پژوهشگران گرامی، ضمن تشکر از ارسال مقاله به مجله تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات ، به استحضار می رساند رعایت نکات زیر جهت جلوگیری از برگشت خوردن مقاله الزامی است .

ا) رعایت  کلیه موارد ذکر شده در راهنمای مجله (راهنما) بویژه اندازه صفحه ،تعداد صفحات ، قلم های انتخابی و بخش های ساختاری مقاله 

2) با توجه به عدم امکان تغییر در نویسندگان و معرفی آنها بعد از ارسال مقاله به داوران ،نویسندگان و وابستگی آنها به دانشگاه یا واحد دانشگاهی باید به همان ترتیبی که در فایل نویسندگان آورده شده است ، هنگام بارگزاری مقاله در سامانه مجله نیز وارد شود.

ترتیب نویسندگان و نحوه معرفی آنها برای مقالات مستخرج از رساله دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت زیر است.ترتیب اسامی : دانشجو، استاد راهنما(نویسندمسئول)، استاد مشاور * مثال جهت نحوه معرفی : به صورت فارسی و انگلیسی

 گروه تاریخ، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

History Department,Mahallat Branch,Islamic Azad University,Mahallat,Iran

قبل از خط فوق ، برای دانشجویان از واژه دانشجوی دکتری و برای اساتید مرتبه علمی آنها (استادیار،دانشیار،استاد) ذکر شود.

**********

به اطلاع  محققین گرامی  می رساند  در راستای تامین هزینه های مجله (هزینه های داوری،مسئولین،پشتیبانی سامانه و چاپ مجله به تعداد محدود جهت نویسندگان و ارشیو و .... )  ،از  کلیه مقالات  پذیرفته شده جهت چاپ، دریافت خواهد گردید . گه  لازم است  قبل از ارائه پذیرش نهایی جهت چاپ ، به حسابی که به همین منظور ارائه می شود واریز گردد.

شماره جاری: دوره 15، شماره 59، زمستان 1399، صفحه 1-228 

1. روایات مسلمانان از هند (مطالعه موردی داستان آفرینش)

محسن شاه بختی؛ مصطفی ناصری راد؛ بشری دلریش؛ جواد سخا


3. خوراک و پوشاک ایرانیان در عصر امویان

امیر احمد مومنی ها؛ محمد سپهری؛ هوشنگ خسروبیگی


4. امام هادی (علیه السّلام) در منابع معتبر تاریخی اهل سنّت از امامت تا شهادت

صفحه 150-175

حجت عبادعسکری؛ اردشیر اسدبیگی؛ محمدحسین رجبی دوانی


5. بررسی چگونگی تأثیرگذاری اسطوره خورشید بر جانوران مرتبط با این اسطوره در دوره ایران باستان

معصومه رهنما هراتبر؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ احمد کامرانی فر


6. تاریخ نویسی محلی دوره ناصری باتکیه برشاخص‌های تاریخ محلی فارس

رسول مظاهری؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ شکوه اعرابی هاشمی


7. مرجئه و دوگانگی موجود در اندیشه آنان

شعبانعلی بیدکی؛ محمد سپهری؛ محمود سید