دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، تابستان 1399، صفحه 1-250 
3. بررسی دلایل ناکارامدی بازار و اصناف در تحولات دوران پهلوی اول (1320)

صفحه 47-77

لیلا سرویاس؛ سینا فروزش؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ غلامحسین زرگری نژاد


4. به تخت نشستن داریوش بزرگ و اردشیر اول و نقش آنها در توسعه عمرانی تخت جمشید

صفحه 79-94

امیر حسین سلطانی؛ بهمن فیروزمندی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ هایده خمسه


5. زن ماهی در تمدن ایلام

صفحه 95-120

خدیجه نقی پورفر؛ ناصر جدیدی


7. تحلیل نقوش شکار در اثر مهرهای ایلامی از 3000 تا 700 ق.م.

صفحه 145-170

مهرداد نوری مجیری؛ مهرناز بهروزی؛ میرزا محمد حسنی


8. نقش امیر تیمور گورکانی در فراز و فرود توقتمش، خان الوس جوجی

صفحه 209-229

فرح طالب بیگی؛ امیر تیمور رفیعی؛ حسن قریشی


9. چگونگی رویارویی رضاشاه با مقوله تجدد و روشنفکری و واکاوی رفتارشناختی او با روشنفکران

صفحه 171-194

محراب حاتمی؛ منیژه صدری؛ سیمین فصیحی؛ نازلی اسکندری نژاد