اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 389
تعداد پذیرش 151
تعداد عدم پذیرش 126

مقالات منتشر شده (از سال 1384)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 443
تعداد مشاهده مقاله 62571
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 56655
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 137 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 127 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 66 روز
درصد پذیرش 39 %