تأملی بر تأثیرات احمد احسایی بر تاریخ سیاسی امنیتی قاجار در ربع اول قرن نوزدهم میلادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ دانشکده علوم انسانی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی ایران

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده

چکیده:
در دوره ای که صحنه منازعات قدرت های بزرگ اروپایی بر سر تصاحب منابع و تروت کشورهای آسیایی و آفریقایی، ایران را نیز به محل این درگیری ها تبدیل نموده بود و با توجه به عدم احراز آمادگی های لازم ایرانیان در ورود به نبردهای نوین و هوشمندانه که شواهد مهمی برآن چون : موفقیت مهدی علی خان در مشغول کردن فتحعلیشاه به افاغنه، ماه عسل 5 ماهه فرانسه با ایران از فین کنشتاین تا تیلسیت، نزاع ساختگی نمایندگان کمپانی هند و وزارت امورخارجه بریتانیا ( جیمز – مینتو) در مقابل فتحعلیشاه و سفر سراسر خدعه 30 ماهه ابوالحسن خان ایلچی و جیمز موریه به لندن و پیشنهادات مکرر آتش بس های سراسر خدعه روسیه به ایران در تمامی دوران جنگهای دو مرحله ای .....،اسنادی غیر قابل کتمان از بازی خوردن های مکرر ایرانیان است، در این شرایط، ورود نحله فکری جدیدی به ایران با نام شیخیه به سردمداری احمد احسایی، تأثیرات مخربی بر تاریخ سیاسی امنیتی ایران در این بازه زمانی اعم از درباریان، حوزه های علوم دینی و مردم وارد نمود در این تحقیق تلاش شد تأثیرات این جریان فکری و شخص احمد احسایی بر مولفه های مهم سیاسی امنیتی و فرهنگی کشور مد نظر قرار گیرد، البته این مقاله فقط قسمتی از رساله جامع در این راستا میباشد، هدف ایجاد حساسیت نسبت به وجود و فعالیت اتاق فکر بیگانگان در ایجاد مشکل و چالش برای کشورهای هدف مانند ایران در منطقه میباشد، امری که تاکنون مورد مداقه قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on Ahmad Ahsai's Influence on the Qajar Politicai Historey in the First Quarter of the 19th Century

نویسندگان [English]

  • javad abbasi kangevari 1
  • amirteymour rafiei 2
  • Reza Shabani Samghabadi 1
1 History Group of Humanity Faculty of Science and researches of Tehran , Azad University of Iran
2 islamic azad university, mahallat branch
چکیده [English]

Abstract
At a time when the war between major European powers over the seizure of resources of Asian and African countries had also made Iran the scene of these conflicts, and given the Iranians' lack of readiness to enter new and clever battles, important evidence such as: Mehdi Ali Khan's success in engaging Fath Ali Shah with Afghans, France's five-month honeymoon with Iran from Finckenstein to Tilsit, the fictitious brawl between the Indian company representatives and the British Foreign Office (James - Minto) in front of Fathali Shah, and the deceptive thirty-month trip of Abul Hassan Khan Ilchi and James Morier to London, and frequent and full of deception ceasefire recommendations of Russia to Iran throughout the two-phase wars and etc., are irrefutable evidence of the Iranians getting politically played and deceived. Under these circumstances, the arrival of a new school of thought in Iran called Sheikhia headed by Ahmad Ahsaie’s , had devastating effects on the Iranian Political Historey during this period, including courtiers, religious schools, and the general public. Using library research, this paper focuses on a corner of this issue, that so far has not been discussed in detail, due to the gravity of the effects of the issues on each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahsaei
  • Sheikhia
  • Qajar
  • Britain
  • Russia