پژوهشگران گرامی، ضمن تشکر از ارسال مقاله به مجله تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات ، به استحضار می رساند رعایت نکات زیر جهت جلوگیری از برگشت خوردن مقاله الزامی است .

ا) رعایت  کلیه موارد ذکر شده در راهنمای مجله (راهنما) بویژه اندازه صفحه ،تعداد صفحات ، قلم های انتخابی و بخش های ساختاری مقاله 

2) با توجه به عدم امکان تغییر در نویسندگان و معرفی آنها بعد از ارسال مقاله به داوران ،نویسندگان و وابستگی آنها به دانشگاه یا واحد دانشگاهی باید به همان ترتیبی که در فایل نویسندگان آورده شده است ، هنگام بارگزاری مقاله در سامانه مجله نیز وارد شود.( قسمت پست سازمانی در سامانه همان وابستگی دانشگاهی نویسندگان است.

ترتیب نویسندگان و نحوه معرفی آنها برای مقالات مستخرج از رساله دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت زیر است.ترتیب اسامی : دانشجو، استاد راهنما(نویسندمسئول)، استاد مشاور * مثال جهت نحوه معرفی : به صورت فارسی و انگلیسی

 گروه تاریخ، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

History Department,Mahallat Branch,Islamic Azad University,Mahallat,Iran

قبل از خط فوق ، برای دانشجویان از واژه دانشجوی دکتری و برای اساتید مرتبه علمی آنها (استادیار،دانشیار،استاد) ذکر شود.

**********

به اطلاع  محققین گرامی  می رساند  در راستای تامین هزینه های مجله (هزینه های داوری،مسئولین،پشتیبانی سامانه و چاپ مجله به تعداد محدود جهت نویسندگان و ارشیو و .... )  ،از  کلیه مقالات  پذیرفته شده جهت چاپ، دریافت خواهد گردید . گه  لازم است  قبل از ارائه پذیرش نهایی جهت چاپ ، به حسابی که به همین منظور ارائه می شود واریز گردد.

شماره جاری: دوره 16، شماره 61، تابستان 1400 

7. نقش دارالفنون ودانش آموختگان آن در نهضت مشروطه

صفحه 165-190

فهیمه عبدالی بارند؛ معصومه قره داغی؛ مقصودعلی صادقی گندمانی؛ داود اصفهانیان


9. بررسی نظام اقتصادی و تجاری در دوره قطب شاهیان

صفحه 218-238

اعظم غلامی؛ مهدی انصاری؛ محبوبه شرفی


11. روشنفکران و نخبگان سه گانه عصر پهلوی اول

صفحه 254-265

مصطفی میرزایی؛ علی بیگدلی؛ عباسقلی غفاری فرد


12. تاملی بر توسعه سازه های آبی و استفاده از راه های آبی در تمدن هخامنشی

صفحه 266-289

اسکندر ممبینی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ احمد کامرانی فر