اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 363
تعداد پذیرش 130
تعداد عدم پذیرش 120

مقالات منتشر شده (از سال 1384)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 423
تعداد مشاهده مقاله 52698
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 49266
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 129 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 130 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 66 روز
درصد پذیرش 36 %