دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

1. واکاوی چگونگی تاثیر نفوذ بهایت و یهود در ساختار قدرت و فروپاشی حکومت پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

سعید جهانگیری؛ امیر خواجه زاده


2. تأثیر مغان در نظام طبقاتی عصر ساسانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

سیده شیدا غریب زاده؛ احمد کامرانی فر؛ محمدکریم یوسف جمالی


3. گذری بر تاریخ سیاسی عصر ساسانی با تکیه بر تاج پادشاهان ( مطالعه موردی پادشاهی بهرام اول تا نرسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

مجید جلیل مصیر؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ اسماعیل سنگاری؛ احمد کامرانی


4. بررسی چگونگی ورود نگره های روسی به اندیشه های نوگرایانه ایرانی در آغاز دوره قاجار(با تامل بر نمونه آخوند زاده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

اکبر ظریفی؛ سید علیرضا ابطحی؛ فیض اله بوشاسب گوشه


5. تجلی آیین ور در داستان های تاریخی ,و معاصر قوم بلوچ(نمونه موردی:داستان ملک شاه و الاهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

محمدمسیح هاشمی نیا؛ فاطمه جان احمدی؛ حلیمه میرکازهی نژاد


6. تحلیل تاریخی - جامعه شناختی پیامدهای کشف حجاب با توجه به سیاست نوسازی عصر رضا شاه پهلوی(1300-1320ه.ش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

فرشته السادات حسینی بجدنی؛ فیاض زاهد؛ حسین آبادیان


7. بررسی نقش اقوام تبعیدی و مهاجر درابعاد سیاست داخلی و خارجی حکومت زندیه(مطالعه موردی: قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

شمس الله غلامی؛ نصراله پور محمدی املشی؛ علی ذاکری


8. جنبش ایرانیان علیه عباسیان با تاکید بر راوندیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1400

مرتضی علی بهمنی؛ مهدی گلجان؛ محبوبه شرفی


9. نقش مذهب شیعه بر شکل گیری هویت سیاسی و اجتماعی زن ایرانی دوره آل بویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1400

پروین معصوم پور عسکری؛ ایرج جلالی


10. شکل‌گیری حزب توده و تلاش‌های این حزب برای واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1400

عظیم رفیع زاده


11. نقد و بررسی احوال و مناسبات دو شیخ صفوی (خواجه علی و شیخ ابراهیم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

علی سالاری شادی


12. تحلیلی بر عملکرد عالمان شیعی در صیانت از دین در عصر ناصرالدین شاه قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

محمدرضا باقری زاده گان؛ ناصر باقری بیدهندی؛ علی آقانوری


13. چگونگی استفاده داعیان ایرانی از کلام و فلسفه در تحکیم اقتدار امامت فاطمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

زهرا رئوفی؛ سید علیرضا واسعی؛ محمود سید


14. تاثیر اندیشه های اخوان الصفا بر جنبش سربداریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

مصطفی عبدالهی؛ رامین یلفانی؛ محبوبه شرفی


15. سیر تاریخی حدیث عرفانی «کنت کنزا مخفیا» در منابع عارفان مسلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

جلال یوسفی عنایت؛ علی حسین احتشامی؛ محمد رضا فریدونی


16. انسان‌شناسی تاریخی رواج آیین شمنیسم در بین اقوام ترکمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

شاهپور قجقی نژاد؛ محمود سید؛ علی باصری؛ وحید رشیدوش


17. نقش ارامنه در جنبش دهقانی در گیلان عصر قاجاری با تاکید بر اندیشه های مشروطه خواهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

رضا رفاهی طالقانی؛ جواد هروی؛ غلامحسین زرگری نژاد


18. تأثیر حملات ترکمانان سلجوقی و غُز بر امنیت غذایی فلات ایران ( در قرن پنجم هجری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

امنه فرهنگ دیزج؛ محسن مومنی


19. بافت جامعه شناختی یثرب در آستانه هجرت پیامبر اسلام(ص)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

رامین علیزاده؛ مهدی گلجان؛ مهدی انصاری


20. بررسی جایگاه طبقه متوسط در ایران بعد از انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

علی اکبر امیدی؛ حمیدرضا سعیدی نژاد؛ ادریس بهشتی نیا


21. «رویارویی مصدق با قانون‌گریزی دربار: بازگشت به مشروطه یا اشتباه راهبردی در محاسبات سیاسی؟»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

پرویز کریمیان راوندی؛ علی بیگدلی؛ سینا فروزش


22. پراکندگی جغرافیایی اقلیت‌های بازرگان (ارامنه، هندی‌ها، یهودیان، زرتشتیان) در ایران عهد شاه عباس اول صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

اصغر رحمتی


23. بررسی گفتمان مجله ایرانشهر در باب زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

حمزه حسینی؛ محمد رضا علم


24. جعفر کذّاب و تلاش برای غصب مقام امامت امام زمان(عج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

سجاد کلانتری؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ ناصر جدیدی


25. تبیین و تحلیل رویکردهای تبلیغاتی امویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

نبی سنجابی؛ فریناز هوشیار؛ ناصر جدیدی


26. کهن‌الگوهای آفرینش در اسطوره مشی و مشیانه و نمونه‌های آن در اسطوره‌های دیگر جوامع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

سیدمهدی حبیبی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ سهیلا ترابی فارسانی


27. سید حسن تقی زاده وعلل همکاری با سلسله پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

محمدکاظم متین؛ محمد حسن رازنهان؛ رضا شعبانی صمغ آبادی


28. نقش رجال راوندی در کاشان عصرسلاجقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

سید امیر الیاس موسوی؛ سید محمد موسوی؛ محمود صادقی علوی


29. بررسی نقش متنفذان درباری در انتخاب جانشین پادشاه در دوره صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

زهرا رضائی؛ ناصر جدیدی؛ محمد کریم یوسف جمالی


30. بررسی و اقدامات پیامدهای مدرنیزاسیون و ایحاد هویت ملی نوین در دوره پهلوی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

حجت عباسی ترکی؛ منیره کاظمی راشد؛ محمد تقی امامی خویی


31. رفتار سیاسی سامانیان با جنبش‌های استقلال‌طلبانه‌ی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

احمد عباسی نیا؛ حسن شادپور؛ محمد نبی سلیم


32. بازتاب جنگ‌های پیامبر‌(ص)درکتاب‌ های تاریخ اسلام ایران ازسال 1358ه.ش.تا‌کنون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

ظریفه میر؛ فریناز هوشیار؛ سهیلا ترابی فارسانی


33. بررسی علل تحول در مشاغل بغداد در عصر عباسی از قرن 2تا7 هجری قمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

محدثه خسروی؛ اردشیر اسدبیگی؛ محمود مهدوی دامغانی؛ شهربانو دلبری


34. مناصب و نهادهای دینی از شاه اسماعیل تا شاه عباس دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

محمد باقر زینالی؛ علی الهامی؛ حسین خسروی؛ سهراب اسلامی


35. نقش وزرای شیعه مذهب در اقتدار فاطمیان و گسترش تشیع در مصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

عباس شیرمحمدی؛ مهدی گلجان؛ فرشته سادات اتفاق فر


36. سیاست های فرهنگی امام رضا(ع) در همگرایی و تقریب ادیان ومذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

علی اصغر خسروی هفشجانی؛ حسین خسروی؛ علی الهامی؛ سهراب اسلامی


37. پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی دوم در همدان(1320-1325ش.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

کیوان شافعی؛ مجید فروتن؛ محمدقربان کیانی؛ انور خالندی