دوره و شماره: دوره 17، شماره 64، خرداد 1401 
3. نقش و جایگاه شبکه های ارتباطی دراستراتژی امپراتوری هخامنشی

اسکندر ممبینی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ احمد کامرانی فر


4. نقش کلیسا در شکل گیری مطالعات اسلامی در اندلس

مهری سادات هاشمی دولابی؛ مهرناز بهروزی؛ محمد سپهری


8. کهن‌الگوهای آفرینش در اسطوره مشی و مشیانه و نمونه‌های آن در اسطوره‌های دیگر جوامع

سیدمهدی حبیبی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ سهیلا ترابی فارسانی