نویسنده = منیژه صدری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی چگونگی رویارویی رضاشاه با مقوله ی دین و واکاوی رفتار شناختی او با روحانیت

دوره 13، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 24-45

محراب حاتمی؛ منیژه صدری؛ سمین فصیحی؛ نازلی اسکندری نژاد


3. بررسی و مقایسه جایگاه وزارت در خلافت عباسی و عصر ایلخانان با تکیه بر خاندان های برمکی و جوینی

دوره 13، شماره 48، بهار 1397، صفحه 143-158

ناهید محمدیون شبستری؛ معصومه قره داغی؛ ذکرالله محمدی؛ منیژه صدری