دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، تابستان 1399، صفحه 1-250 
2. به تخت نشستن داریوش بزرگ و اردشیر اول و نقش آنها در توسعه عمرانی تخت جمشید

صفحه 7-26

امیر حسین سلطانی؛ بهمن فیروزمندی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ هایده خمسه


4. زن ماهی در تمدن ایلام

صفحه 33-44

خدیجه نقی پورفر؛ ناصر جدیدی


5. جایگاه سید حسن تقی‌زاده در تاریخ نگاری فریدون آدمیت

صفحه 45-63

محمدکاظم متین؛ محمد حسن رازنهان


6. بررسی دلایل ناکارامدی بازار و اصناف در تحولات دوران پهلوی اول (1320)

صفحه 47-53

لیلا سرویاس؛ سینا فروزش؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ غلامحسین زرگری نژاد


7. تحلیل نقوش شکار در اثر مهرهای ایلامی از 3000 تا 700 ق.م.

صفحه 99-105

مهرداد نوری مجیری؛ مهرناز بهروزی؛ میرزا محمد حسنی