دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، خرداد 1399، صفحه 1-210 
1. فرایند ورود اسلام به همدان در قرن اول هجری

صفحه 7-21

بهروز صادقی سیاح؛ حسن شادپور؛ محبوبه اسماعیلی


5. اوضاع سیاسی و اقتصادی دمشق در دوران فرمانروایی معاویه

صفحه 97-121

مریم گراوندی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ شهرام یوسفی فر


6. بررسی پیامدهای اصلاحات ارضی (مطالعه موردی شهرستان مراغه)

صفحه 123-142

رضا نژادنقی؛ معصومه قره داغی؛ ناصر صدقی؛ منیژه صدری


7. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در پیدایش گفتمان نمایشی واقعۀ کربلا

صفحه 143-181

محسن آقاحسنی؛ امیر تیمور رفیعی؛ سید حسن قریشی؛ حمیدرضا جدیدی


8. واکاوی مسئله فلسطین در ایران (آغاز تا انقلاب اسلامی)

صفحه 182-225

علیرضا کشاورزی نیا؛ محمد کلهر؛ سینا فروزش