بررسی نقش ایزدمهر در متن مذهبی مهر یشت اوستا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ -پیش از اسلام ،گروه تاریخ ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد ،ایران

2 استاد گروه تاریخ ، دانشکده علوم انسانی واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف اباد، ایران

3 گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد،ایران

4 گروه تاریخ،دانشکده علوم انسانی ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

آیین مهرپرستی در زمان ایران باستان به مدت طولانی رواج داشت. اما بعد از رونق آیین زرتشتی توسط زرتشت، مِهر که خدای مِهروخورشید محسوب می­شد به ایزدمِهر مبدل گشته و از درجه خدایی پایین آمد و در اوستا بخشی بنام مِهریشت به او تعلق گرفت. مِهر همان خورشید محسوب نمی شود اما بعدها این دو با هم ترکیب شده و یکی دانسته شدند. ایزدمِهر در اوستا فرشته نور و روشنایی و همچنین جنگ معرفی شده است و دارای صفات والای قدرت و قهرمانی است. در این پژوهش که به صورت کتابخانه ای صورت پذیرفته  به بررسی نقش ایزد مهر از لحاظ اجتماعی و کارکرد آن بر اساس متون مهریشت می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the role of the god of Mehr in the religious text of Mehr Yasht Avesta

نویسندگان [English]

  • mohammadreza bavandpour 1
  • mohammad karim yousef jamali 2
  • Naser Jadidi 3
  • Shokooh Sadat Arabi Hashemi 4
1 PhD student in history, najafabad branch,islamic azad university, najafabad,iran
2 Department of History, Faculty of Humanities,Najaf abad branch,islamic Azad University ,Najaf Abad,iran
3 Department of History, Faculty of Humanities, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
4 Assistant Professor of History, Department of History, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

The cult of Sun Worshiping has long been practiced in ancient Iran. But after the prosperity of Zoroastrianism by Zarathustra, Mehr, who was considered the god of Mehr and the sun, became the god of Mehr and descended from the rank of god, and in Avesta he was given a part called Mehr Yasht. The seal is not the same as the sun, but later the two were combined and considered one. In Avesta, the god of love is introduced as the angel of light and enlightenment, as well as war, and has the high qualities of power and heroism. In this research, which has been done as a library, we examine the role of god of Mehr socially and its function based on Mehr Yasht texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mehr
  • the Sun
  • Yasht