کلیدواژه‌ها = ساسانیان
تعداد مقالات: 11
1. بررسی تطبیقی اصلاحات نظامی خسروانوشیروان در شاهنامه و منابع تاریخ نگارانه ی اسلامی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1399، صفحه 57-86

پریسا بهادرپور؛ احمد کامرانی فر؛ فریناز هوشیار


2. فرایند ورود اسلام به همدان در قرن اول هجری

دوره 15، شماره 56، بهار 1399، صفحه 7-21

بهروز صادقی سیاح؛ حسن شادپور؛ محبوبه اسماعیلی


4. نقش رویدادهای سیاسی در شکل گیری کتیبه ها و نقش برجسته ها در دوره ساسانی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1392

علیرضا احمدی مفرد؛ پروین علم الهدایی


5. نماد مذهبی در مراسم تاجگذاری شاهان ساسانی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1392

دکتر نادر میر سعیدی؛ فاطمه داود آبادی؛ فتانه یوسفی


6. بررسی انعکاس حیات دنیوی و معنوی منقوش بر سیمینه های دوره ساسانی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1392

دکتر شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ مینا اصلانی


8. ضرابخانه های ساسانی و فعالیت آنها بعد از سقوط ساسانیان (قرن اول ه ق)

دوره 5، شماره 19، زمستان 1389

دکتر سید اصغر محمودآبادی؛ مجتبی منصوریان


9. بررسی اوضاع سیاسی یمن و جایگاه آن در روابط ایران و روم (579-525 م.)

دوره 5، شماره 18، پاییز 1389

دکتر فیض اله بوشاسب؛ آرزو حبیبیان دهکردی


10. وزارت در عهد ساسانیان

دوره 4، شماره 15، زمستان 1388

محمد سلیمانخانی


11. مکاتبات بین سران ایران وروم دردوره ساسانی ونقش آن دردیپلماسی جهان کهن

دوره 4، شماره 13، تابستان 1388

دکتر محسن ابوالقاسمی؛ مهرانگیز کیانی