ثبت نام

پژوهشگر ارجمند  جنانچه قصد ارسال مقاله به این مجله را دارید. در ایتدا  راهنمای و شرایط و ضوابط  ارسالات مقالات را مطالعه و مقاله خود رو بر اساس فرمت در خواستی تنظیم نمائید .

مقالاتی که فرمت خواسته شده را رعایت نکرده باشند طی بررسی اولیه  رد شده و به مرحله داوری علمی ارسال نخواهند گردید.

اطلاعات مورد نظر را به دقت وارد کنید.

اطلاعات حساب کاربری


CAPTCHA Image