نقش جراید مخالف در تهران از کودتای 1299 در به قدرت رسیدن رضاشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تاریخ ایران بعد از اسلام، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران-ایران،

2 استاد گروه تاریخ ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه تاریخ ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اهمیت جراید به گونه ای است که ان را رکن چهارم دموکراسی نامیده اند. نقش جراید در افزایش سطح آگاهی های سیاسی دوره قاجار به ویژه از مشروطه از اهمیت خاصی برخوردار است. با وجود تمام محدودیت ها جراید نقش مهمی در تحولات ایران داشته اند. نقش جراید از زمان مشروطه آشکارتر شد. اما با فتح تهران جراید روند صعودی پیدا کردندوبا گرایش های متفاوت سر درآوردند.از این زمان تا تغییر سلطنت قاجار دوره شکوفایی اندیشه های نوین اهل جراید است. جراید مخالف در روند تحولات قدرت گیری رضا شاه به عنوان مانع برخورد کردند. این جراید سعی کردند وقایع را به مردم بیان و چهره واقعی رضاشاه و اطرافیان را به حقیقت بیان کنند. جراید مخالف دارای دید انتقادی به جریانات سیاسی اجتماعی هستند.این گونه جراید در اقلیت بوده و در تیررس دشمن قرار دارند. در این دوران جراید مختلفی وجود داشت که ارزش و اهمیت این جراید که در تهران انتشار می یافت نقش آن ها را در تنویر افکار عمومی و به قدرت رسیدن رضاشاه را نشان می دهد. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش جراید مخالف در تهران در جریان به قدرت رسیدن رضاشاه از کودتای 1299 می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of opposition media in Tehran since the coup d’état of 1299 in enabling RezaShah to reach the power.

نویسندگان [English]

  • mohammadreza asadpoorsaadatloo 1
  • Ali Bigdeli 2
  • seyed mohammad saghafinejad 3
1 history and archeology, department, centeral tehran branch,,islamic azad university,tehran ,iran
2 Faculty member, Department of History and Archeology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Faculty member, Department of History and Archeology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The importance of the press is such that it has been called the fourth pillar of democracy. The role of the media in increasing the level of political awareness of the Qajar period, especially the constitution, is of particular importance. Despite all the restrictions, the press has played an important role in the developments in Iran. The role of the press became more apparent from the time of the Constitution. However, with the conquest of Tehran, the press gained an upward trend with different tendencies. Opposition media acted as an obstacle in the process of Reza Shah's rise to power. These newspapers tried to tell the events to the people and to tell the true face of Reza Shah and those around him. Opposition media have a critical view of socio-political currents. Such media are in the minority and are under the enemy's control. During this period, there were various newspapers that the value and importance of these newspapers that were published in Tehran shows their role in enlightening public opinion and Reza Shah coming to power. The main purpose of this article is to investigate the role of opposition media in Tehran during Reza Shah's rise to power since the 1299 coup

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reza Shah
  • Press
  • Coup
  • Tehran