بررسی نظام اقتصادی و تجاری در دوره قطب شاهیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ، واحد یادگار امام خمینی(ره) ، دانشگاه آزاد اسلامی،شهر ری تهران، ایران.

2 استادیار گروه تاریخ، واحد یادگار امام خمینی(ره) ، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرری تهران، ایران.

3 دانشیار گروه تاریخ، واحد یادگار امام خمینی(ره) ، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری ،تهران، ایران.

چکیده

دولت شیعی قطب شاهی به عنوان یکی از وارثان حکومت بهمنیان در دکن توسط یک ایرانی بنیان نهاده شد. قلمرو این حکومت در یکی از بخش‌های حاصلخیز و بسیار ثروتمند واقع شده بود ثروت خداداد این منطقه تجارت و روابط اقتصادی قطب شاهیان را وارد چرخه جدیدی کرد. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی توسعه اقتصادی و علل و عوامل رونق تجارت در دوره قطب شاهیان می‌باشد. این تحقیق تاریخی با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای گردآوری و بر مبنای روش توصیفی ـ تحلیلی تدوین شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که قلمرو این سلسله که در حاصلخیزترین منطقه‌ی دکن واقع شده، ازنظر طبیعی و اقلیمی تنوع فراوان داشته و دارای جنگل‌های انبوه، دشت‌های وسیع و رودخانه‌های پرآب و نیز نواحی کوهستانی است و وجود معادن متعدد به ویژه طلا، آهن، کرم و مس و الماس اهمیت ویژه‌ای به این منطقه داده است. این ظرفیت ها انگیزه لازم توسعه اقتصادی قلمرو قطب شاهیان به شمار می رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Economic and Commercial System in the Period of Qutb Shahyan

نویسندگان [English]

  • Azam Gholami 1
  • Mahdi Ansari 2
  • Mahboobe Sharafi 3
1 PhD Student, in History, yadegare-Imam Khomeini (RAH)l Branch, Islamic Azad University, shahre- rey,Tehran, Iran.
2 Assistant Professor in History, yadegare-Imam Khomeini (RAH)Branch, Islamic Azad University, shahre- rey,Tehran, Iran.
3 Associate Professor of History, yadegare-Imam Khomeini (RAH)l Branch, Islamic Azad University, shahre- rey,Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Shiite state of Qutb Shahi was established by an Iranian as one of the heirs of the Bahmani government in Deccan. The territory of this government was located in one of the fertile and very rich parts. The God-given wealth of this region entered the trade and economic relations of Qutb Shahyan into a new cycle. The main purpose of the present study is to investigate economic development and the causes and factors of trade prosperity in the Qutb Shahian period. This historical research has been compiled based on library resources and based on descriptive-analytical method. The findings of the study indicate that the territory of this dynasty, which is located in the most fertile area of Deccan, is very diverse in terms of natural and climatic and has dense forests, vast plains and lush rivers, as well as mountainous areas and the existence of various mines, especially gold, iron, chromium, copper and diamonds have given special importance to this region. These capacities are the necessary motivation for the economic development of the kingdom of Qutb.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deccan
  • Economic System
  • Qutb Shahian
  • trade