شماره 14، 1388]
 • محمد کلهر، دکتر همسویی غرب و شرق (مغول) علیه شرق (جهان اسلام) [دوره 5، شماره 17، 1389]
 • محمد کلهر، دکتر تحلیلی بر مساعی آقا محمد خان در هویت بخشی به تهران [دوره 7، شماره 25، 1391]
 • محمدنبی سلیم، دکتر از راهداری تا امیری در برآمدن پادشاهی آل مظفر [دوره 7، شماره 24، 1391]
 • محمدیون شبستری، ناهید بررسی و مقایسه جایگاه وزارت در خلافت عباسی و عصر ایلخانان با تکیه بر خاندان های برمکی و جوینی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 143-158]
 • محموآبادی، سید اصغر تأ ثیر مباحثات مذهبی امام رضا(ع) در گسترش تشیّع (خراسان قرن‌سوم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمود آبادی، علی اصغر نقش بازرگانی شاهزاده نشین های عربی مرزهای غربی ایران در دولت اشکانی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 127-149]
 • محمود سید فاطمه زارع، دکتر ساختار سیاسی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و پیامدهای جنگ عراق و کویت [دوره 11، شماره 43، 1395، صفحه 101-126]
 • محمودی عالمی، علی بررسی عناصر نمادین و اسطوره‌ای در هنر فلزکاری دوره‌ی ساسانی مکشوفه از مازندران [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 99-126]
 • محمود هاشمی، سید بررسی بازتاب رویدادهای تاریخی در ادبیات داستانی [دوره 4، شماره 16، 1389]
 • میر، ظریفه بازتاب جنگ‌های پیامبر‌(ص)درکتاب‌ های تاریخ اسلام ایران ازسال 1358ه.ش.تا‌کنون [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرتضایی، محمد سیر تحولات جغرافیای تاریخی شهر آمل از صدر اسلام تا انتهای دوران قاجار با اتکا به شواهد باستان شناختی و منابع مکتوب تاریخی [(مقالات آماده انتشار)]
 • میر حسینی، محمد حسن بررسی سیستم آموزشی یزد در دوره قاجاریه [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 215-252]
 • مردانی، رقیه سیری در فرهنگ و تمدن ایران دوره ساسانی و روم شرقی (بیزانس) و تاثیرشان بر یکدیگر [دوره 5، شماره 18، 1389]
 • مردانی، رقیه سیری در فرهنگ و تمدن ایران دوره ساسانی و روم شرقی (بیزانس) و تاثیرشان بر یکدیگر [دوره 5، شماره 19، 1389]
 • میرزایی، رضا مروری برتاریخ باغ سازی ایران با تاکید بر رفتارشناسی آب در نظام شکل گیری باغ سازی بیرجند [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزایی، علی اصغر تاریخنگاری هرودوت و روایت نبرد سالامیس [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 117-163]
 • میرزایی، مصطفی روشنفکران و نخبگان سه گانه عصر پهلوی اول [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 254-265]
 • میرزاخانی، جمیله نظم و امنیت اجتماعی در دوران آل بویه بر پایه سپاه کارآمد [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 109-125]
 • میرکازهی نژاد، حلیمه تجلی آیین ور در داستان های تاریخی ,و معاصر قوم بلوچ(نمونه موردی:داستان ملک شاه و الاهی) [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 85-117]
 • مریوانی، محمد بررسی مناسبات سلطان محمود غزنوی با القادر بالله خلیفه‌ی عباسی [دوره 10، شماره 36، 1394]
 • مروتی، زهرا شیوع بیماری های مسری در بندر بوشهر در دوره مشروطه [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 263-287]
 • مژگان اسماعیلی، دکتر واکاوی دستورالعمل میرزا باقر منشی ( نسخه خطی بی نظیر در علم الانشاء دوره صفویه) [دوره 9، شماره 32، 1393]
 • مسلمی، علیرضا بررسی و تحلیل جایگاه غلام در ساختار سیاسی و اجتماعی حکومت صفویه [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 217-235]
 • مشفقی، آرش بررسی تاریخی اجتماعی رویدادهای دوران پهلوی در آثار داستانی آل احمد [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 1-30]
 • مصطفی پیرمرادیان، دکتر مناسبات شاهنشاهی ساسانی با اعراب بدوی (224-531م) [دوره 6، شماره 20، 1390]
 • مصطفی پیرمرادیان، دکتر نقش صلاح الدین ایوبی در جنگهای صلیبی [دوره 6، شماره 21، 1390]
 • مصطفی پیرمرادیان، دکتر معنادهی و جایگاه اخلاق و دین از دیدگاه موسولینی و حزب فاشیست در ایتالیا [دوره 6، شماره 23، 1390]
 • مصطفی فقیه اسفندیاری، دکتر ولایت رضوی در آیینه اشعار شاعران عرب و فارسی زبان [دوره 9، شماره 35، 1393]
 • مصطفوی، راضیه بررسی سیاست دینی پادشاهان اشکانی [دوره 8، شماره 28، 1392]
 • مطهری، حمید رضا علل تقابل شاه اسماعیل با مشعشعیان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 70-91]
 • مظاهری، رسول تاریخ نویسی محلی دوره ناصری باتکیه برشاخص‌های تاریخ محلی فارس [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 127-145]
 • معصومی، محمدرضا وجه تسمیه و ریشه‌شناسی برخی اسامی تاریخی در تاریخ سلاطین عجم وقار شیرازی. [دوره 17، شماره 64، 1401]
 • معصوم پور عسکری، پروین نقش مذهب شیعه بر شکل گیری هویت سیاسی و اجتماعی زن ایرانی دوره آل بویه [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 318-347]
 • معینی سام، بهزاد نقش بازرگانی شاهزاده نشین های عربی مرزهای غربی ایران در دولت اشکانی [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 127-149]
 • معینی سام، بهزاد تأثیر نظام طبقاتی عهد ساسانیان بر نهضت مزدک [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 10-34]
 • مقدم، شهلا تحلیل و بررسی رساله مآثر الصدریه میرزا علینقى نائینى در مدح میرزا آقا خان نوری دومین صدر اعظم دوره ناصری [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 166-190]
 • ملکی، یداله تحلیل انتقادی بر آثار و نتایجِ منعِ تدوینِ حدیث نبوی در صدر اسلام [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 56-72]
 • ملکی، محمد نقش ایران و روم در حیات سیاسی اشکانیان ارمنستان در قرن چهارم میلادی [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 149-175]
 • ملکی، محمد واکاوی سیاست خارجی ایران در روزگار فرمانروایی اُرُد دوم [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 122-146]
 • ممبینی، اسکندر تاملی بر توسعه سازه های آبی و استفاده از راه های آبی در تمدن هخامنشی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 266-289]
 • ممبینی، اسکندر نقش و جایگاه شبکه های ارتباطی دراستراتژی امپراتوری هخامنشی [دوره 17، شماره 64، 1401]
 • منصوریان، مجتبی ضرابخانه های ساسانی و فعالیت آنها بعد از سقوط ساسانیان (قرن اول ه ق) [دوره 5، شماره 19، 1389]
 • منصور بخت، قباد جایگاه و جلوه‌های ناسیونالیسم در متون درسی تاریخ دوره پهلوی اول [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 68-98]
 • منصور زعیم، طاهره بررسی پیامدهای ورود امام رضا (ع) به ایران [دوره 9، شماره 35، 1393]
 • منصوری قوامآبادی، شهلا تمایزها و دگرگونیهای تاریخنویسی رسمی قاجارها از فتحعلیشان تا ناصرالدینشاه [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 99-119]
 • منصوری قوام آبادی، شهلا مطالعه موردی بررسی بحران های اجتماعی دوره مظفری به روایت مرآت الوقایع مظفری [دوره 13، شماره 49، 1397، صفحه 158-176]
 • مهدی حاجیوند، مبانی نظری تمدن مدرن غرب [دوره 7، شماره 24، 1391]
 • مهدی خداپرست مشهدی، دکتر دخالت دولت در اقتصاد از منظر اندیشمندان مسلمان [دوره 6، شماره 20، 1390]
 • مهدی صلاح، دکتر رابطه هجرت و تشکیل دولت نبوی [دوره 8، شماره 30، 1392]
 • مهدوی دامغانی، محمود بررسی علل تحول در مشاغل بغداد در عصر عباسی از قرن 2تا7 هجری قمری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهری، فرشید جایگاه و جلوه‌های ناسیونالیسم در متون درسی تاریخ دوره پهلوی اول [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 68-98]
 • مهرآفرین، رضا مکان‌یابی شهرهای قرارگرفته برسر شاهراه خراسان در کرمانشاهان (محور ساسانی قصر شیرین- کرمانشاه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهرناز بهروزی، دکتر بررسی تاریخی فرهنگ وهنر ونژاد اقوام سکایی [دوره 5، شماره 19، 1389]
 • مهرناز بهروزی، دکتر بررسی نقش زنان تورانی درجنگهای ایران وتوران [دوره 6، شماره 22، 1390]
 • مهرناز بهروزی، دکتر بررسی گفتمان های سیاسی عهد ناصری با رویکرد به مطبوعات فارسی برون مرزی (روزنامه اختر) [دوره 8، شماره 31، 1392]
 • مهرناز بهروزی، دکتر بررسی پیامدهای ورود امام رضا (ع) به ایران [دوره 9، شماره 35، 1393]
 • مهرناز بهروزی و محمد مهدی جهان پرور، دکتر کتابت در ایران از دوران باستان تا قرون اولیه اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1395]
 • مهکی، سلطانمراد تاریخ محلی حلوان از آغاز تا دوره عثمانی [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 237-255]
 • مهناز بابایی توسکی، واکاوی مانی و آموزه هایش در زمان شاپور اول [دوره 7، شماره 25، 1391]
 • موحد، عبدالعزیز بررسی مناسبات سیاسی ایلخان بختیاری و شاه قاجار از آغاز تا انقلاب مشروطیت [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 58-78]
 • موسوی، سید امیر الیاس نقش رجال راوندی در کاشان عصرسلاجقه [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، سید محمد نقش رجال راوندی در کاشان عصرسلاجقه [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، سیدمحمدعلی هندسه فرهنگ سیدالشهداء [دوره 8، شماره 28، 1392]
 • موسوی، مریم السادات تحلیلی بر جایگاه دین در تعامل با مدرنیته در اندیشه‌ی روشنفکران دینی پهلوی دوم(مطالعه موردی: شریعتی و بازرگان) [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 239-253]
 • موسوی، مهدی بررسی عناصر نمادین و اسطوره‌ای در هنر فلزکاری دوره‌ی ساسانی مکشوفه از مازندران [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 99-126]
 • موسوی، نیلوفر ابراهیم حکیمی، پزشکی روشنفکر و سیاستمدار(باز خوانی زندگی سیاسی حکیم الملک در دوران نخست وزیری) [دوره 4، شماره 16، 1389]
 • موسوی حاجی، رسول مکان‌یابی شهرهای قرارگرفته برسر شاهراه خراسان در کرمانشاهان (محور ساسانی قصر شیرین- کرمانشاه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • موگویی، دکترداریوش ساختار تمدّن اسلام در عصر اوّل عبّاسی و نقش عناصر ایرانی درآن [دوره 9، شماره 33، 1393]
 • مولایی، محمد تحلیل گفتمان انتقادی وقف نامه های بجا مانده از روزگار قاجار در استان مرکزی از حیث دستوری و زبانی [دوره 10، شماره 36، 1394]
 • مومنی، محسن تأثیر حملات ترکمانان سلجوقی و غُز بر امنیت غذایی فلات ایران ( در قرن پنجم هجری) [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 363-391]
 • مومنی ها، امیر احمد خوراک و پوشاک ایرانیان در عصر امویان [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 59-80]

ن

 • نادر میرسعیدی، دکتر سیری در فرهنگ و تمدن ایران دوره ساسانی و روم شرقی (بیزانس) و تاثیرشان بر یکدیگر [دوره 5، شماره 18، 1389]
 • نادر میرسعیدی، دکتر بررسی تاریخی فرهنگ وهنر ونژاد اقوام سکایی [دوره 5، شماره 19، 1389]
 • نادر میرسعیدی، مترجم:دکتر گنجینة جیحون [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • نادر میر سعیدی، دکتر سیری در فرهنگ و تمدن ایران دوره ساسانی و روم شرقی (بیزانس) و تاثیرشان بر یکدیگر [دوره 5، شماره 19، 1389]
 • نادر میر سعیدی، دکتر نماد مذهبی در مراسم تاجگذاری شاهان ساسانی [دوره 8، شماره 30، 1392]
 • نادر میرسعیدی مجدآبادی، دکتر بررسی مقایسه سلطنت داریوش یکم(486 - 522ق.م)و خشیارشا یکم (465 -486 ق.م) [دوره 8، شماره 29، 1392]
 • ناصری، جعفر پیشینه تاریخی بغی و تمرد در حکومت اسلامی [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 209-236]
 • ناصر جدیدی، دکتر مواضع امام علی(ع) در برابر سقیفه [دوره 4، شماره 16، 1389]
 • ناصری راد، مصطفی جایگاه مسیحیان در بغداد؛ از سقوط دارالخلافه تا زوال ایلخانان [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 60-77]
 • ناصری راد، مصطفی طراز و کارکرد آن در دربار خلفای عباسی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 54-69]
 • ناصری راد، مصطفی روایات مسلمانان از هند (مطالعه موردی داستان آفرینش) [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 7-21]
 • ناصری راد، مصطفی بررسی تطبیقی سیاست تساهل و تسامح حکومت های آل بویه و فاطمیان [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 340-362]
 • ناصری راد، مصطفی فرایند شکل‌گیری سنة الوفود و پیامدهای آن [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 95-116]
 • ناظمی اشنی، محمدحسین پیشینه تاریخی بغی و تمرد در حکومت اسلامی [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 209-236]
 • نامجومنش، جواد تاثیر رویکرد ایرانی اسلامی فضای سبز شهری بر اقتصاد بافتهای تاریخی و متراکم شهری [دوره 17، شماره 64، 1401]
 • نامجومنش، جواد تبیین ابعاد و مولفه های رویکرد ایرانی اسلامی در بازآفرینی فضاهای سبز تاریخی شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • نائبیان، جلیل مقایسه ی فرآیند مدرنیزاسیون در دوران رضاشاه پهلوی و مصطفی کمال آتاتورک [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 7-32]
 • نجاتی آتانی، مهدی بررسی تطبیقی سیاست تساهل و تسامح حکومت های آل بویه و فاطمیان [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 340-362]
 • نجفی، آراز بررسی و معرفی حمامهای دورانِ اسلامی دهستانهای زیاران، کوهپایه شرقی و غربی شهرستان آبیک [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 160-174]
 • نجفی اندرور، قربانعلی قانون گریزی دوره قاجار و نقش آن بر اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران(انقلاب مشروطه) [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 129-147]
 • نجفی علی آبادی، فردین نقش صفویان در رشد کاروانسراها [دوره 7، شماره 26، 1391]
 • نجفی نژاد، سعید وضعیت اجتماعی کوفه در آستانه قیام امام حسین علیه السلام [دوره 10، شماره 37، 1394]
 • نجفی نژاد، سعید علل تقابل شاه اسماعیل با مشعشعیان [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 70-91]
 • نجفی نژاد، سعید اردبیل شهر مقدس صفویان [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 88-114]
 • نجمه دهقانی، سیده نقش برادران رشیدیان در کودتا 28 مرداد1332 [دوره 9، شماره 32، 1393]
 • نیریز، لیلا اندیشه های سیاسی در متون مزدایی متاخر [دوره 7، شماره 25، 1391]
 • نریمان فرد، لیلا سیاست های نظامی موسی بن نضیر در آفریقا و اندلس در دوره ولید بن عبدالملک [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 172-196]
 • نژادنقی، رضا بررسی پیامدهای اصلاحات ارضی (مطالعه موردی شهرستان مراغه) [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 123-142]
 • نسب، محمدفریدونی نقش صلاح الدین ایوبی در جنگهای صلیبی [دوره 6، شماره 21، 1390]
 • نظری، ایوب دولت موقت از شورای انقلاب (22 دی 1357)تا پیروزی انقلاب (22بهمن 1357) [دوره 8، شماره 28، 1392]
 • نظری، ایوب مواضع سیاسی نهضت آزادی در ارتباط با سال های آخر سلطنت پهلوی(1357- 1356ﻫ.ش) [دوره 8، شماره 29، 1392]
 • نظریان، جواد بررسی تحولات اجتماعی «جبال» در دوره ی آل بویه [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 288-307]
 • نعیمی، سهیلا نقش امرای نظامی در ثبات و بی ثباتی سیاسی عهد سلجوقی [دوره 4، شماره 13، 1388]
 • نعیمی، سهیلا تأثیر سیاست مذهبی در ثبات حکومت شیعی آل کیا در گیلان [دوره 6، شماره 23، 1390]
 • نعمت احمدی، دکتر ورود متفقین به ایران و مسئله آلمان ها [دوره 7، شماره 25، 1391]
 • نعمت احمدی نسب، دکتر استراتژی نفتی آمریکا در خلیج فارس و تاثیر آن بر منافع ملّی ایران در بخش نفت (1990-1979) [دوره 10، شماره 38، 1394]
 • نعمت الهی، پروین کارکرد مراکز علمی فاطمیان مصردر توسعه اندیشه و تفکر مذهب اسماعیلی [دوره 10، شماره 36، 1394]
 • نعمت اله صفری فروشانی، دکتر مراکز علمی و آموزشی شیعیان در عصر ایلخانان و تأثیر آن در فرهنگ و تمدّن اسلامی- ایرانی [دوره 8، شماره 31، 1392]
 • نعمتی لیمائی، امیر نوایی؛ مذهب و تصوف [دوره 6، شماره 23، 1390]
 • نعمتی لیمائی، امیر نقش امیرعلیشیر نوایی در سیاست های اعمال شده سلطان حسین بایقرا [دوره 7، شماره 26، 1391]
 • نفیسی، نادره تأثیر نظام طبقاتی عهد ساسانیان بر نهضت مزدک [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 10-34]
 • نفیسی، نادره نقش خاندان‌های کهن در پاسداشت سنّت‌ها و شکوفایی فرهنگی سرزمین طبرستان (مطالعة موردی: خاندان اسپهبدان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقی پورفر، خدیجه زن ماهی در تمدن ایلام [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 95-120]
 • نقدی، مجتبی بررسی مناسبات مسیحیان و جوامع مسیحی با شاهنشاهی ساسانی [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 115-140]
 • نیکجو، ایرج بررسی سبکی نامه‌های مشروطه خواهان به سران ایلات غرب کشور (با تکیه بر ایل کلهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیک سیرت، عبدالله سیر تاریخی مسأله "اصالت" بر پایه نظریات سهروردی [دوره 12، شماره 46، 1396، صفحه 56-73]
 • نیک نیا، سمیه نقش برادران رشیدیان در کودتا 28 مرداد1332 [دوره 9، شماره 32، 1393]
 • نیکنامی، کمال‌الدین هم‌نشینی آب و آتش در بناهای مذهبی دوره ساسانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نکونام، جعفر تحلیل ویژگیهای تاریخی و عناصر اصلی قصه حضرت موسی(ع) در پرتو شناخت فضای نزول آیات [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیل قاز، مریم مسائل پیروان ادیان، مذاهب و آیین‌های غیررسمی دوره ناصری در اسناد عرایض (1301-1303 هـ.ق) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوجوان، محمد تأثیر اوضاع نابسامان مالیاتها در واگرایی بین جامعه و حاکمیت ایلخانان [دوره 9، شماره 33، 1393]
 • نودهی، کبری بررسی هنرهای رایج عصر صفوی از خلال دیوان قدسی مشهدی [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 129-164]
 • نوریان، جواد درآمدی بر اعتقادات دینی وسیاست مذهبی آقامحمدخان قاجار [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 147-165]
 • نوریان نجف آبادی، سید علیرضا تاثیر نظام زمین‌داری بر اقتصاد روستایی و زندگی کشاورزان ایران در عصر صفویه (از شاه‌عباس اول تا سقوط اصفهان) [دوره 14، شماره 53، 1398، صفحه 140-168]
 • نورائی، مرتضی کاربست رویکردهای نظری جامعه‌شناسی در تاریخ شفاهی [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 187-209]
 • نوری مجیری، مهرداد تحلیل نقوش شکار در اثر مهرهای ایلامی از 3000 تا 700 ق.م. [دوره 15، شماره 57، 1399، صفحه 145-170]
 • نوروزنژاد، مسلم مواضع سیاسی نهضت آزادی در ارتباط با سال های آخر سلطنت پهلوی(1357- 1356ﻫ.ش) [دوره 8، شماره 29، 1392]

و

 • واسعی، سید علیرضا ارتباط فتح هرمز و قندهار با جنوب هند در عصر صفوی [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 257-272]
 • واسعی، سید علیرضا تاثیرات فرهنگی و سیاسی گسترش مذهب تشیع در شبه جزیره دکن (مطالعه موردی حکومت قطب شاهیان) [دوره 16، شماره 61، 1400، صفحه 80-108]
 • واسعی، سید علیرضا چگونگی استفاده داعیان ایرانی از کلام و فلسفه در تحکیم اقتدار امامت فاطمی [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 235-254]
 • وثوقی مطلق، رجبعلی منابع درآمد دولت قاجار در دوره مظفرالدین شاه [دوره 12، شماره 47، 1396، صفحه 82-117]
 • ویدا همراز، دکتر تحلیلی بر فعالیت سپاه صلح کندی در ایران 1342 تا 1355 شمسی [دوره 4، شماره 13، 1388]
 • ورمزیار، مرضیه مطالعه تطبیقی تحلیلی دیدگاه فریقین درباره زمینه ها و دلایل صلح امام حسن مجتبی (ع) [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 120-142]
 • وزین، محمد زندگی علمی وجایگاه آخوند خراسانی در زعامت حوزه علمیه نجف [دوره 6، شماره 21، 1390]
 • وزین، محمد جایگاه آخوند خراسانی در مرجعیت زمان ورهبری دینی نهضت مشروطه [دوره 6، شماره 22، 1390]
 • ویسکرمی، اکرم دهخدا و بازتاب وقایع مشروطه در مقالات چرند پرند [دوره 7، شماره 27، 1391]
 • ولی زاده، داراب بررسی ریشه های توسعه نیافتگی سیاسی در استان لرستان [دوره 9، شماره 35، 1393]

ه

 • هاشمی، سید محمود بررسی سند استراتژی امنیت ملی آمریکا (2015) و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1394]
 • هاشمی دولابی، مهری سادات نقش کلیسا در شکل گیری مطالعات اسلامی در اندلس [دوره 17، شماره 64، 1401]
 • هاشمی نیا، محمد رضا هنرنمائی أرموی موسیقیدان ایرانی در بغداد عصر مغولان [دوره 14، شماره 52، 1398، صفحه 79-99]
 • هاشمی نیا، محمدمسیح تجلی آیین ور در داستان های تاریخی ,و معاصر قوم بلوچ(نمونه موردی:داستان ملک شاه و الاهی) [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 85-117]
 • هاشمی نیا، محمدمسیح تحلیل تاریخی و علل شکل گیری جنگ تروا و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشمی نیا، محمد مسیح تحلیل علل اقتصادی و سیاسی در شکل گیری جنگ های پلوپونز و پیامدهای آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • هداوند میرزایی، نادیا تاثیر گذاری فلسفه حس گرا بر اندیشه میرزا محمّد امین استرآبادی. [(مقالات آماده انتشار)]
 • هروی، جواد نقش ارامنه در جنبش دهقانی در گیلان عصر قاجاری با تاکید بر اندیشه های مشروطه خواهی [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 305-340]
 • هژبری نوبری، علیرضا ارتباط سیاسی مانا و آشور بر اساس نوشتار سالنامه های آشوری [دوره 14، شماره 54، 1398، صفحه 57-78]
 • هوشیار، فریناز بررسی تطبیقی اصلاحات نظامی خسروانوشیروان در شاهنامه و منابع تاریخ نگارانه ی اسلامی [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 57-86]
 • هوشیار، فریناز تبیین مولفه های رفتاری اقتصادی امویان در خراسان و ماوراءالنهر [دوره 16، شماره 60، 1400، صفحه 210-236]
 • هوشیار، فریناز تبیین و تحلیل رویکردهای تبلیغاتی امویان [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 209-234]
 • هوشیار، فریناز بازتاب جنگ‌های پیامبر‌(ص)درکتاب‌ های تاریخ اسلام ایران ازسال 1358ه.ش.تا‌کنون [(مقالات آماده انتشار)]

ی

 • یلفانی، رامین تاثیر اندیشه های اخوان الصفا بر جنبش سربداریه [دوره 16، شماره 63، 1400، صفحه 349-368]
 • یوسفی، بهرام تحول مفهوم هویت ملی در عصر قاجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • یوسفی، فتانه بررسی مقایسه سلطنت داریوش یکم(486 - 522ق.م)و خشیارشا یکم (465 -486 ق.م) [دوره 8، شماره 29، 1392]
 • یوسفی، فتانه نماد مذهبی در مراسم تاجگذاری شاهان ساسانی [دوره 8، شماره 30، 1392]
 • یوسف جمالی، دکترمحمدکریم واکاوی مانی و آموزه هایش در زمان شاپور اول [دوره 7، شماره 25، 1391]
 • یوسف جمالی، محمدکریم تأثیر مغان در نظام طبقاتی عصر ساسانیان [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 238-255]
 • یوسف جمالی، محمد کریم بررسی عناصر نمادین و اسطوره‌ای در هنر فلزکاری دوره‌ی ساسانی مکشوفه از مازندران [دوره 12، شماره 44، 1396، صفحه 99-126]
 • یوسف جمالی، محمد کریم تأثیر نظام طبقاتی عهد ساسانیان بر نهضت مزدک [دوره 12، شماره 45، 1396، صفحه 10-34]
 • یوسف جمالی، محمد کریم مطالعه مبحث مشروعیت حکومتهای ایران باستان براساس کتیبه ها: مطالعه موردی امپراتوری هخامنشی [دوره 13، شماره 48، 1397، صفحه 1-30]
 • یوسف جمالی، محمد کریم قانون گریزی دوره قاجار و نقش آن بر اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران(انقلاب مشروطه) [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 129-147]
 • یوسف جمالی، محمد کریم بررسی نقش حرمسرا در تعیین جانشین پادشاه در دوره صفویه [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 7-35]
 • یوسف جمالی، محمد کریم بررسی چگونگی تأثیرگذاری اسطوره خورشید بر جانوران مرتبط با این اسطوره در دوره ایران باستان [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 101-125]
 • یوسف جمالی، محمد کریم بررسی نقش ایزدمهر در متن مذهبی مهر یشت اوستا [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 179-191]
 • یوسف جمالی، محمد کریم گذری بر تاریخ سیاسی عصر ساسانی با تکیه بر تاج پادشاهان ( مطالعه موردی پادشاهی بهرام اول تا نرسی) [دوره 16، شماره 62، 1400، صفحه 217-237]
 • یوسف جمالی، محمد کریم میتراپرستی در ایران و روم [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 279-303]
 • یوسف جمالی، محمد کریم بررسی نقش متنفذان درباری در انتخاب جانشین پادشاه در دوره صفویه [(مقالات آماده انتشار)]
 • یوسف جمالی، محمد کریم نقد سندیت نسب و القاب ملک محمود کیانی سیستانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • یوسفی جویباری، محمد مناسبات محمدرضا شاه درطی جنگ سرد [دوره 14، شماره 55، 1398، صفحه 99-127]
 • یوسف زاده چابک، شهلا بررسی تاریخی فرهنگ وهنر ونژاد اقوام سکایی [دوره 5، شماره 19، 1389]
 • یوسفی عنایت، جلال سیر تاریخی حدیث عرفانی «کنت کنزا مخفیا» در منابع عارفان مسلمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • یوسفی عنایت، جلال تحلیل کمی و کیفی سیر تاریخی احادیث مورد توجه عارفان مسلمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • یوسفی فر، شهرام اوضاع سیاسی و اقتصادی دمشق در دوران فرمانروایی معاویه [دوره 15، شماره 56، 1399، صفحه 97-121]